Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Galblaasdrainage

Download PDF
Als de galblaas ontstoken is of als de galblaas de gal niet meer kwijt kan door bijvoorbeeld galstenen, kan het nodig zijn om een drain in de galblaas te plaatsen. Doordat de gal dan via een slangetje in een zakje kan lopen, wordt de galblaas tijdelijk ontlast.Voorbereiding


Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u na 12 uur middernacht niets meer mag eten of drinken.

Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt soms (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.

Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.
Opname
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden en nierfunctie te bepalen en te controleren.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.
Toilet
Ga voor de behandeling nog even naar het toilet op de verpleegafdeling.

Over de behandeling


Wat we gaan doen
Tijdens de behandeling brengen we een slangetje (drain) in de galblaas.

Wat is het doel?
Het doel is om de gal uitwendig via een slangetje in een zakje te laten lopen waardoor de galblaas ontlast wordt en tot rust kan komen.

Verloop van de behandeling


Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.
Als u op de röntgenkamer bent, komt u op de rug op de onderzoekstafel te liggen. De radioloog kijkt met behulp van het echoapparaat naar de galblaas en bepaalt alvast waar hij of zij zal prikken. Daarna maken we uw huid schoon met alcohol en dekken we u toe met steriele doeken. U krijgt een plaatselijke verdoving in de huid en daarna zal de radioloog met een dunne naald de galblaas aanprikken. Door de naald komt een dunne draad. Daarna kan de naald weer verwijderd worden. We schuiven het slangetje over de draad. Daarna halen we de dunne draad er weer uit. De radioloog controleert als laatste met wat contrastmiddel of het slangetje goed in de galblaas ligt. Soms wordt er een spuitje met wat gal meegegeven naar de afdeling zodat dit eventueel onderzocht kan worden.

Duur van de behandeling
De behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Na de behandeling


Nazorg en controles
Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden, moet u 1 uur bedrust houden als u weer op uw kamer bent. De verpleging controleert uw bloeddruk en polsslag.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u 48 uur na de contrasttoediening veel drinkt, om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen.
Naar huis
Als u alleen bent opgenomen voor de behandeling op de afdeling radiologie, mag u meestal dezelfde of de volgende dag weer naar huis. Een afspraak voor uw eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u thuisgestuurd.

Leefregels
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet veel traplopen.

Bijwerkingen en complicaties


Behandelingen waarbij er in uw lichaam geprikt wordt, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar er geprikt is.

Complicaties
Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

  • Gallekkage met buikvliesontsteking, 0-10%
  • Bloeding, minder dan 5%
  • Luxatie van de drain, minder dan 5%
  • Bloedvergiftiging, minder dan 5%

Wanneer contact opnemen?


Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact


  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704