Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Gehoorrevalidatie via de audicien

Download PDF
Bij uw bezoek aan onze KNO-polikliniek is een gehoortest gedaan. U heeft het advies gekregen hoortoestellen te gaan dragen. Hoortoestellen kunt u uitproberen bij een audicien. Hier kunt u onder andere lezen hoe het aanpastraject van hoortoestellen eruitziet. Wat doet een audicien en hoe kiest u een audicien? U vindt ook informatie over hoortoestellen, het kiezen van een hoortoestel, de kosten en de vergoedingsmogelijkheden.


De audicien


De audicien is de verkoper van hoortoestellen en andere hulpmiddelen. Hij zal samen met u het aanpastraject van hoortoestellen in gang zetten. Hierbij kiest de audicien samen met u een hoortoestel, aan de hand van de gehoortest en een ingevulde vragenlijst. Heeft de KNO-arts alleen een toonaudiogram gemaakt? Dan zal de audicien (in de meeste gevallen) ook nog een spraakaudiogram afnemen. Vervolgens kunt u het hoortoestel een aantal weken uitproberen. Na deze proefperiode wordt beoordeeld of u het hoortoestel aanschaft.

Een audicien kunt u zelf uitkiezen. U mag van een audicien kwaliteit verwachten. In Nederland kennen wij de StAr-geregistreerde audicien die aan landelijk erkende kwaliteitseisen voldoet. U herkent deze audicien aan het keurmerk ‘De Audicien’. Kies bij voorkeur een StAr-geregistreerde audicien bij u in de buurt. In de tekst over kosten en vergoeding vindt u nog meer belangrijke informatie over het kiezen van een audicien.

Objectieve voorlichting


U heeft recht op objectieve voorlichting. De audicien dient de tijd voor u te nemen om u uitleg te geven over hoortoestellen en eventueel andere hulpmiddelen. Hij of zij hoort de voor- en nadelen van verschillende hoortoestellen te bespreken. Ook worden de diverse mogelijkheden die hoortoestellen te bieden hebben, op een rij gezet. De audicien heeft vaak verschillende merken en modellen. Vraag gerust of u verschillende toestellen mag zien en eventueel kan horen. Samen met u zal de audicien dan een hoortoestel kiezen voor de eerste proefperiode.

Het hoortoestel


Een hoortoestel is in staat geluiden te versterken op een manier die bij uw gehoorverlies past. Er bestaan verschillende soorten hoortoestellen, zoals in-het-oor (IHO) of achter-het-oor (AHO) hoortoestellen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gehoorverlies, maar ook van uw persoonlijke situatie. Het is van belang vooraf te bedenken in welke omstandigheden u uw hoortoestel het hardst nodig heeft. Denk aan situaties thuis, op het werk of tijdens hobby’s. Ga deze situaties na en bespreek ze met uw audicien.

Categorieën
In het vergoedingssysteem van de zorgverzekering zijn hoortoestellen verdeeld over 5 categorieën. U wordt ingedeeld in één van die categorieën op basis van de vragenlijst die u heeft ingevuld bij de audicien. De vragenlijst vraagt naar de moeite die u heeft om goed te verstaan in verschillende situaties. Als u al eerder een hoortoestel droeg, dan wordt ook uw gehoorverlies gebruikt om een categorie te bepalen. In de categorie waarin u wordt ingedeeld, zitten hoortoestellen met eigenschappen die passen bij uw hoorsituatie en gehoorverlies. Hiermee krijgt u een zo adequaat mogelijk hoortoestel. Iedere categorie bevat verschillende soorten en merken hoortoestellen.

Naast de 5 categorieën waarvoor vergoeding via de zorgverzekering is te krijgen, bestaat er nog een 6e categorie. Deze categorie wordt ook wel de buitencategorie genoemd. In de buitencategorie zitten de hoortoestellen waarvoor u in principe geen vergoeding krijgt van de zorgverzekering. Sommige zorgverzekeraars maken hierop een uitzondering en geven toch een (gedeeltelijke) vergoeding. Kijk dit goed na in uw polisvoorwaarden.

Kosten en vergoeding


Over de kosten van het hoortoestel hoort u van de audicien direct in het eerste gesprek duidelijke informatie te krijgen. Gebeurt dit niet, vraagt u er dan naar. Hoortoestellen kunnen vergoed worden door uw zorgverzekeraar, maar dan moet wel aan een aantal criteria worden voldaan. De audicien bespreekt met u of u voor vergoeding in aanmerking komt. Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u het hele aanpastraject door de audicien laten uitvoeren. Soms is een goedkeuring van een KNO-arts of audioloog nodig om vergoeding te krijgen.

Hoortoestellen worden niet voor 100% vergoed. Volwassenen hebben een eigen bijdrage van 25% voor een hoortoestel uit de categorie waarin u bent ingedeeld op basis van de ingevulde vragenlijst. Een zorgverzekeraar gebruikt hiervoor een lijst met marktconforme tarieven. Die kan echter iets verschillen tussen zorgverzekeraars en tussen polisvormen (natura, restitutie of een mixvorm). Heeft uw audicien geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan krijgt u minder vergoed, en wordt uw eigen bijdrage hoger. Audiciens hebben ook enige vrijheid in het bepalen van de hoortoestelprijs, waardoor uw eigen bijdrage kan afwijken van de 25%. Houdt u er bovendien rekening mee dat ook uw eigen risico (naast de eigen bijdrage) van toepassing is op de hoogte van de vergoeding. Het kan daarom lonend zijn een prijsopgave te vragen bij verschillende audiciens, maar ook om de polisvoorwaarden van verschillende zorgverzekeringen te vergelijken. Sommige zorgverzekeraars laten bijbetalen voor een hoortoestel uit een hogere categorie toe, terwijl andere zorgverzekeraars in dat geval helemaal geen vergoeding geven.

Meer informatie over de kosten en vergoedingen kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (https://www.stichtinghoormij.nl/) en www.hoorwijzer.nl. Verder is het ook mogelijk om hoortoestellen zelf te kopen, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar. Hierbij bent u niet meer gebonden aan de indeling in een categorie. Het is verstandig om uw hoortoestel te verzekeren tegen diefstal en verlies. De audicien kan u hier meer informatie over geven.

Wennen aan het hoortoestel


Aan een hoortoestel bent u niet zo snel gewend als aan een bril. Het gebruik moet geleerd worden. Een hoortoestel is een hulpmiddel en kan nooit een perfect gehoor vervangen. Een hoortoestel is dus geen oplossing voor alle gehoorproblemen. In rustige situaties zal u zeker beter kunnen horen en verstaan. Maar bent u in een situatie met veel lawaai om u heen, dan zal het verstaan vaak moeilijk blijven. Om goed te wennen aan een hoortoestel moet u de toestellen ten minste zes weken dragen. Begin eerst met het luisteren in een rustige omgeving. Maak de periode dat u het hoortoestel draagt steeds langer en gebruik het toestel in steeds meer verschillende situaties. Na 2 tot 3 weken moet u het hoortoestel de gehele dag kunnen dragen. Wees in het begin niet teleurgesteld als het allemaal niet zo goed lukt, maar blijf het dragen volhouden.

Proefperiode


Voordat u een hoortoestel aanschaft, heeft u recht op een proefperiode. Deze proefperiode bedraagt minimaal 6 weken. In deze periode bezoekt u de audicien een aantal keer om uw ervaringen te delen. Zo nodig stelt de audicien het hoortoestel bij. Het hoortoestel hoeft dan nog niet direct betaald te worden. U kunt het hoortoestel deze zes weken vrijblijvend uitproberen. Het is mogelijk dat de audicien een borg vraagt voor het hoortoestel. Wij adviseren u om het toestel in de proefperiode zoveel mogelijk te dragen en uw ervaringen te noteren.
Het is van belang dat u het hoortoestel minimaal 6 weken heeft uitgeprobeerd voordat aan u een eindoordeel gevraagd wordt.

Niet tevreden
Het kan zijn dat u na deze periode nog niet tevreden bent. Geef dit dan aan bij uw audicien. U krijgt dan de keuze om de instelling van het hoortoestel te wijzigen of om een ander toestel uit te proberen. Ook nu heeft u weer recht op een proefperiode. Het hoortoestel hoeft ook tijdens deze tweede proefperiode nog niet betaald te worden. Pas wanneer u tevreden bent over uw hoortoestel maakt de audicien de vergoeding van de zorgverzekeraar in orde en brengt hij of zij de eigen bijdrage in rekening.

Extra hulpmiddelen


Ondanks een zorgvuldige keuze van het hoortoestel kunnen er situaties zijn waarin het hoortoestel niet of onvoldoende helpt. Voor die situaties zijn er extra hulpmiddelen om geluiden waar te nemen of om het verstaan te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld hulpmiddelen voor het verstaan van de televisie of het horen van de deurbel en/of wekker. De audicien adviseert u bij de aanschaf van extra hulpmiddelen. Vraag vooraf aan de audicien of u het hulpmiddel een korte tijd mag uitproberen.

Second opinion


Het kan voorkomen dat u ondanks alle inspanningen van uw audicien niet tevreden bent of twijfelt. U heeft als cliënt recht op een second opinion van een andere audicien of van een KNO-arts of een audioloog. Wilt u hiervan gebruikmaken, schaf de hoortoestellen dan nog niet definitief aan.

Contact


Vragen
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van uw bezoek aan de audicien, dan kunt u contact opnemen met de audioloog. U kunt daarvoor bellen naar telefoonnummer (010) 704 01 20. Dit nummer is bereikbaar tijdens kantooruren.
Zorg dat u uw vraag en/of opmerking kort en bondig kunt formuleren, zodat de audioloog u direct en zorgvuldig kan helpen. Ook kunt u uw vraag digitaal stellen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info.audiciens@erasmusmc.nl.

Second opinion
Een afspraak voor een second opinion maakt u via de afsprakenbalie van KNO, bereikbaar tijdens kantooruren. Telefoonnummer (010) 704 01 20.

Meer informatie


Voor meer informatie over slechthorendheid, hoortoestellen en overige hulpmiddelen kunt u terecht op de volgende websites: