Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Longafwijking, onderzoeken

Download PDF

Op de röntgenfoto van uw thorax (borstkas) is een afwijking gezien die nader onderzoek noodzakelijk maakt. Omdat we u zo snel mogelijk duidelijkheid willen geven, plannen we een aantal onderzoeken die zo kort mogelijk na elkaar plaatsvinden.

Voorbereiding

Nuchter?


Wordt bij u 1 van de onderstaande onderzoeken gedaan, dan verwachten wij u nuchter in het ziekenhuis. Als u niet nuchter bent, kunnen we de onderzoeken niet uitvoeren.

 • PET-CT scan
 • inwendig longonderzoek (bronchoscopie, EUS, EBUS onderzoek, transthoracale punctie)
Let op: Nuchter wil zeggen dat u vanaf middernacht (24.00 uur) voorafgaand aan het onderzoek niet meer mag eten en drinken. U mag wel water drinken en 2 uur na het inwendige longonderzoek mag u voorzichtig proberen iets te eten en te drinken. Neemt u hiervoor een boterham van thuis mee.

Medicatie

Gebruikt u een bloedverdunner, dan stopt u hiermee 5 tot 10 dagen voor het onderzoek. Hoeveel dagen precies is afhankelijk van het middel. Uw behandelend arts vertelt u hier meer over. Ook welke eventuele andere medicijnen u wel of niet mag innemen, hoort u van uw arts.

Begeleiding

Wij raden u aan om niet alleen te komen. Neemt u een familielid of goede vriend mee naar de onderzoeken.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Meldt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch aan de polikliniek longgeneeskunde. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Onderzoeken


We spreken voor u 1 of meer van onderstaande onderzoeken af.

PET-CT scan (nuchter)


In het gecombineerde PET-CT scanapparaat zitten twee ringen die gedurende ongeveer 20-30 minuten rondom u heen draaien.

 • Met de CT-scan maken we met behulp van röntgenstralen verschillende foto’s van uw hart en longen. Hiermee kan het longweefsel goed worden beoordeeld. Om bepaalde delen goed zichtbaar te kunnen maken, gebruiken we contrastvloeistof.
 • De PET-scan brengt de stofwisseling van het lichaam in beeld. Vooraf krijgt u een infuus met een kleine hoeveelheid radioactief gemerkte suiker. Deze suiker wordt opgenomen door kwaadaardige cellen. De PET- scan meet de radioactiviteit ervan om zodoende gezonde en kwaadaardige cellen van elkaar te onderscheiden.

Bronchoscopie (nuchter)

Tijdens een bronchoscopie 'kijkt' de longarts in de luchtwegen. Dat doet hij met behulp van een flexibel slangetje (bronchoscoop) van enkele millimeters dik, met een camera die videobeelden produceert. De arts verdooft uw mond (of neus) en keelholte met een spray, en druppelt verdovende vloeistof in uw luchtwegen. Dan brengt hij de bronchoscoop heel voorzichtig via uw mond of neus in de luchtwegen zodat hij in uw longen kan kijken. Uw luchtwegen worden niet afgesloten, u kunt dus gewoon doorademen. Met de bronchoscoop kan de arts ook slijm afzuigen of stukjes weefsel afnemen voor verder onderzoek.

E(B)US (echo-endoscopie) (nuchter)

Tussen de beide longen liggen lymfeklieren. Bij mensen die mogelijk longkanker hebben, is het bijzonder belangrijk om te weten of in deze lymfeklieren kankercellen zitten. We onderzoeken de lymfeklieren via een scoop (slangetje) met daarop een echokop. Met behulp van onhoorbare geluidsgolven maken we zo inwendige klieren zichtbaar. Hiervoor zijn twee manieren:

 • Echo-bronchoscopie: de slang wordt ingebracht via de luchtpijp (EBUS).
 • Echo-oesofagusscopie: de slang wordt ingebracht via de slokdarm (EUS).

De longarts kan met de echo lymfeklieren beoordelen en zo nodig aanprikken. Daarvan voelt u niets. Omdat deze onderzoeken wat langer duren (gemiddeld 30 minuten) krijgt u een slaapmiddel via een infuusnaald. Voor dit onderzoek wordt u een paar uur opgenomen.

Transthoracale punctie (nuchter)

De transthoracale punctie houdt in dat een radioloog van het specialisme radiologie & nucleaire geneeskunde met een naald weefsel uit de tumor neemt. U wordt hiervoor plaatselijk verdoofd. 2 uur na de punctie wordt ter controle nog een longfoto gemaakt. Dit doen we om uit te sluiten dat de long tijdens de punctie (gedeeltelijk) is ingeklapt.


Onderzoeken voor het bepalen van longreserves,
voorafgaand aan een operatie


Fietsergometrie (niet nuchter)


Bij fietsergometrie, ofwel de fietstest, meten we tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent. Het onderzoek kan de oorzaak aantonen van een verminderd prestatievermogen. We bekijken hoe de bloedcirculatie, het hart, de ademhaling en de spieren reageren op inspanning.

Longperfusiescintigrafie (niet nuchter)

Met dit onderzoek brengen we eventuele afwijkingen in de doorbloeding (perfusie) van de longen in beeld. Terwijl u ligt, spuiten wij in een bloedvat van uw arm een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof. Afgezien van de prik voelt u hier niets van. Voor en na het prikje moet u een aantal malen diep zuchten, zodat de vloeistof zich goed in de longen kan verdelen. Hierna maken we foto's van uw longen.

Longfunctie met diffusiecapaciteit (niet nuchter)


Bij het longfunctieonderzoek registreren we uw ademhaling met een meetapparaat.
U ademt via een mondstuk dat met het meetapparaat is verbonden. Op uw neus krijgt u een neusklem die de beide neusgaten dichthoudt, zodat u alleen door uw mond kunt ademen. Longfunctieonderzoek wordt in het algemeen niet als benauwend of pijnlijk ervaren.

Diffusie
Dit onderzoek geeft een indruk van de hoeveelheid zuurstof die de longen door het bloed wordt opgenomen. Hiervoor gebruiken we een onschadelijk testgas. U ademt volledig uit en ademt daarna zo diep mogelijk in, vervolgens houdt u 8 seconden uw adem vast, waarna u uitademt.

Data en tijden van de onderzoeken

De voor u geldende onderzoeken zijn aangekruist. Meer informatie over de verschillende onderzoeken vindt u hier:
https://patientenfolders.erasmusmc.nl.


 • CT- scan (u moet nuchter zijn):
 • PET-CT scan (u moet nuchter zijn):
 • Bronchoscopie (u moet nuchter zijn):
 • E(B)US (echo-endoscopie) (u moet nuchter zijn):
 • Transthoracale punctie (u moet nuchter zijn):
 • Fietsergometrie:
 • Longperfusiescintigrafie:
 • Longfunctie met diffusiecapaciteit:

Vragen?


Eventuele vragen kunt u stellen via de polikliniek longziekten, of via de secretaresse van de longoncoloog. Wij helpen u graag!

Contact

Polikliniek longgeneeskunde en poli longfunctie: (010) 704 05 62.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur,
e-mail: poli.longziekten@erasmusmc.nl

Kliniek longgeneeskunde: (010) 703 53 49, u krijgt een keuzemenu.