Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Pentamidine vernevelen

Download PDF

Uw behandelend arts heeft u pentamidine voor verneveling voorgeschreven. De verneveling van dit medicament kan thuis plaats vinden, maar wordt ook verzorgd door een team van gespecialiseerde verpleegkundigen op de polikliniek Interne geneeskunde.

Indicatie

Pentamidine voor verneveling wordt voorgeschreven ter voorkoming van Pneumocystis Jirovecii Pneumonie (PJP). Dit is een longontsteking die kan optreden bij patiënten met een ernstige verstoring van het immuunsysteem door ziekte of behandeling. U komt in aanmerking voor pentamidine-inhalatie als u geen cotrimoxazol toegediend mag krijgen, bijvoorbeeld bij overgevoeligheid voor cotrimoxazol en bij ernstige bloedbeeldafwijkingen.

Naast de typische risicogroepen zoals patiënten geïnfecteerd met HIV met een CD4 lager dan 200 en orgaan- of allogene stamceltransplantatie patiënten, lopen ook andere patiënten met een verlaagde weerstand een verhoogd risico op het krijgen van een PJP. De volgende patiënten komen daarom in aanmerking voor PJP profylaxe (=voorkoming van PJP):

Patiënten, die meer dan 20 mg prednisone of iets gelijkwaardigs per dag krijgen gedurende meer dan 3 weken. Een hoge dosis pulse therapie, bijvoorbeeld 500 mg Methylprednisolone om de 4 weken, valt hier dus ook onder patiënten, die een behandeling krijgen die een
T -celdepletie tot gevolg heeft, bijvoorbeeld Antithymocytenglobuline (ATG) en patiënten na orgaantransplantatie, wanneer een anti-rejectie behandeling wordt toegediend.

Hoe lang behandelen?


De PJP profylaxe wordt stopgezet nadat de oraal toegediende immuunsuppressieve behandeling volledig is afgebouwd. Bij toediening van hoge dosis IV prednison pulsetherapie en/of ATG wordt de profylaxe bij voorkeur pas 12 weken na de laatste therapie stopgezet. Bij HIV geïnfecteerde patiënten wordt de PJP profylaxe gestopt als het CD4 getal boven de 200 is.

Behandeling

Uw behandelend arts informeert u over de behandeling en geeft u een recept voor een aantal ampullen pentamidine voor verneveling. Tijdens de afspraak voor de verneveling, neemt u een van deze ampullen mee. Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de balie van de polikliniek Interne geneeskunde. Indien voorgeschreven door uw behandelend arts , vernevelt u vooraf met salbutamol (Ventolin®). Pentamidine kan soms hoesten of benauwdheid veroorzaken (zoals bij astma). Tijdens de verneveling dienen daarom bij voorkeur ook geen andere personen bij u in de kamer te verblijven en draagt de verpleegkundige die u begeleidt beschermende kleding;

De verpleegkundige instrueert u en/of uw begeleider over het gebruik van de vernevelaar. Hierbij is het belangrijk dat u de vernevelaar of gasfles pas aanzet als de verpleegkundige de kamer heeft verlaten. Blijf in- en uitademen door de vernevelaar. De vernevelaar of gasfles uitschakelen wanneer er een onderbreking van de behandeling is (bijvoorbeeld hoesten). Het mondstuk uitnemen bij hoesten, het sputum niet doorslikken maar uitspugen in disposable doekje.

Tijdens het vernevelen af en toe het vernevelpotje rustig heen en weer bewegen om te voorkomen dat er pentamidine aan de wand blijft zitten. De vernevelaar aan het eind van de verneveling uitzetten voordat de verpleegkundige wordt geroepen.
LET OP: informeer hoe het alarmsysteem werk, niet roken tot 2 uur na het toedienen van pentamidine (het kan lokale reacties van de bovenste luchtwegen versterken)

De verneveling neemt ongeveer 20 minuten in beslag.

Bijwerkingen

U kunt tijdens of na de verneveling met pentamidine de volgende bijwerkingen ervaren:
Vaak voorkomend: vreemde (metaal) smaak in de mond, branderig gevoel van de tong-irritatie van mond en keel, duizeligheid
Zelden voorkomend:
allergische reactie/ huiduitslag, bronchospasmen/ benauwdheid/ kortademigheid/ hoesten, koorts, misselijkheid en braken, vermoeidheid, lage bloeddruk, lage bloedsuiker

Nazorg

De verpleegkundige evalueert met u hoe de verneveling is verlopen en stelt eventueel op basis van de gemelde complicaties, in overleg met de arts, de behandeling bij. Tevens wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt voor de volgende verneveling.