Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Niertransplantatie met een donornier met een andere bloedgroep

Voor patiënten die lang op de wachtlijst staan

U staat al lang op de Eurotransplant (ET) wachtlijst voor een niertransplantatie. Bij het volgende polibezoek willen we met u praten over een extra kans op het krijgen van niertransplantatie: ‘door de bloedgroep heen’ transplanteren. Hieronder leggen we uit wat dat is en wanneer u daarvoor in aanmerking komt.

Download PDF

Wachtlijst niertransplantatie

Binnenkort heeft u een afspraak voor jaarcontrole in het Erasmus MC, omdat u op de Eurotransplant (ET) wachtlijst staat. Via de ET-wachtlijst maakt u kans op een nier van een overleden donor. Uw dialyse- of wachttijd op de ET-wachtlijst is nu 2 jaar of meer.

De wachttijd voor een niertransplantatie hangt af van de bloedgroep. Bloedgroep 0 en B hebben een langere wachttijd dan bloedgroep A en AB. Dit komt doordat de bloedgroep van een overleden donor bij uw bloedgroep moet passen.

Altruïstische donoren

Per jaar zijn er ongeveer 10 personen die een nier willen doneren aan een onbekende nierpatiënt. Deze donoren noemen we altruïstische donoren. Omdat de kwaliteit van een levende donornier beter is dan die van een overleden donornier, is dat een heel mooie kans.

Iedereen die op de ET-wachtlijst lijst staat voor een nier van een overleden donor maakt ook een kleine kans op een nier van een levende (altruïstische) anonieme donor.

Extra kans op transplantatie

Helaas is het de afgelopen jaren nog niet gelukt om u te transplanteren. Daarom willen wij met u bij het komende polibezoek praten over een extra kans op het krijgen van een niertransplantatie. Wij zullen dan met u bespreken of u ook in aanmerking wilt én kunt komen voor ‘door de bloedgroep heen’ transplanteren.


Wat is door de bloedgroep heen transplanteren?

Inmiddels is het ook mogelijk geworden om met een niet-passende bloedgroep te transplanteren. Dit noemen we ‘door de bloedgroep heen transplanteren’ of ‘AB0 incompatibele niertransplantatie’. Deze vorm van transplanteren gebeurt in het Erasmus MC sinds 2006.

Door de bloedgroep heen transplanteren kan alleen met een nier van een levende donor. Dit komt doordat de ontvangende nierpatiënt een voorbereidende behandeling moet ondergaan. Die behandeling start ongeveer 3 weken voor de transplantatie.

Een nier van overleden donor kan niet 3 weken bewaard en goed gehouden worden. Daardoor kan door de bloedgroep heen transplanteren alleen als er een levende donor beschikbaar is. Dan kunnen we de transplantatie vooraf plannen.

Het resultaat

De resultaten van door de bloedgroep heen transplanteren zijn veel beter dan bij nierdonatie van een overleden donor. En bijna even goed als die van een levende donor met dezelfde bloedgroep. Voor u zou het resultaat van een niertransplantatie met een andere bloedgroep dus beter zijn dan wachten op de nier van een overleden donor.


Voorwaarden

U komt in aanmerking voor door de bloedgroep heen transplantatie:

 1. Wanneer u minstens 2 jaar heeft gedialyseerd en op de ET-wachtlijst staat óf wanneer de kans op een niertransplantatie heel klein is.
 2. Als de antistoffen in uw bloed tegen de vreemde bloedgroep niet te hoog zijn. Met eenvoudig bloedonderzoek kunnen we uw antistoffen tegen de vreemde bloedgroep bepalen.
 3. Als u akkoord gaat met deze vorm van transplantatie.
 4. Als er een levende nierdonor beschikbaar is die verder bij u past, uitgezonderd de bloedgroep.
 5. Als er verder geen bezwaren zijn tegen transplantatie in het algemeen (zoals ook het geval is bij een “gewone” transplantatie).
De verpleegkundig specialist of nefroloog van de afdeling niertransplantatie bespreekt deze voorwaarden met u. Vanzelfsprekend blijft u gewoon op de ET-wachtlijst staan. Wij blijven dus op zoek naar een nier van een overleden donor met een passende bloedgroep. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een wel of niet bloedgroep-passende nier van een anonieme altruïstische donor.

Eigen donor

Heeft u zelf een mogelijke nierdonor bij leven? Of iemand die daar meer informatie over wil hebben? Bespreek dat dan met onze verpleegkundig specialist of nefroloog.

Ook als u zelf een geschikte nierdonor zou hebben met een niet-passende bloedgroep, kunnen we kijken of door de bloedgroep heen transplanteren met déze donor voor u een mogelijkheid is.


Over de voorbereidende behandeling

Eerst moeten we een levende donor vinden die bij u past, uitgezonderd de bloedgroep. Ook moet de kruisproef tussen u en die donor goed zijn. Is dat het geval en gaat u akkoord? Dan start de voorbereidende behandeling.

De behandeling van door de bloedgroep heen transplantatie verschilt op 2 punten met een “gewone” bloedgroep passende transplantatie:

 • Medicijnen. U begint eerder met de medicijnen die de kans op afstoting kleiner maken.
  • 3 weken vóór de geplande transplantatie datum krijgt u alvast een injectie (alemtuzumab) om de kans op afstoting te verminderen. Bij een ‘gewone’ transplantatie zou u op de dag van de transplantatie een ander soort afweerremmend medicijn krijgen (basiliximab).
  • 2 weken voor de transplantatie datum begint u vast met de afweerremmende medicijnen. Bij een ‘gewone’ transplantatie begint u pas op de dag van transplantatie met deze medicijnen. Deze medicijnen zijn tacrolimus, prednison en mycofenolaatmofetil.
  • Na transplantatie zijn de afweerremmende medicijnen hetzelfde als bij een ‘gewone’ transplantatie met een donornier met dezelfde bloedgroep.
Alemtuzumab is een middel dat veel wordt gegeven bij transplantatiepatiënten. Niet alleen bij door de bloedgroep heen transplantatie, maar ook bij andere patiënten met een mogelijk verhoogd risico op afstoting. Het wordt ook gegeven als behandeling van afstoting ná niertransplantatie.

De mogelijke voor- en nadelen van de medicatie worden met u op de poli besproken.

 • Filterbehandeling. Van nature heeft een mens antistoffen tegen een vreemde bloedgroep. Iemand met bloedgroep B heeft dus antistoffen tegen bloedgroep A. Iemand met bloedgroep 0 (nul of ook wel O genoemd) heeft antistoffen tegen bloedgroep A én B. Om door de bloedgroep heen te kunnen transplanteren, moeten deze antistoffen eerst uit uw bloed gefilterd worden. Dat kan tijdens een gewone dialysebehandeling in het Erasmus MC worden gedaan.
  • Als bij u vóór niertransplantatie een lage hoeveelheid antistoffen tegen de vreemde bloedgroep heeft, dan laten we de filterbehandeling achterwege.

Heeft u nog vragen?

Vragen kunt u stellen tijdens uw volgend bezoek aan onze polikliniek. Of u kunt contact opnemen met de transplantatiecoördinatoren van het Erasmus MC via telefoonnummer 010-703 54 68 of via e-mail coordinatoren.niertransplantatie@erasmusmc.nl.