Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Fluorescentie angiografie

Uw oogarts heeft met u besproken dat u een fluorescentie angiografie krijgt. Dit is een onderzoek waarbij wij foto's van het netvlies maken om eventuele afwijkingen te kunnen opsporen.

Download PDF

Voorbereiding

Vragenlijst
Belangrijk: vul vóór uw afspraak de vragenlijst uit deze folder in en neem deze ingevuld mee naar het ziekenhuis.

Oogdruppels
Bij het maken van deze afspraak heeft u 2 soorten oogdruppels meegekregen. Druppel ongeveer 30 minuten vóórdat u naar het ziekenhuis vertrekt van elk soort oogdruppels 1 druppel in beide ogen. Druppel vlak voordat u van huis gaat nogmaals van ieder soort 1 druppel in beide ogen. Door deze oogdruppels worden uw pupillen wijder en gaat u waziger zien. U krijgt meer last van fel licht. Dit duurt een aantal uren. Een zonnebril kan hierbij enige verlichting geven. Wij adviseren u om een begeleider mee te nemen. Als u niet zelf in staat bent om thuis te druppelen, zorg dan dat u een half uur vóór uw afspraak bij ons aanwezig bent. Dan kunnen wij uw ogen druppelen. Wij raden u dringend af om auto te rijden. Uw zicht is door de oogdruppels verminderd.

Niet nuchter
U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn. U kunt tevoren het beste een lichte maaltijd eten. Wij raden u aan tenminste 1 uur voor het onderzoek niet meer te eten of te drinken. Als u suikerziekte heeft, houdt u zich echter wel gewoon aan uw dieet.

Zwanger
Als u zwanger bent, is het beter om het onderzoek uit te stellen tot na de bevalling.

Eerdere problemen
Als u bij een vorige fluorescentie angiografie last heeft gehad van misselijkheid of een allergische reactie moet u dit van tevoren melden. Ook als u lijdt aan epilepsie of aan een allergie voor schelpdieren moet u ons dit vooraf melden.


Over dit onderzoek

Fluorescentie angiografie is een onderzoek waarbij wij met behulp van een kleurstof foto's van het netvlies maken. We gebruiken hierbij een in water oplosbare kleurstof: fluoresceïne of infracyanine groen (ICG). De vloeistof met kleurstof brengen we met een infuusnaald in een ader van uw arm. Deze verspreidt zich via de bloedvaten naar het oog. Met behulp van een camera leggen we de doorstroming en doorlaatbaarheid van de bloedvaten in het oog vast. Dit fotografisch onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Fluorescentie angiografie
FAG ICG
Na het onderzoek

Nadat de kleurstof is ingespoten krijgt uw huid gedurende enkele uren een gele kleur. Deze kleurstof maakt u de hele dag extra gevoelig voor zonlicht. U kunt daarom op de dag van het onderzoek beter niet in de felle zon gaan zitten. Ook het gebruik van de zonnebank raden wij af. De kleurstof verdwijnt doordat uw nieren de kleurstof in de urine uitscheiden. Uw urine zal tot een dag na het onderzoek een opvallend gele tot oranje kleur hebben. Drink na het onderzoek veel water.


Bijwerkingen en complicaties


 • Als de kleurstof tijdens de inspuiting uit het vat lekt, dan ontstaat een lokale branderigheid en verkleuring van de huid. De branderigheid verdwijnt na enkele minuten en de verkleuring na enkele dagen. U heeft hiervan geen restverschijnselen.
 • Fluoresceïne kan soms direct na inspuiting misselijkheid veroorzaken. Dit trekt meestal snel weer weg.
 • Allergische reacties zijn zeldzaam. Wanneer ze optreden veroorzaken ze roodheid en jeuk van de huid. Allergische reacties behandelen we met tabletten of injecties. Dit hangt af van de ernst van de allergische reactie.
 • Krijgt u binnenkort een bloedonderzoek? Zorg dan dat u bloed laat prikken vooraf aan de fluorescentie angiografie, of 24 uur na de fluorescentie angiografie. De kleurstof in uw lichaam kan namelijk het bloedonderzoek beïnvloeden.

Contact


Polikliniek oogheelkunde (010) 704 01 35, op werkdagen van 8.00 - 16.30 uur.
E-mail: info.oogheelkunde@erasmusmc.nl.Vragenlijst fluorescentie angiografie


Deze lijst thuis invullen en meebrengen naar het onderzoek.

1. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen?

 • Ja
 • Nee
2. Gebruikt u aspirine?

 • Ja
 • Nee
3. Bent u ergens overgevoelig voor?

 • Ja
 • Nee

  Zo ja, waarvoor…………………………………………
4. Bent u overgevoelig voor schaal- en schelpdieren?
 • Ja
 • Nee
5. Gebruikt u op dit moment medicijnen?

 • Ja
 • Nee
Zo ja, welke en in welke dosering?

 • …………………………………………………………………………..
 • ................................................................................
 • ...............................................................................
 • ...............................................................................
6. Had of heeft u bepaalde aandoeningen (kruis aan wat voor u van toepassing is)?

 • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Hartafwijkingen (infarct, pijn op de borst)
 • Schildklierafwijking
 • CARA (astma, bronchitis)
 • Bloedvatvernauwing
 • Beroerte, CVA
 • Andere aandoening: ……………………………………………………………………
7. Bent u momenteel onder behandeling van een specialist, anders dan de oogarts?
 • Ja
 • Nee
Zo ja, waarvoor…………………………………………………….....

8. Zijn er dingen die hierboven niet gevraagd zijn, waarvan u denkt dat ze voor ons van belang kunnen zijn?

 • Ja
 • Nee
Zo ja, welke dingen zijn dat volgens u?
…………………………………………………………………….…………………………………..............................................................Gegevens en handtekening van de patiënt:


Naam en voorletters: ……………………………………………………..

Geboortedatum: ………………………………..............................

Datum: ........................................................................……

Handtekening: ….......................…………………………………...
Naam en handtekening van degene die dit formulier invult voor de patiënt:


Naam en voorletters: ……………………………………………………..

Handtekening: ..................................................................