Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Hersteloperatie na sterilisatie

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een hersteloperatie na een sterilisatie. De uroloog heeft u daar reeds een en ander over verteld. In deze folder kunt u het een en ander over de operatie nog eens rustig nalezen. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt. Voor de ingreep vertelt de uroloog wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u ze tijdens dat gesprek stellen.

Download PDF

Wat is een vasotomie?

Een vasotomie is een operatie waarbij een sterilisatie (vasectomie) wordt hersteld. Bij deze ingreep, wordt met behulp van de operatiemicroscoop de doorgankelijkheid van de zaadleiders gerepareerd. Hierdoor kunt u dus weer vruchtbaar worden.

Voorbereiding

De operatie duurt ongeveer twee uur en kan meestal in dag behandeling plaatsvinden. Voor de ingreep moet u altijd onder narcose worden gebracht, omdat het belangrijk is dat u tijdens de ingreep stil ligt. Direct voorafgaand aan de ingreep wordt de huid waar geopereerd gaat worden, geschoren.

Nuchter zijn
Voor uw operatie moet u nuchter zijn. U mag dan niet eten, drinken of roken.
6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u niet meer eten en roken. U mag dan nog wel heldere dranken drinken. Bijvoorbeeld water, thee en aanmaaklimonade. 2 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u ook niets meer drinken.

Ligt u de dag voor de operatie al in het ziekenhuis? Dan vertelt de verpleegkundige hoe laat u nuchter moet zijn.

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit altijd met uw arts. Sommige medicijnen mag u rond de operatie niet innemen. Moet u de medicijnen innemen? Dit mag altijd met een slokje water. Ook in de tijden dat u nuchter moet zijn.

Meer informatie over nuchter zijn bij een operatie leest u in de folder “Nuchter rondom een operatie

De operatie


Om de vruchtbaarheid te herstellen worden tijdens de ingreep beide uiteinden van de zaadleider opgezocht en naar elkaar toegebracht. Met zeer fijn hecht materiaal wordt een nieuwe verbinding gemaakt. Het sluiten van de wond gebeurt meestal met oplosbaar hechtmateriaal.

De nazorg

Meestal kunt u enkele uren na de ingreep weer naar huis, tenzij er problemen zijn te,verwachten of de ingreep niet in dagbehandeling kan plaatsvinden. De eerste dagen na de ingreep is het verstandig zoveel mogelijk te rusten. Dit is nodig om de nieuwe verbinding van de zaadleider de kans te geven te herstellen. Gedurende twee weken na de operatie moet u 'rustig aan' doen. U mag dus geen zware lichamelijke inspanningen verrichten, niet sporten en niet seksueel actief zijn. Na deze periode zijn er geen beperkingen meer. Na drie en zes maanden na de operatie wordt uw sperma onder zocht op de aanwezigheid van zaadcellen en antistoffen. De kwaliteit van het sperma bepaalt of afwachten zinvol is. Bij een slechte kwaliteit of veel antistoffen volgt een verwijzing naar de polikliniek andrologie voor verder onderzoek en behandeling.

Het resultaat


De herstelkans van de vruchtbaarheid hangt af van een aantal factoren:

  • De methode van sterilisatie.
  • De duur tussen de sterilisatie en de hersteloperatie.
  • De aanwezigheid van antistoffen in het sperma.
  • De vruchtbaarheid van u en uw partner.
Gemiddeld worden bij 80 tot 90 procent van de geopereerde mannen drie tot zes maanden na de ingreep zaad cellen in het sperma gevonden. Het aantal spontane zwangerschappen na de ingreep is gemiddeld 50 procent. Wanneer de sterilisatie langer dan tien jaar geleden heeft plaats gevonden, nemen de kansen op bevruchting tot minder dan 30 procent af.

Een andere belangrijke factor is de leeftijd van uw partner: boven de 35 jaar nemen de zwangerschapskansen van iedere vrouw jaarlijks af.
Indien geen zwangerschap optreedt maar er wel zaadcellen worden gevonden in het sperma, is het soms mogelijk om met voortplantingstechnieken (inseminatie, reageerbuis-bevruchting) toch een zwangerschap te bewerkstelligen.

Eventuele complicaties

Zoals na iedere ingreep kunnen na een vasotomie bloedingen en infecties optreden. Enige verkleuring van de balzak en geringe zwelling treedt altijd op en verdwijnt spontaan binnen twee weken. Wanneer er sprake is van een flinke zwelling, koorts of pijn is het noodzakelijk contact op te nemen met de behandelend uroloog. Soms is een opname nodig. Bloedingen en infectie kunnen meestal met bedrust en medicijnen worden behandeld. Soms veroorzaakt een bloeding doorbloedingsproblemen met als uiteindelijk resultaat een verschrompeling van de testikel. Dit is een zeldzame complicatie van de ingreep.

Leefregels


U mag de eerste 2 weken:

  • Niet tillen.
  • Niet bukken.
  • Niet fietsen.
  • Geen strakke onderbroek of suspensoir dragen.
  • Geen geslachtsgemeenschap hebben.

Verhindering


Als u door ziekte of een andere reden niet op de afspraak kunt komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen.

Vragen?


Deze brochure beschrijft de algemene procedure en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek andrologie, bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 11.30 en van 12.30 tot 15.30 uur op telefoonnummer: (010) 704 01 16.

Belangrijk:
Niet alle verzekeraars vergoeden deze ingreep. Het is verstandig van tevoren met uw verzekeraar contact op te nemen over deze vergoeding.