Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

PET-CT-scan met Ga68-dotataat

Download PDF
Belangrijk: Een goede voorbereiding is erg belangrijk voor het slagen van het onderzoek. Lees daarom de informatie in deze brief aandachtig door. Belangrijk:

Waarom moet u op tijd komen?


De radioactieve vloeistof die nodig is voor het onderzoek wordt dezelfde dag, vroeg in de ochtend, speciaal voor u op maat klaargemaakt en is maar kort houdbaar. Het is daarom belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Omdat de radioactieve stof dezelfde dag wordt gemaakt dient er eerst een kwaliteitstest gedaan te worden. Het kan voorkomen dat de kwaliteit van de radioactieve stof niet goed is, waardoor we deze niet kunnen gebruiken. Dit komt zelden voor, mocht het helaas toch gebeuren dan betreuren wij dat ten zeerste en zal er gekeken worden naar een oplossing.

De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend is zo laag, dat de kans op schadelijke gevolgen verwaarloosbaar is.

Doel van het onderzoek


Een Gallium Dotataat PET scan geeft informatie over de vorm en functie van de te onderzoeken organen en weefsels. Deze worden na toediening van een radioactieve vloeistof zichtbaar. Zo kan worden vastgesteld of er afwijkingen zijn en wat de eventuele omvang daarvan is. Er zijn geen schadelijke bijwerkingen. De radioactiviteit die wordt toegediend, verdwijnt voor een deel uit uw lichaam via de urine. De rest dooft in enkele uren uit.

Voorbereidingen


  • Wanneer u een langwerkend somatostatine analoog gebruikt, te weten Sandostatine LAR (10,20 of 30 mg) of Somatuline AutoSolution (60,90 of 120 mg), neemt u dan zo snel mogelijk contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Wanneer u een kortwerkend somatostatine analoog (verschillende merken: octreotide, sandostatine, siroctid) gebruikt met behulp van subcutane injecties, meestal meerdere keren per dag, dient u met goedkeuring van uw behandelend arts deze 24 uur voorafgaande aan de scan te stoppen.
  • Vanaf twee uur vóór het onderzoek moet u minimaal een liter water drinken. U mag wel gewoon eten. Medicatie kan normaal door gebruikt worden.

Het onderzoek


U krijgt een tijdelijk infuus in de arm geplaatst. Vervolgens wordt de radioactieve vloeistof hierdoor toegediend waarna u naar een aparte wachtruimte gaat. De vloeistof moet dan nog een uur inwerken. U kunt eventueel iets te lezen of een mp3-speler meenemen om naar muziek te luisteren. Aan het einde van de wachttijd word u gevraagd de blaas goed leeg te plassen.

Let op: als u een blaaskatheter heeft vergeet niet om voldoende katheterisatie middelen hiervoor mee te nemen. Als u incontinent bent vergeet niet om voldoende incontinentie materiaal mee te nemen.

Vervolgens gaat u naar de ruimte waar de PET-CT scan wordt gemaakt. Het is erg belangrijk dat u tijdens de scan goed stil ligt.

In sommige gevallen kan het zijn dat uw specialist de PET-CT scan wil combineren met een extra CT scan met een contrastmiddel. Dit contrastmiddel wordt dan tijdens het onderzoek via het infuus toegediend. Veel mensen krijgen het daar warm van. Dit gevoel is normaal en trekt snel weer weg.

Let op: bij het gebruik van een contrastmiddel bestaat een zeer kleine kans op een overgevoeligheidsreactie. Als u dit eerder hebt gehad, is het belangrijk dit vooraf te melden. In de meeste gevallen zult u dan worden voorbereid met medicijnen tegen allergische reacties.

Duur van het onderzoek


Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2- 3 uur inclusief wachttijd.

Na het onderzoek


U kunt na het onderzoek gewoon naar huis of naar uw werk. Daarbij kunt u gebruik maken van auto of openbaar vervoer.

De uitslag van het onderzoek gaat naar uw specialist. U krijgt dus de uitslag van haar/hem. Als medisch handelen op korte termijn noodzakelijk is, is er telefonisch contact tussen uw specialist en onze afdeling.

Zwangerschap of borstvoeding


Het is voor ons belangrijk om te weten of u (vermoedelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Als dat zo is, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze afdeling.

Begeleider


U kunt een volwassen begeleider meenemen. De begeleider mag niet aanwezig zijn bij de uitvoering van het onderzoek vanwege de op te lopen stralingsdosis. Ook mag de begeleider niet zwanger zijn.

Eigendommen


Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis te nemen en in het ziekenhuis uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Afspraak annuleren


Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan een dag van tevoren voor 10:00 uur ons doorgeven.

Informatie 'Gallium-dotataat PET'


Uw behandelend arts heeft een “PET-scan met Gallium-68-DOTA-octreotaat” (kort: “Gallium-dotataat PET”) aangevraagd.

Momenteel is het Gallium-68-DOTA-octreotaat in Nederland geen geregistreerd product voor medische toepassing. Daarom wordt het in het Erasmus MC speciaal gemaakt. Het niet-geregistreerde middel kan worden toegepast als de bestaande middelen onvoldoende zijn en er geen goede alternatieven zijn.

De huidige methode om meer te weten te komen over uw ziekte is de “somatostatine scan” of “octreotide scan”. Om deze scan te kunnen maken wordt de geregistreerde stof “OctreoscanTM” via een injectie toegediend. Met de scan(s) die op de dag (of dagen) na de injectie wordt gemaakt kunnen dan bepaalde ziekteprocessen in uw lichaam zichtbaar worden gemaakt.
De nieuwste onderzoeksmethode, Gallium-octreotaat PET, is nog in ontwikkeling. Er is in de wereld al wel veel ervaring mee, maar het onderzoek is nog niet afgerond en daarom is Gallium-octreotaat nog niet officieel geregistreerd. Het is bekend dat met de PET scan na injectie met het Gallium-octreotaat in het algemeen betere beelden gemaakt kunnen worden, die meer laten zien dan de beelden die met OctreoscanTM kunnen worden gemaakt. Bij sommige patiënten kan dit betekenen dat er een meer nauwkeurige uitspraak over uw ziekte kan worden gedaan oftewel een betere diagnose. Hierdoor kan het zo zijn dat er voor een andere, mogelijk betere behandeling kan worden gekozen door uw behandelend arts.

Bij nieuwe middelen in ontwikkeling zijn in het algemeen de risico’s en bijwerkingen niet van tevoren bekend. Het octreotaat gekoppeld aan Lutetium in plaats van Gallium wordt echter al meer dan 10 jaar in hoge doseringen gebruikt bij therapie van patiënten. De bijwerkingen die daarbij soms optreden zijn toe te schrijven aan de hoge radioactiviteit van Lutetium-177 en niet aan het octreotaat. In de vele wetenschappelijke publicaties uit andere ziekenhuizen in de wereld waar de ervaring met Galliumoctreotaat PET wordt beschreven is er nooit sprake geweest van bijwerkingen. Ook bij stoffen die zeer sterk lijken op Gallium-octreotaat en soms al meer dan 20 jaar worden toegepast zijn geen ernstige bijwerkingen bekend.

Op basis van de tot nu toe bekende gegevens beschouwen wij daarom Gallium-octreotaat als een zeer veilig middel, waarmee betere beelden kunnen worden gemaakt dan met de huidige, geregistreerde methode.

Contact


Heeft u nog vragen? Bel dan met de afdeling Nucleaire Geneeskunde of stel uw vraag aan de laborant die het onderzoek uitvoert.
  • Afdeling Nucleaire Geneeskunde (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 01 32
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704