Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Intercostaalblokkade

De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden met een blokkade van een of meerdere intercostaal zenuwen. Dit kan zowel met een tijdelijk werkende lokale verdoving om de diagnose vast te stellen of met meer definitieve methode. In deze folder willen wij u informeren over deze behandeling.

Download PDF


Doel van de behandeling


Onder elke rib loopt een zenuw mee die het gevoel verzorgd in het gebied net over deze rib. Indien het vermoeden bestaat dat met het blokkeren van een of meerdere van deze zenuwen uw pijnklachten kunnen verminderen is een intercostaalblokkade te overwegen. Indien een proefblokkade tijdelijk de pijn heeft kunnen verminderen, kan een meer definitieve blokkade verricht worden. Bijvoorbeeld met hitte kan een zenuw wat minder gevoelig gemaakt worden. Bij sommige patiënten kan ook met etsende vloeistoffen de zenuw in zijn geheel uitgeschakeld worden. In dat geval treedt een doof gevoel op voorbij het punt van injectie.

Afspraak voor behandeling


Het secretariaat van het Centrum voor Pijngeneeskunde zal met u een datum en tijdstip afspreken wanneer de behandeling plaats kan vinden. Als blijkt, dat u voor de gemaakte afspraak verhinderd bent, verzoeken wij u om zo vroeg mogelijk telefonisch contact op te nemen.

Voorbereiding voor de behandeling


Op de dag van opname neemt u uw medicijnen die u normaal gebruikt in met een klein slokje water. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. De behandelend arts heeft het volgende met u besproken:
 • NSAID
 • Ascal
 • Acetylsalicylzuur
 • Plavix
 • Acenocoumarol
 • Marcoumar
 • DOACs
 • _____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen
De dag na de behandeling kunt u weer met de bloedverdunners beginnen, tenzij uw arts anders voorschrijft. Eventueel zal de behandelend arts voor u een aanvullend laboratorium onderzoek aanvragen op de dag van behandeling. De uitslag is dan bepalend voor het wel of niet doorgaan van de behandeling.

Zwangerschap


Wanneer u zwanger bent raden wij u aan om contact op te nemen met het Centrum voor Pijngeneeskunde. U hoort dan of de behandeling wel of niet door kan gaan.


Allergie


Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, röntgencontrast en/of huidontsmettingsmiddelen zoals jodium? Waarschuw ons dan.

Behandeling


De behandeling vindt plaats tijdens een dagopname. U meldt zich op de dag van de behandeling op de afgesproken tijd bij deze afdeling waar u eerst wordt opgenomen. Uw begeleider mag vanwege de privacy van andere patiënten niet mee naar de operatiekamer. Na een intake gesprek wordt u verzocht een operatiehemd aan te trekken en uw sieraden, piercings en make-up af te doen. Soms is het nodig, dat u ook uw gebitsprothese voor de behandeling moet verwijderen. U wordt op een bed naar de behandelruimte gebracht.

Op de behandelkamer is naast uw behandelend arts een team aanwezig met ieder een eigen taak tijdens de procedure. Het kan voorkomen dat er ten behoeve van het onderwijs meerdere personen op de kamer staan om mee te kijken. De verpleegkundige zal u helpen de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. Daarna zal de behandelend arts onder röntgendoorlichting of echogeleid nauwkeurig de plaats bepalen voor de behandeling, de huid verdoven en de naalden plaatsen. Meestal wordt onder doorlichting de naald geplaatst op de rib, waarna de naald naar beneden wordt afgegleden en de rib net passeert (zie afbeelding).

intercostaalblokkade

Na de behandeling


Na de behandeling verblijft u enige tijd op de uitslaapkamer. Als alles in orde is gaat u terug naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling krijgt u na verloop van tijd wat te drinken en eten aangeboden. Als u voldoende hersteld bent mag u naar huis. Het is niet toegestaan om zonder begeleiding naar huis te gaan. U moet er dus voor zorgen dat iemand u naar uw huis kan begeleiden. Als u met de auto komt, mag u niet zelf de auto terug naar huis besturen.

Ontslag


Uw behandelend arts zal met u afspreken wanneer u voor de controle terugkomt.

De arts heeft een samenvatting van de behandeling opgeschreven in uw elektronisch patiëntendossier. U kunt deze samenvatting terugvinden in Mijn Erasmus MC.

Resultaat


Bij een tijdelijke blokkade zal het effect binnen een paar uur moeten optreden, maar vervolgens na een paar uur extra ook weer uitwerken. Bij een definitieve blokkade kan het effect soms dagen tot weken op zich laten wachten.

Complicaties


Uw behandelend arts zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Toch bestaat er een geringe kans op complicaties:
 • Bij elk type injectie bestaat een klein risico op infectie.
 • Net voorbij de ribben ligt de long. Indien deze wordt aangeprikt bestaat de kans op een klaplong. (Indien u na de behandeling klachten van kortademigheid ontwikkeld moet u meteen contact opnemen met het Centrum voor Pijngeneeskunde ('s avonds, 's nachts en in het weekeinde belt u de afdeling Spoedeisende hulp van het Erasmus MC).
 • Zeer zelden wordt de pijn verergerd door de behandeling.

Vragen


Als u nog vragen heeft dan kunt u terecht bij de behandelend arts of de verpleegkundige van het Centrum voor Pijngeneeskunde. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 12.00 en van 13.00 tot 16:00 uur op telefoonnummer (010) 704 01 40.