Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

MRSA dragerschap en behandeling

Download PDF
We hebben de MRSA-bacterie bij u gevonden. Hier leest u meer informatie over de bacterie en de behandeling ervan.Wat is de bacterie MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus)?


MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Gewone Stafylokokken zijn bacteriën die bij veel mensen voorkomen. Bijvoorbeeld in de neus of op de huid.

U heeft MRSA. Dat is een bijzondere bacterie. Deze bacterie is resistent. Dat betekent dat er weinig medicijnen zijn die goed werken bij deze bacterie.

Wat betekent het voor u?


U merkt vaak niks van de bacterie. Deze bacterie geeft soms infecties en er zijn dan minder medicijnen die goed werken. Als u wel klachten krijgt, is het belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts of behandelend arts. Bijvoorbeeld bij koorts, ontsteking van de huid of andere klachten die u eerst niet had. Vertel dan dat u deze bacterie heeft. De arts kan dan medicijnen geven die wel goed werken.

Kunnen mensen in mijn omgeving het ook krijgen?


Als u een bijzondere bacterie heeft, is er een kans dat mensen met wie u woont de bacterie ook krijgen. Als u samenwoont met erg zieke mensen, bel dan uw huisarts voor advies. Bijvoorbeeld mensen met kanker of andere erge ziektes.

Wat kunt u zelf doen?


U hoeft nu thuis geen speciale maatregelen te nemen. De volgende dingen zijn wel belangrijk om te doen:

 • Was uw handen goed met water en zeep. Was uw handen minstens 20 seconden. Doe dit na elk toiletbezoek en voor het koken of eten.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek daarna meteen weg. Was ook hierna uw handen. Heeft u geen papieren zakdoek? Hoest en nies dan in uw elleboog.
U kunt gewoon boodschappen doen, bezoek ontvangen, naar school, werk of een verjaardag gaan. U hoeft met de mensen met wie u samenwoont niet anders om te gaan dan normaal. U kunt gezonde familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen.

De behandeling


De MRSA-bacterie gaat meestal niet vanzelf weg. U kunt ook behandeld worden als u niet ziek bent van deze bacterie. De behandeling zorgt dat de bacterie wel weggaat. De behandeling bestaat meestal uit:

De behandeling


De MRSA-bacterie gaat meestal niet vanzelf weg. U kunt ook behandeld worden als u niet ziek bent van deze bacterie. De behandeling zorgt dat de bacterie wel weggaat. De behandeling bestaat meestal uit:
 • Medicijnen (antibiotica) die wel werken tegen MRSA-bacterie. Dit kan neuszalf of tabletten zijn.
 • Douchen met speciale zeep.
 • Advies voor het wassen van kleding en beddengoed.
Niet iedereen kan behandeld worden. Als u een wond heeft, moet deze eerst dicht zijn. Door het intensieve contact tussen u en andere gezinsleden, is er een grote kans dat een ander gezinslid ook de MRSA-bacterie heeft. Daarom worden bij alle gezinsleden ook testen afgenomen, voordat een behandeling start. Om een succesvolle behandeling te kunnen geven, worden alle gezinsleden die de MRSA-bacterie hebben tegelijk behandeld.

Naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling

Naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling

De bacterie in uw lichaam kunt u aan andere mensen doorgeven. Mensen met een slechte gezondheid kunnen soms nog zieker worden van de bacterie. Deze mensen liggen in zorginstellingen. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of een verpleeghuis. Als u binnenkort naar een zorginstelling moet, dan letten de medewerkers goed op dat andere mensen niet besmet kunnen worden. Er zijn daarom regels voor u. Deze regels zijn niet in elke zorginstelling hetzelfde.

Regels bij afspraken in het ziekenhuis


Uw afspraken in het ziekenhuis kunnen gewoon doorgaan. Het gaat wel anders dan normaal om zieke mensen in het ziekenhuis te beschermen tegen de bacterie. Hieronder staat hoe uw afspraak gaat:

 • We maken uw afspraak aan het einde van de dag of het spreekuur.
 • Wij brengen u meteen naar de goede kamer. U hoeft niet te wachten in de gang of de wachtkamer.
 • Medewerkers van het ziekenhuis dragen een schort, mondkapje, muts en handschoenen bij uw afspraak.
 • U moet na uw afspraak meteen weg uit het ziekenhuis.

Regels voor bezoek


U kunt in het ziekenhuis gewoon bezoek krijgen. Ook iemand die zwanger is of mensen met een slechte gezondheid mogen u bezoeken. Er zijn wel regels waar de bezoekers zich aan moeten houden, zodat ze niet besmet worden:

 • Bezoekers moeten zich eerst melden op de afdeling bij de verpleging. De verpleegkundige kan uw bezoek dan vertellen wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld hoelang ze mogen blijven en hoe dichtbij ze mogen komen.
 • Zij moeten hun handen wassen met zeep of inwrijven met handalcohol als zij de kamer uit gaan.
 • Bezoekers mogen niet bij andere patiënten komen.
Als uw bezoekers ook naar andere patiënten willen gaan, moeten zij als laatste naar u toe komen.

Regels bij andere zorginstellingen


Als u een afspraak maakt bij andere zorginstellingen, vertel dan dat u de MRSA-bacterie heeft. Dat is belangrijk om mensen die al ziek zijn te beschermen tegen de bacterie. Bijvoorbeeld bij:
 • Een afspraak in een ander ziekenhuis
 • Opname in een verpleeghuis
 • Verpleeghulp van de thuiszorg
 • Een afspraak bij uw fysiotherapeut

Rooming-in en overnachtings mogelijkheden


Deze regeling is bedoeld voor bezoek dat langdurig bij u blijft buiten bezoektijden. Dit kan alleen met speciale regels:

 • Het bezoek moet op de kamer blijven.
 • Eten en drinken mag alleen op de kamer.
 • Eten en drinken moeten vooraf worden meegenomen of worden verstrekt door het specialisme.
 • Het bezoek dat bij u verblijft, maakt alleen gebruik van het sanitair op de kamer.
 • Voor het verlaten van de kamer moeten de handen ingewreven worden met handalcohol. Dit moet opnieuw in de sluis van de kamer.
 • Na afloop van de rooming-in moet het bezoek het ziekenhuis via de kortste weg verlaten.
Voor overnachtingen in het Familiehuis van de Daniel den Hoed en het Ronald McDonald huis gelden ook speciale regels. Als u daar wilt blijven, moet u hen bellen over de mogelijkheden die zij bieden.

Onderzoeken of u de bacterie nog heeft


 • Na de behandeling willen we weten of u de bacterie nog heeft. Daarom vragen wij u om testen te doen. Wij sturen de testen naar u toe met een uitlegbrief over hoe u de test moet doen. U moet dan een test afnemen in uw keel, neus en perineum.
 • Als we in die testen de bacterie niet vinden, heeft u de bacterie niet meer. Dan gelden de extra regels niet meer voor u. Bij uw medische gegevens staat dan dat u de bacterie niet meer heeft. Als u de bacterie nog wel heeft, blijven de regels gelden.
Meestal betaalt uw zorgverzekering het testen. U betaalt dan alleen uw eigen risico. Vraag uw zorgverzekeraar of de testen en behandeling worden vergoed.

Vragen


Bij vragen kunt u de afdeling Infectiepreventie bellen. U kunt de afdeling bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00.

 • Afdeling Infectiepreventie: (010) 703 50 35