Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Gehoorrevalidatie bij volwassenen

Download PDF
U vindt hier informatie over het traject dat u doorloopt bij het uitproberen van hoortoestellen. Over hoortoestellen, het kiezen van een hoortoestel en waar u op moet letten bij de aanschaf.

Slechter horen heeft niet alleen voor uzelf gevolgen maar ook voor de mensen met wie u te maken heeft. Met hen kunt u de informatie die u van ons krijgt ook bespreken. Neemt u iemand mee naar afspraken wanneer dit mogelijk is.Recept hoortoestel


Tijdens het adviesgesprek hebben wij u verschillende vragen gesteld om te weten te komen wat u nog wel goed kunt horen en verstaan en waar u meer moeite mee heeft. We hebben samen met u een keuze gemaakt of u voor één oor of beide oren een hoortoestel gaat proberen. Ook hebben we een advies gegeven over de gewenste eigenschappen van het hoortoestel. Dit advies leidt tot de keuze van een categorie. Deze categorie of de eigenschappen van het hoortoestel krijgt u mee op een recept. Het recept met bijgevoegd audiogram neemt u mee naar een hoortoestellenwinkel. De audicien zal u de hoortoestellen op proef meegeven.

Uitkiezen van een audicien


De audicien kunt u zelf uitkiezen. U mag van een audicien kwaliteit verwachten. In Nederland kennen wij de StAr-geregistreerde audicien die aan landelijk erkende kwaliteitseisen voldoet. U herkent deze audicien aan het keurmerk ‘De Audicien’. Kies bij voorkeur een StAr-geregistreerde audicien bij u in de buurt. Prijzen kunnen per audicien verschillen. Daarom kan het verstandig zijn bij verschillende winkels langs te gaan voor informatie en een prijsopgave. In de paragraaf over kosten en vergoeding vindt u nog meer belangrijke informatie over het kiezen van een audicien. Uiteraard is het belangrijk dat u zich bij de audicien op uw gemak voelt.

De audicien vertelt u aan de hand van het recept welke hoortoestellen in aanmerking komen voor een proef. U vult bij de audicien ook nog een vragenlijst in, met vragen over hoeveel moeite u heeft om goed te verstaan in verschillende situaties.

Goede voorlichting
U heeft bij de audicien recht op objectieve voorlichting. Hij of zij hoort de tijd voor u te nemen om u uitleg te geven over de bediening van hoortoestellen en eventueel andere hulpmiddelen. De audicien hoort ook de voor- en nadelen van verschillende hoortoestellen te bespreken. Ook worden de diverse mogelijkheden die hoortoestellen te bieden hebben, op een rij gezet. Er zijn vaak verschillende merken en modellen. Vraag gerust of u verschillende toestellen mag zien en eventueel horen. Samen met u zal de audicien dan een hoortoestel kiezen voor de eerste proefperiode.

Soorten hoortoestellen


Een hoortoestel is in staat geluiden te versterken op een manier die bij uw gehoorverlies past. Er bestaan verschillende soorten hoortoestellen, zoals in-het-oor (IHO) of achter-het-oor (AHO) hoortoestellen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gehoorverlies, maar ook van uw persoonlijke situatie. Het is van belang te bedenken in welke situaties u uw hoortoestel het hardst nodig heeft. Denk aan situaties thuis, op het werk of tijdens hobby’s. Dit zijn allemaal situaties die meewegen in de keuze voor een hoortoestel.

Categorieën
In het vergoedingssysteem van de zorgverzekering zijn hoortoestellen verdeeld over 5 categorieën. U wordt ingedeeld in 1 van die categorieën op basis van de vragenlijst die u heeft ingevuld bij de audicien. De vragenlijst vraagt naar de moeite die u heeft om goed te verstaan in verschillende situaties. Als u al eerder een hoortoestel droeg, dan wordt ook uw gehoorverlies gebruikt om een categorie te bepalen. Ook kan de audioloog een specifieke categorie voorschrijven in het recept. In de categorie waarin u wordt ingedeeld, zitten hoortoestellen met eigenschappen die passen bij uw hoorsituatie en gehoorverlies. Hiermee krijgt u een zo adequaat mogelijk hoortoestel.

Iedere categorie bevat verschillende soorten en merken hoortoestellen. Naast de 5 categorieën waarvoor vergoeding via de zorgverzekering is te krijgen, bestaat er nog een 6e categorie. Deze categorie wordt ook wel de buitencategorie genoemd. In de buitencategorie zitten de hoortoestellen waarvoor u in principe geen vergoeding krijgt van de zorgverzekering. Sommige zorgverzekeraars maken hierop een uitzondering en geven toch een (gedeeltelijke) vergoeding. Kijk dit goed na in uw polisvoorwaarden.

Kosten en vergoeding


Tijdens het adviesgesprek is met u besproken of u voor vergoeding van hoortoestellen via de zorgverzekering in aanmerking komt. Deze vergoeding wordt maar 1 keer in de 5 jaar gegeven en is afhankelijk van een aantal criteria. Over de kosten van het hoortoestel hoort u van de audicien direct in het eerste gesprek duidelijke informatie te krijgen. Gebeurt dit niet, vraagt u er dan naar. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u het hele aanpastraject door de audicien laten uitvoeren. Soms is een goedkeuring van een KNO-arts of audioloog nodig om vergoeding te krijgen.

Vergoeding zorgverzekering
Hoortoestellen worden niet voor 100% vergoed. Volwassenen hebben een eigen bijdrage van 25% voor een hoortoestel uit de categorie waarin u bent ingedeeld op basis van de vragenlijst of waarvoor u een recept hebt gekregen via de audioloog. Een zorgverzekeraar gebruikt hiervoor een lijst met marktconforme tarieven. Die kan echter iets verschillen tussen zorgverzekeraars en tussen polisvormen (natura, restitutie of een mixvorm). Heeft uw audicien geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan krijgt u minder vergoed, en wordt uw eigen bijdrage hoger. Audiciens hebben ook enige vrijheid in het bepalen van de hoortoestelprijs, waardoor uw eigen bijdrage uiteindelijk kan afwijken van de 25%. Houdt u er bovendien rekening mee dat ook uw eigen risico (naast de eigen bijdrage) van toepassing is op de hoogte van de vergoeding. Het kan daarom lonend zijn om een prijsopgave te vragen bij verschillende audiciens, maar ook om de polisvoorwaarden van verschillende zorgverzekeringen te vergelijken. Sommige zorgverzekeraars laten bijbetalen voor een hoortoestel uit een hogere categorie toe, terwijl andere zorgverzekeraars in dat geval helemaal geen vergoeding geven.

Meer informatie over kosten en vergoedingen
Meer informatie over de kosten en vergoedingen is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (www.stichtinghoormij.nl) en www.hoorwijzer.nl. Verder bestaat ook de mogelijkheid om hoortoestellen zelf te kopen, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar. Hierbij bent u niet meer gebonden aan de indeling in een categorie. Het is verstandig om uw hoortoestel te verzekeren tegen diefstal en verlies. De audicien kan u hier meer informatie over geven.

Proefperiode


Voordat u een hoortoestel aanschaft, heeft u recht op een proefperiode. Deze proefperiode bedraagt ongeveer 6 tot 8 weken. In deze periode bezoekt u de audicien een aantal keer om uw ervaringen te delen. Zo nodig stelt de audicien het toestel bij. Het hoortoestel hoeft dan nog niet direct betaald te worden. U kunt het hoortoestel vrijblijvend deze proefperiode uitproberen. Het is mogelijk dat de audicien een borg vraagt voor het hoortoestel. Wij adviseren u om het toestel in de proefperiode zoveel mogelijk te dragen en uw ervaringen te noteren.

Wennen aan het hoortoestel


Aan een hoortoestel bent u niet zo snel gewend als aan een bril. Het gebruik moet geleerd worden. Een hoortoestel is een hulpmiddel en zal nooit een perfect gehoor kunnen vervangen. Een hoortoestel is dus geen oplossing voor alle gehoorproblemen. In rustige situaties kunt u beter horen en verstaan. Maar bent u in een situatie met veel lawaai om u heen, dan zal het vaak moeilijk blijven anderen te verstaan. Om goed te wennen aan een hoortoestel moet u de toestellen ten minste 6 weken dragen. Begin eerst met het luisteren in een rustige omgeving. Maak de periode dat u het hoortoestel draagt steeds langer en gebruik het in steeds meer verschillende situaties. Na 2 tot 3 weken moet u het hoortoestel de gehele dag kunnen dragen. Wees in het begin niet teleurgesteld als het allemaal niet zo goed lukt, maar blijf het dragen volhouden.

Controle


Aan het eind van de proefperiode komt u terug voor een controle van het hoortoestel. Tijdens deze afspraak heeft u verschillende onderzoeken. We meten hoe u kunt verstaan met uw hoortoestellen in. Verder controleren we de instelling en de versterking van de hoortoestellen en nemen we uw eigen bevindingen door. Als blijkt dat de instelling of de keuze van deze hoortoestellen nog niet optimaal is, bepalen we hoe we verder gaan. Het kan zijn dat wij de hoortoestellen anders instellen voor u, maar het kan ook zijn dat u een nieuw recept meekrijgt voor de audicien, die vervolgens de wijzigingen zal doorvoeren. Na iedere wijziging volgt weer een nieuwe proefperiode om u aan de nieuwe instelling te laten wennen en u in het dagelijkse leven te laten ervaren of deze verandering een verbetering betekent of niet. Aan het eind van de controle-afspraak maken we een nieuwe afspraak voor de volgende controle.

Het is van belang dat u uw hoortoestellen meeneemt naar de controle, ook als u de hoortoestellen weinig draagt of ze niet (voldoende) bevallen. Alleen dan kunnen we kijken hoe de hoortoestellen functioneren en of we de betreffende hoortoestellen kunnen bijstellen om ze beter te laten aansluiten bij uw wensen. U schaft de hoortoestellen pas aan als een optimaal resultaat bereikt is en/of u tevreden bent over de verbetering die het dragen u geeft.


Eindcontrole


Wanneer het resultaat optimaal is, worden de hoortoestellen goedgekeurd. U krijgt van ons een goedkeuringsbrief thuisgestuurd die nodig is voor de vergoeding van de zorgverzekering. Meestal zal de audicien met u afspreken dat u die brief aan de audicien geeft, zodat deze de vergoeding definitief voor u kan aanvragen.

Extra hulpmiddelen


Ondanks een zorgvuldige keuze van het hoortoestel kunnen er situaties zijn waarin het hoortoestel niet of onvoldoende helpt. In die situaties kunnen extra hulpmiddelen worden gebruikt om geluiden waar te nemen of om het verstaan te vergemakkelijken. Er bestaan verschillende soorten extra hulpmiddelen. Bijvoorbeeld hulpmiddelen voor het verstaan van de televisie of het horen van de deurbel en/of wekker. Wij kunnen u adviseren bij de aanschaf van extra hulpmiddelen, Ook de audicien kan u hier meer informatie over geven. Vraag vooraf aan de audicien of u het hulpmiddel een korte tijd mag uitproberen.

Contact


Problemen tijdens de proefperiode
Ervaart u problemen tijdens de proefperiode met de hoortoestellen of met het gehoor? Uw audicien is in dat geval uw eerste aanspreekpunt. Komt u er samen niet uit, dan kunt u, al dan niet samen met uw audicien, contact opnemen met uw audioloog via het mailadres: info.audiciens@erasmusmc.nl. De mail zal worden doorgestuurd naar uw audioloog.

Verplaatsen van een afspraak

Bij een controle van het hoortoestel kunnen we pas na een draagtijd van 6 weken goed beoordelen of de instelling van de hoortoestellen optimaal is of niet. Als u de hoortoestellen minder dan 6 weken heeft kunnen dragen, bijvoorbeeld vanwege een lange levertijd, defect van hoortoestellen of om andere redenen, dan vragen wij u de controle-afspraak te verplaatsen. Een controle-afspraak moet u minimaal 24 uur van tevoren verplaatsen. Dit kan via de afsprakenbalie van KNO, bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer (010) 704 01 20.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u die tijdens de controle-afspraak stellen aan onze medewerkers. Bij dringende vragen kunt u bellen tijdens kantooruren op telefoonnummer (010) 704 01 20. Zorg dat u uw vraag kort en bondig kunt formuleren, zodat de audioloog u direct en zorgvuldig kan helpen.

Overige informatie


Voor meer informatie over slechthorendheid, hoortoestellen en overige hulpmiddelen kunt u terecht op onderstaande websites:

Belangrijk

  • Met uw recept en audiogram gaat u naar een audicien.
  • De hoortoestellen draagt u minimaal 6 weken.
  • Bij de controle neemt u de hoortoestellen mee, ook als ze niet bevallen.
  • De afspraak voor de controle moet u verplaatsen wanneer u de hoortoestellen korter dan 6 weken heeft kunnen proberen (minimaal 24 uur van tevoren).