Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Instructies na een operatie in de mond

U bent op de polikliniek mondziekten, kaak– en aangezichtschirurgie geweest voor een operatieve ingreep in de mond. In deze folder treft u informatie en aanwijzingen aan die van belang zijn na deze behandeling.

Download PDF

Verdoving


In de meeste gevallen wordt een plaatselijke verdoving gebruikt, die 3 kwartier tot soms enkele uren werkzaam kan zijn. Gedurende die tijd moet u voorzichtig zijn met het drinken van warme dranken. U voelt immers niet of de drank te heet is.

Pijn


U kunt het beste met de pijnstilling beginnen voordat de verdoving is uitgewerkt (ongeveer 1 uur na de behandeling). Gebruikt u bij voorkeur paracetamol en/of het recept dat u heeft meegekregen. Mocht de pijn na 2 dagen erger in plaats van minder worden, dan is het verstandig contact op te nemen met de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Nabloeden


De eerste uren na de operatie kan de wond wat nabloeden. Een beetje rood gekleurd speeksel is dan normaal. De eerste dag mag u de mond niet grondig spoelen, omdat u daardoor het ontstaan van een stolsel verhindert. Komt er steeds bloed uit de wond, dan kunt u de bloeding stoppen, door op een opgevouwen gaasje of schone zakdoek dicht te bijten. Doe dit onafgebroken voor ten minste 1 uur. Helpt deze methode onvoldoende, herhaalt u dit dan nog eenmaal. Als de bloeding nog niet stopt, neemt u dan contact op met polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Zwelling


Het zwellen van de wang of van de lip met een blauw-groene verkleuring is vaak een normaal verschijnsel. Tussen de derde en de vijfde dag na de behandeling is dit vaak het ergst, daarna moet het afnemen. U kunt het zwellen tegengaan door de eerste uren na de ingreep de wang te koelen met een plastic zak met ijsblokjes. Afhankelijk van de behandeling kunt u zich een aantal dagen minder prettig voelen.

Mondhygiëne

Het is van het grootste belang om uw mond zo schoon mogelijk te houden door regelmatig de tanden te poetsen met een tandenborstel en tandpasta. Vanaf de tweede dag na de behandeling kunt u dit aanvullen door 7 dagen lang uw mond te spoelen met chloorhexidine 0,1%. Heeft u een spoelspuitje meegekregen? Dan kunt u, vanaf de tweede dag na de behandeling, de wond na iedere maaltijd uitspoelen met zout water.

Roken

Wij raden u sterk aan om niet te roken, dit verstoort de wondgenezing.

Voeding


Probeert u zo normaal mogelijk te eten. U hoeft zeker geen maaltijden over te slaan.

Hechtingen

In de meeste gevallen is de wond gehecht met hechtmateriaal dat vanzelf oplost. Soms is hechtmateriaal gebruikt dat niet oplosbaar is. De kaakchirurg verwijdert dan de hechtingen bij de volgende afspraak. De hechtingen kunnen soms strak aanvoelen, alsof de wang is mee gehecht, dit is normaal.

Wanneer moet u contact opnemen met de polikliniek

Wij verzoeken u contact op te nemen met de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie als u:
  • zich ziek voelt
  • koorts heeft boven de 39 graden Celsius
  • het gevoel heeft niet meer te kunnen slikken
  • een zwelling heeft die na een aantal dagen toeneemt in plaats van afneemt
  • ook als de genezing niet verloopt zoals de kaakchirurg u heeft verteld, neemt u dan contact met ons op. Het is niet nodig om uw huisarts of tandarts hierover te raadplegen.

Vragen


Heeft u nog vragen, belt u dan met de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.
Secretariaat polikliniek (010) 704 01 27.
Buiten kantoortijden via Spoedeisende Hulp: (010) 704 0 704.