Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

CT-geleide punctie of biopsie

Bij een CT-geleide punctie haalt de radioloog met een naald wat celmateriaal weg. Bij een CT-geleide biopsie is dat een klein stukje weefsel (een biopt). De patholoog onderzoekt dit onder de microscoop zodat we kunnen bepalen of (en zo ja welke) behandeling nodig is.

Download PDF

Voorbereiding

Eten en drinken


Algemeen
Bij onderzoek in de ochtend

U mag uitsluitend een licht ontbijt: een kopje thee met een beschuitje.

Bij onderzoek in de middag

U mag een licht ontbijt en een lichte lunch.

Voor een longbiopt moet u nuchter zijn.
Bij onderzoek in de ochtend:
U mag na 24 uur 's avonds niet meer eten of drinken.

Bij onderzoek in de middag:
U mag 's morgens niets meer eten of drinken.

Let op: Bent u er niet zeker van of u wel of niet nuchter moet zijn? Zorg dan dat u nuchter bent (afhankelijk van het tijdstip van de punctie of biopsie ‘s morgens of ‘s middags).

Voor vrouwen (zwangerschap)

Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn. Bij twijfel moet het onderzoek plaatsvinden binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie zodat u zeker weet dat u niet zwanger bent. Bespreek dit met uw behandelend arts en verander zo nodig uw afspraak. Bespreek met uw behandelend arts of de afspraak verzet kan worden.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom)? Overleg dan van te voren met uw specialist of u hiermee tijdelijk moet stoppen. Er wordt dan ook ruim voor de biopsie bloed geprikt om de stolling van het bloed te controleren.

De opname

Voor deze behandeling wordt u opgenomen in het dagbehandelcentrum of de kliniek van het Erasmus MC. De meeste patiënten gaan na een biopsie of punctie dezelfde dag weer naar huis, maar het komt een enkele keer voor dat iemand een nachtje moet blijven.

Let op: Wij verwachten u 1,5 uur voor het behandeltijdstip dat u van de polikliniek heeft ontvangen. Voorbeeld: als uw afspraak om 11 uur is, dan verwachten wij u om 9.30 uur.

Infuus
U krijgt een infuus zodat we u, mocht dat nodig zijn, tijdens het onderzoek direct medicatie kunnen toedienen.

Kleding
Omdat we werken in een steriele omgeving is het noodzakelijk dat u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komt. Ook is het handig als de kleding comfortabel is en niet te strak zit.

Sieraden en waardevolle spullen
Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek geen sieraden te dragen, u weet dan zeker dat u ze na het onderzoek niet vergeet.

Toilet
Wij vragen u voor de behandeling nog even naar het toilet te gaan. Tijdens de behandeling is dat erg lastig.

Over dit onderzoek

In de CT-kamer


In de CT-kamer leggen wij u kort uit hoe het onderzoek verloopt. U gaat op de tafel liggen, die door de ronde opening van de CT-scanner schuift. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek in dezelfde houding blijft liggen.

Wat we gaan doen

CT-geleide punctie
Bij een CT-geleide punctie zuigen we met een naald wat celmateriaal uit de afwijking,

CT-geleide biopsie

Bij een CT-geleide biopsie nemen we een stukje weefsel weg.

Wat is het doel van het onderzoek

We doen de punctie of biopsie om te kunnen vaststellen of er een afwijking is en zo ja, wat de afwijking inhoudt.

Verloop van het onderzoek

Om de plaats voor de punctie of biopsie heel precies te kunnen bepalen, maakt de radioloog gebruik van de CT-scanner. Met dit toestel worden dwarsdoorsnede foto’s van het lichaam gemaakt.
 • De radioloog die het onderzoek uitvoert, bepaalt of u tijdens de punctie / biopsie op uw rug, buik of zij ligt. Dit is afhankelijk van de plek van de punctie/biopsie.
 • De locatie wordt op uw huid gemarkeerd.
 • We maken een aantal scans om de plaats van de punctie/biopsie zeer nauwkeurig te kunnen bepalen
 • De radioloog desinfecteert uw huid en uw huid wordt plaatselijk verdoofd.
 • De radioloog brengt enkele centimeters diep een geleidenaald in en maakt een paar CT-afbeeldingen om de richting te controleren.
 • Dit proces herhaalt zich enkele malen tot de naald zich op de juiste positie bevindt.
 • Nu neemt de radioloog (een stukje) weefsel weg met een speciale biopsie- of punctienaald.
 • Soms vraagt de radioloog u de adem in te houden.
 • Om voldoende materiaal te krijgen, zijn meestal meerdere puncties nodig.
 • We brengen het materiaal naar het laboratorium voor verder onderzoek.
 • Na de punctie/biopsie drukken we het insteekgaatje (een klein wondje) dicht om een bloeduitstorting te voorkomen. U krijgt een pleister over de wond.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na het onderzoek

Nazorg en controles

Om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te houden, moet u na het onderzoek minimaal 1 uur bedrust houden. We brengen u terug naar het dagbehandelcentrum of de kliniek. Van de verpleegkundige hoort u wanneer u naar huis mag.

Eten en drinken

In overleg met uw arts mag u na het onderzoek weer gewoon eten en drinken.

Vervoer naar huis

Na een lever-, nier- of longbiopt mag u niet zelf naar huis rijden. Regel daarom vooraf uw vervoer terug naar huis. Dit is overigens niet van toepassing bij een biopt van oppervlakkig weefsel.

Bijwerkingen en complicaties

Tijdens het onderzoek

Bij iedere biopsie/ punctie bestaat een kleine kans op een bloeding, de kans is echter heel gering. Het team dat het onderzoek uitvoert, is gespecialiseerd in het voorkomen en het behandelen van dergelijke problemen. De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt ook altijd de geringe kans op dergelijke complicaties goed af tegen de voordelen van het onderzoek.

Puncties of biopten in het longgebied
We maken 2 uur na het onderzoek een controlefoto van de longen.

Klaplong
Tijdens de biopsie wordt met een dunne naald door de longbladen geprikt. Daardoor kan een klaplong ontstaan. U kunt dan last hebben van kortademigheid, snelle hartslag, scherpe pijn aan de borstkas of schouder bij het ademen. Bij deze klachten moet u direct de verpleegkundige waarschuwen. Bij een klaplong is verdere behandeling nodig. U moet dan langer in het ziekenhuis blijven.

Bloed ophoesten
Tijdens het aanprikken kan een klein bloedvat worden geraakt. Hierdoor kunt u wat bloed ophoesten. Meestal stopt dit vanzelf. Als u een half uur na de biopsie nog bloed ophoest, vertelt u dit aan de verpleegkundige.

Na het onderzoek thuis

Krijgt u thuis onverhoopt toch een complicatie? Belt u dan tussen 08:00 en 16:30 naar de polikliniek radiologie. U wordt dan doorverbonden met de physician assistent van interventieradiologie. Buiten deze kantoortijden belt u het algemene nummer van het Erasmus MC en vraagt u naar de dienstdoende radioloog.

De uitslag

Na het onderzoek sturen wij het afgenomen materiaal naar het laboratorium voor verder onderzoek. Hoe veel tijd hiervoor nodig is, is afhankelijk van het soort materiaal. Meestal is dat enkele dagen tot ongeveer 2 weken. De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

In de In de folder Wegwijs op de dagbehandeling vindt u veel informatie over uw verblijf in het Dagbehandelcentrum. Overige vragen kunt u altijd stellen aan uw behandelend arts of aan een van de polikliniekmedewerkers.

Contact

Polikliniek radiologie (maandag-vrijdag van 8.00 - 16.30 uur):
(010) 704 20 06, keuze 1, doorverbinden naar physician assistant van interventieradiologie

Erasmus MC (bij complicaties buiten kantoortijden, u vraagt naar de dienstdoende radioloog):
(010) 704 0 704