Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Echogeleide radiofrequente ablatie (RFA) of microwave ablatie (MWA)

Bij radiofrequente ablatie (RFA) wordt een tumor in bijvoorbeeld de schildklier of nier kortdurend sterk verhit, waardoor deze afsterft. Met radiofrequent bedoelen we ‘met de energie van radiogolven'. Ablatie betekent letterlijk ‘verwijdering'. De tumor wordt alleen niet verwijderd, maar uitgeschakeld. Daarna ruimt het lichaam zelf de afgestorven cellen op en blijft er uiteindelijk een litteken over. Voor tumoren die groter zijn dan 3,5 cm kan ongeveer dezelfde behandeling plaatsvinden met microwave ablatie (MWA). Hierbij wordt de tumor ook kortdurend verhit, maar dan met microwavegolven in plaats van radiogolven. MWA heeft een groter bereik en werkt daardoor voor tumoren die wat groter zijn.

Download PDF

Voorbereiding

Nuchter zijn
Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u na twaalf uur middernacht niets meer mag eten of drinken.

Voor vrouwen
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek plaatsvinden binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak.

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Opname
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden te bepalen en te controleren.

Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Heupprothese
Als u een heupprothese heeft, dan willen wij dit graag weten. Meld dit duidelijk, voordat u in slaap wordt gebracht bij de laborant en/of de radioloog.

Toilet
Ga voor het onderzoek of de behandeling nog even naar het toilet op de verpleegafdeling.

Over de behandeling

Wat we gaan doen

Tijdens deze behandeling branden we een tumor weg met radiofrequente ablatie (RFA) of microwave ablatie (MWA).

Wat is het doel?

Het doel is om de tumor weg te branden, waardoor deze verschrompeld en uiteindelijk verdwijnt.

Verloop van de behandeling

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.

Op de röntgenkamer brengt de anesthesioloog en/of de anesthesiemedewerker u in slaap. Vervolgens wordt de huid schoongemaakt met alcohol en wordt u toegedekt met steriele doeken. Met het echoapparaat prikken we de tumor aan.

Als de afwijking ook een cysteus component (vochtholte) bevat, wordt dit soms eerst gepuncteerd (leeggezogen). Daarna wordt de naald aangesloten op de RFA-generator en wordt er energie door de naald gestuurd om de cellen te verbranden. Als de behandeling klaar is, gaat de naald er weer uit en krijgt u een pleister op het prikgaatje.

Na afloop
Na de behandeling wordt u weer wakker gemaakt en afhankelijk van hoe het met u gaat wordt u naar de uitslaapkamer of naar uw afdeling gebracht.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling bedraagt ongeveer 45 minuten.

Na de behandeling

Nazorg en controles

Na de behandeling moet u nog minimaal een uur bedrust houden. Er is steeds iemand aanwezig om te kijken of u iets nodig heeft en om te controleren of alles goed gaat.

Eten en drinken
U mag, in overleg met uw arts, weer gewoon eten en drinken.

Bijwerkingen en complicaties

Een behandeling met RFA of MWA verloopt meestal zonder problemen. Wel treden er soms bijverschijnselen op waarbij het post-ablatie syndroom de meest voorkomende is. Dit betekent dat u last krijgt van een soort algehele malaise met pijn, verhoging van uw lichaamstemperatuur, misselijkheid en braken. Deze verschijnselen verdwijnen meestal vanzelf weer na ongeveer 1 week.

Tijdens de behandeling

Tijdens de RFA- of MWA-behandeling zelf kunnen er een enkele keer problemen voorkomen, zoals het krijgen van een bloeding door het beschadigen van bloedvaatjes.

Bij RFA van de schildklier
  • Stemverandering, 1%
  • Bloeduitstorting, 1,4%

Wanneer contact opnemen?

Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact

  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704