Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Nabehandeling met radioactief jodium

Na operatie wegens schildklierkanker

Door de verwijdering van de schildklier wordt (vrijwel) geen schildklierhormoon aangemaakt, waardoor een tekort ontstaat. Vier weken na de operatie ontstaat hierdoor een toestand die we hypothyreoïdie noemen. Nabehandeling met radioactief jodium stimuleert de schildklier om schildklierhormoon aan te maken.

Download PDF

Tekort aan schildklierhormoon


In de normale cellen van de schildklier wordt schildklierhormoon gemaakt met behulp van jodium uit de voeding. Dit hormoon is nodig voor het regelen van de stofwisseling. De cellen van de schildklierkanker zijn ontstaan uit deze normale hormoonproducerende schildkliercellen en bezitten over het algemeen nog het vermogen om jodium op te nemen. Vier weken nadat de schildklier bij de operatie is weggenomen, ontstaat een toestand die we hypothyreoïdie noemen omdat de aanmaak van schildklierhormoon (vrijwel) afwezig is: door de verwijdering van de schildklier ontstaat een tekort aan schildklierhormoon.

De meest voorkomende klachten die hierdoor kunnen optreden zijn:
  • moeheid en lusteloosheid
  • kouwelijkheid
  • obstipatie (verstopping)
  • traagheid in denken en handelen
  • gewichtstoename
  • droge huid en haar
  • zwaardere stem
  • menstruatiestoornis.
Deze klachten zijn echter tijdelijk van aard en zullen geleidelijk afnemen na het starten van schildklierhormoon.

Tijdens de fase van hypothereoïdie is het thyroid (schildklier) stimulerend hormoon (TSH, een hormoon uit de hypofyse), verhoogd. Hierdoor worden eventueel aanwezige restanten schildklierweefsel geprikkeld om jodium op te nemen. Voor de productie van schildklierhormoon is immers jodium nodig. Behandeling met radioactief jodium leidt tot opname van radioactiviteit in schildkliercellen. We gebruiken dus het vermogen van schildkliercellen om jodium op te nemen door een behandeling met radioactief jodium (inwendige lokale bestraling) te geven. De opname van radioactief jodium wordt bovendien bevorderd door enkele dagen voor de behandeling een jodiumarm dieet te gebruiken.

De behandeling met radioactief jodium


Deze behandeling wordt 4 tot 6 weken na de operatie gegeven. De dosis radioactief jodium wordt bepaald aan de hand van het stadium van de ziekte. Met deze behandeling worden alle nog aanwezige schildkliercellen bestraald. De behandeling met radioactief jodium kan indien nodig meermalen worden gegeven en is over het algemeen onschadelijk voor de rest van het lichaam. De stralingsdosis concentreert zich vrijwel geheel in de cellen van de schildklierweefsel. Een dag na de toediening van radioactief jodium kunt u misselijk worden. Andere bijwerkingen zijn pijnklachten in de speekselklierenstreek of een strak gevoel in de hals. Deze klachten zijn mild van aard en verdwijnen meestal binnen een week.

Folder

Voor praktische informatie over nucleaire geneeskunde verwijzen wij u naar de folder ‘Therapie met radioactief jodium’.

Medicijnen

Kort na de behandeling met radioactief jodium wordt behandeling met schildklierhormoontabletten voorgeschreven ter vervanging van de schildklierfunctie en onderdrukking van het TSH-gehalte in het bloed. De klachten door het tekort aan schildklierhormoon zullen geleidelijk aan dienen te verdwijnen. Deze medicatie moet levenslang worden genomen. De juiste dagdosis van de medicatie wordt bepaald door controle van het gehalte aan schildklierhormoon in het bloed. Nadat de optimale instelling is bereikt, is jaarlijkse controle meestal voldoende. Tijdens zwangerschap is wel nauwlettende controle en eventuele aanpassing van de dosering van het schildklierhormoon nodig. Sommige patiënten bij wie de bijschildklieren beschadigd zijn, moeten ook vitamine D en calcium gebruiken om het calcium(kalk)gehalte van het bloed op peil te houden.

Na de behandeling


Na behandeling wordt u meestal weer terugverwezen naar uw eigen specialist. De arts van het Erasmus MC-Kankerinstituut brengt uw specialist op de hoogte van uw behandeling. Ook uw huisarts krijgt hiervan bericht.

Nazorg en controles

In het eerste jaar na de behandeling voor schildklierkanker wordt u meerdere keren poliklinisch gecontroleerd. Afhankelijk van de bevindingen bij de operatie en van het schildklierhormoongehalte in het bloed kunnen vervolgbehandelingen metnradioactief jodium nodig zijn. Deze behandelingen worden gegeven met tussenpozen van 6 tot 12 maanden. Na deze eerste nacontrole periode is voortzetting van halfjaarlijkse en (later) jaarlijkse controle van belang.

Meer informatie


Schildklierstichting Nederland

Deze stichting geeft een reeks brochures uit over de schildklier en schildklieraandoeningen, waaronder brochure no. 9: Schildklierkanker.

Lotgenotencontact

Vaak hebben mensen die met een ingrijpende ziekte als kanker te maken krijgen, behoefte om te praten met anderen die in een vergelijkbare situatie verkeren. Soms is deze behoefte al aanwezig op het moment dat de diagnose en het behandelplan bekend zijn geworden, soms ontstaat deze wens pas maanden of jaren nadat de behandeling is afgerond. In Nederland bestaan verschillende mogelijkheden om met iemand over ervaringen te praten, onder andere via de patiëntenvereniging Schildkliervereniging Nederland. Het individuele lotgenotencontact blijkt voor veel patiënten zeer waardevol en een goede aanvulling op de gesprekken met artsen en verpleegkundigen. Lotgenotencontact vindt vaak telefonisch plaats maar er zijn ook mogelijkheden voor groepsgewijs lotgenotencontact, zoals in de inloophuizen. Kanker heb je niet alleen. De ziekte is ook ingrijpend voor partner, gezin en sociale omgeving. De patiëntenvereniging kan ook voor hen van betekenis zijn.

Schildklierstichting Nederland Stationsplein 6, 3818 LE Amersfoort
Telefoon: 0900-8998866 (ma t/m vr 13-16 uur, € 0,20 p.min.)
www.schildklier.nl

Herstel en Balans

Gezondheidsbevordering en revalidatie voor (ex)kankerpatiënten
Heer Bokelweg 10-12, 3032 AD Rotterdam
Telefoon: (010) 443 0090
Email: info@ocarotterdam.nl
www.herstelenbalans.nl of www.oca.nl

De VruchtenburgStraatweg 171, 3054 AD Rotterdam
Telefoon: (010) 285 9594
Email: info@devruchtenburg.nl
www.devruchtenburg.nl