Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Opwekken van een eisprong met Letrozol of Clomifeen citraat

Download PDF

Wat is ovulatie-inductie?


Ovulatie-inductie is de medische term voor het opwekken van de eisprong.

Wat is de kans op zwangerschap?


Bij de behandeling met clomifeencitraat krijgt ongeveer 80% van de vrouwen een eisprong. Ruim de helft van deze vrouwen wordt zwanger.

Wat moet u doen voorafgaand aan de ovulatie-inductie?


U slikt 1x per dag 0,4 mg foliumzuur om de kans op aangeboren afwijkingen te verkleinen. Verder bent u reeds afgevallen en/of u probeert een gezond gewicht te behouden. Een normaal gewicht bevordert de werking van clomifeencitraat en verbetert bovendien uw kansen op zwangerschap.

Wat zijn de risico ’s en bijwerkingen?


Bij het innemen van letrozol of clomifeencitraat hebt u bij een zwangerschap een licht verhoogde kans (10%) op een meerlingzwangerschap. Dit komt doordat de eierstokken wat overgestimuleerd worden en er soms meerdere eicellen vrijkomen. Dit is ook de reden dat we met een lage dosis beginnen en zo nodig ophogen. Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn: tijdelijke cysten in de eierstokken, hoofdpijn, opvliegers, stoornissen in de gezichtsscherpte, duizeligheid en (tijdelijke) haaruitval.

Start van de ovulatie-inductie


U krijgt van de arts een recept letrozol tabletten van 2.5 mg (soms clomifeencitraat tabletten van 50 mg) en eventueel een recept norethisteron tabletten (Primolut®) mee.

Als u wel spontaan menstrueert
De eerste dag van helderrood bloedverlies is cyclusdag 1.

Als u niet spontaan menstrueert
U doet zelf een zwangerschapstest in de urine. Als de test negatief is start u met de norethisteron tabletten (Primolut ®). U neemt 3 keer per dag 1 tablet van 5 mg gedurende 7 dagen. Enkele dagen na de laatste tablet krijgt u vaginaal bloedverlies. De eerste dag van helderrood bloedverlies is cyclusdag 1. U neemt 1x per dag rond hetzelfde tijdstip 1 tablet op cyclusdag 3 tot en met 7. U houdt een menstruatiekalender bij (zie verderop in deze informatie)); het is de bedoeling dat uw cyclus korter wordt dan 36 dagen. Dit gebeurt niet altijd meteen tijdens de eerste behandelingscyclus; bij een deel van de vrouwen wordt de dosis letrozol of clomifeencitraat de volgende cyclus opgehoogd naar 2 tabletten en eventueel daarna naar 3 tabletten.

Wat te doen als uw cyclus korter is dan 35 dagen?


Neem na de eerste behandelingscyclus contact op met de polikliniek van het Voortplantingscentrum voor het maken van een telefonische afspraak met uw arts. De arts zal dan een afspraak met u maken om bloed te testen 1 week na de te verwachten eisprong in de volgende cyclus.
Op de dag van de afspraak meldt u zich tussen 8:30 uur en 16:30 uur bij balie 3 (het laboratorium van de polikliniek). U kunt na het bloedprikken een afspraak maken voor de uitslag en evaluatie van de clomifeencitraat (ongeveer 2 weken na afname bloed) aan de balie van de polikliniek van het Voortplantingscentrum.
Ondertussen start u opnieuw met 1 tablet op cyclusdag 3 t/m 7.

Wat te doen als u na 35 dagen nog niet menstrueert met Clomid of Letrozol?


U doet eerst een zwangerschapstest:
  • Bent u zwanger, neemt u dan contact op met het secretariaat van het Voortplantingscentrum voor het maken van een afspraak over 2 weken.
  • Bent u niet zwanger, belt u dan naar de polikliniek van het Voortplantingscentrum. De arts of verpleegkundige zal u in de loop van de dag terugbellen om u te informeren over het verdere beleid.

Klachten


Heeft u klachten, belt u dan naar de polikliniek van het Voortplantingscentrum.

Herhaalrecept aanvragen


Wil u een herhaalrecept aanvragen voor clomifeencitraat of norethisterontabletten, maak dan gebruik van de optie om een herhaalrecept aan te vragen via onze website,
of bel dan naar de polikliniek van het Voortplantingscentrum, telefoonnummer (010) 704 01 16, bereikbaar van 08.30 - 15.30 uur.

Vragen


Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek van het Voortplantingscentrum op telefoonnummer (010) 704 01 16, bereikbaar van 08.30 - 15.30 uur.Uw menstruatiekalender
menstruatiekalender


Voorbeeld invullen menstruatiekalender
voorbeeld invullen menstruatiekalender