Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Invriezen van eicellen (eicelvitrificatie)

Download PDF

In overleg met u huisarts of behandeld specialist bent u door verwezen naar de polikliniek van het Voortplantingscentrum in verband met het invriezen van uw eicellen. In deze folder vindt u informatie hierover.

Wat is eicelvitrificatie

Dankzij recente ontwikkelingen is het mogelijk geworden om eicellen in te vriezen. De techniek waarmee dat gebeurt heet vitrificatie. Dit is een methode waarbij het invriesproces heel snel verloopt. Hierdoor is de schade aan eicellen ten gevolge van het invriezen en later het ontdooien minimaal. Het invriezen van eicellen biedt vrouwen zonder partner de mogelijkheid om hun voortplantingspotentieel te bewaren zonder dat eerst een bevruchting hoeft plaats te vinden (zoals bij het invriezen van embryo's). Vrouwen die een partner hebben met wie ze in de toekomst kinderen willen krijgen, kunnen een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling ondergaan en embryo ’s in plaats van eicellen laten invriezen.

Redenen om eicellen in te vriezen en te bewaren kunnen zijn:

  • U heeft een ziekte of u ondergaat een behandeling die uw eierstokken of eicellen mogelijk zullen beschadigen. Als u in de toekomst kinderen wenst, is het mogelijk de eigen eicellen hiervoor te gebruiken.
  • Op de dag van de follikelpunctie bij uw IVF -behandeling is onverwacht geen zaad aanwezig. Bijvoorbeeld omdat uw partner geen (goed) zaad heeft kunnen produceren of het zaad niet gebruikt kan worden vanwege een infectie. De bevruchting kan dan op een later tijdstip plaatsvinden met de ingevroren eicellen.
  • U en uw partner willen om persoonlijke en/of religieuze reden slechts een of twee eicellen laten bevruchten. De overige eicellen kunnen worden ingevroren voor latergebruik.

Het verkrijgen van eicellen


In de eierstokken rijpen eicellen in de follikels. Follikels zijn eiblaasjes en iedere follikel bevat een eicel. Normaal gesproken rijpt per menstruatiecyclus één eicel van de eierstokken uit. Om later een goede kans van slagen te krijgen op een eigen kind is het belangrijk dat er meerdere eicellen worden ingevroren. Om er voor te zorgen dat er meerdere eicellen tegelijkertijd uitrijpen, krijgt u eerst een behandeling met hormonen. Deze stimulatie duurt tenminste 8 à 12 dagen. De hormonen dient u zichzelf dagelijks toe via een injectie. De groei van de eiblaasjes wordt tijdens de hormoonstimulatie door middel van een echoscopisch onderzoek in de gaten gehouden. Als de eiblaasjes groot genoeg zijn, wordt er met u een afspraak gemaakt voor de follikelpunctie. Bij de follikelpunctie worden de eiblaasjes onder echogeleiding met een naald via de vagina aangeprikt en leeggezogen. In het laboratorium onderzoekt een analist de buisjes met follikelvloeistof op aanwezigheid van eicellen. Alleen eicellen die voldoende zijn uitgerijpt, zijn geschikt om in te vriezen.

Het invriezen en bewaren van eicellen

De techniek die gebruikt wordt om eicellen in te vriezen is vitrificatie. Vitrificatie is een ultrasnelle invriesmethode waarbij geen ijskristallen worden gevormd. IJskristallen kunnen de eicel namelijk beschadigen. De eicellen worden vóór het invriezen gemengd met een cryoprotectant (antivries). Dit is een vloeistof die de eicel beschermt tegen beschadiging door het invriezen en ontdooien. De eicellen worden ingevroren bewaard in een vat met vloeibaar stikstof (-196 °C). In principe kunnen de eicellen jarenlang bij deze temperatuur bewaard blijven.

Test op infectieziekten


Iedere vrouw die de een IVF-behandeling ondergaat is verplicht om zich van te voren te laten testen op de infectieziekten aids (hiv) en twee vormen van leverontsteking (hepatitis B en hepatitis C ). Dit onderzoek op infectieziekten is noodzakelijk om de kans op besmetting van toekomstige embryo's te voorkomen.

Het ontdooien en bevruchten van eicellen

Als u later gebruik wilt maken van uw ingevroren eicellen, dan worden de eicellen ontdooid en via IC SI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) met het zaad van uw partner of spermadonor bevrucht. Hierbij wordt een zaadcel in een eicel geïnjecteerd. Als er embryo’s ontstaan worden er één of twee embryo ’s in uw baarmoeder geplaatst. Het embryo wordt in principe teruggeplaatst in de natuurlijke cyclus of in sommige gevallen in een gestimuleerde cyclus met hormonen om het baarmoederslijmvlies in een optimale conditie te brengen.

Leeftijdsgrens

De maximale leeftijd voor het invriezen van eicellen in het Erasmus MC is 40 jaar, afhankelijk van de indicatie voor de eicelvitrificatie . Als u eicellen wilt laten invriezen zal de arts bloedonderzoek doen en met echoscopie uw eierstokken bekijken. Zo kan de arts beoordelen of uw eierstokken nog voldoende eiblaasjes met eicellen kunnen maken, de zogenaamde eierstokreserve. Als dit niet het geval lijkt te zijn, bespreekt de arts met u of het ondergaan van een IVF-behandeling voor eicelvitrificatie wel zinvol is. De maximale leeftijd van de vrouw voor het terugplaatsen van ontdooide en bevruchte eicellen in Nederland is 45 jaar.

Overeenkomst

Voor het bewaren van de eicellen tekent u een overeenkomst. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, ingaande op de datum van het invriezen van de eicellen (cryopreservatie ). Na afloop van deze periode van vijf jaar kan de overeenkomst verlengd worden met periodes van 5 jaar, tot de bewaargeefster een leeftijd van 45 jaar heeft bereikt. U ontvangt automatisch bericht om een verlenging af te spreken.

Kosten


Landelijk is vastgesteld dat drie pogingen met betrekking tot IVF-behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Daarnaast worden er nog kosten in rekening gebracht ten behoeve van vitrificatie en opslag van de eicellen. De kosten voor de opslag worden jaarlijks in rekening gebracht. Het bedrag wisselt per jaar. U kunt contact opnemen met de polikliniek van het Voortplantingscentrum voor het bedrag van de jaarlijkse opslag.

We adviseren u om van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om duidelijk te weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt en wat u zelf moet betalen.

Vragen


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze voorafgaand aan de behandeling nog stellen. De medewerkers van de polikliniek van het Voortplantingscentrum zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden en informatie te geven. De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08 .30 tot 11.30 uur en van 12.30 tot 15.30 uur op telefoonnummer (010) 704 01 16 .U kunt ook mailen: voortplantingscentrum@erasmusmc.nl. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.