Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

PET-CT-scan met Ga68-PMSA

Download PDF


Waarom moet u op tijd komen?


De radioactieve vloeistof die nodig is voor het onderzoek wordt dezelfde dag, vroeg in de ochtend, speciaal voor u op maat klaargemaakt en is maar kort houdbaar. Het is daarom belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Omdat de radioactieve stof dezelfde dag wordt gemaakt dient er eerst een kwaliteitstest gedaan te worden. Het kan voorkomen dat de kwaliteit van de radioactieve stof niet goed is, waardoor we deze niet kunnen gebruiken. Dit komt zelden voor, mocht het helaas toch gebeuren dan betreuren wij dat ten zeerste en zal er gekeken worden naar een oplossing.

De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend is zo laag, dat de kans op schadelijke gevolgen verwaarloosbaar is.

Doel van het onderzoek


Een Gallium PSMA PET-CT scan geeft informatie over de vorm en functie van de te onderzoeken organen en weefsels. Deze worden na toediening van een radioactieve vloeistof zichtbaar. Zo kan worden vastgesteld of er afwijkingen zijn en wat de eventuele omvang daarvan is. Er zijn geen schadelijke bijwerkingen. De radioactiviteit die wordt toegediend, verdwijnt voor een deel uit uw lichaam via de urine. De rest dooft in enkele uren uit.

Voorbereidingen


 • Voorafgaande aan het onderzoek mag u gewoon alles blijven eten en drinken.
 • Vanaf twee uur vóór het onderzoek moet u minimaal een liter water drinken.
 • De radioactieve stof die voor het onderzoek gebruikt wordt, is zeer kort houdbaar en wordt speciaal voor u bereid. Als u te laat komt, kan het onderzoek mogelijk niet doorgaan.
 • Wanneer u medicijnen gebruikt, kunt u die innemen zoals u dat gewend bent.

Het onderzoek


U krijgt een tijdelijk infuus in de arm aangelegd. Omdat een deel van de radioactieve vloeistof via de nieren en de blaas uitgescheiden wordt, kan de keuze zijn u een extra plasmiddel te geven. Dit om storing van de blaas zo minimaal mogelijk te houden. Vervolgens wordt de radioactieve vloeistof toegediend waarna u naar een aparte wachtruimte gaat. De vloeistof moet dan nog een uur inwerken. U kunt eventueel iets lezen of een mp3-speler meenemen om naar muziek te luisteren. Aan het einde van de wachttijd word u gevraagd de blaas goed leeg te plassen.

Let op: als u een blaaskatheter heeft vergeet niet om voldoende katheterisatie middelen hiervoor mee te nemen. Als u incontinent bent vergeet niet om voldoende incontinentie materiaal mee te nemen.

Vervolgens wordt er een PET-CT scan van het lichaam gemaakt. Het is erg belangrijk dat u tijdens de scan goed stil ligt. Als er teveel storing is van de blaas kan het zijn dat er nog een extra scan gemaakt wordt van het bekkengebied.

In sommige gevallen kan het zijn dat uw specialist de PET-CT scan wil combineren met een extra CT scan met een contrastmiddel. Dit contrastmiddel wordt dan tijdens het onderzoek via het infuus toegediend. Veel mensen krijgen het daar warm van. Dit gevoel is normaal en trekt snel weer weg.

Let op: bij het gebruik van een contrastmiddel bestaat een zeer kleine kans op een overgevoeligheidsreactie. Als u dit eerder hebt gehad, is het belangrijk dit vooraf te melden. In de meeste gevallen zult u dan worden voorbereid met medicijnen tegen allergische reacties.

Duur van het onderzoek


Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2- 3 uur inclusief wachttijd.

Na het onderzoek


U kunt na het onderzoek gewoon naar huis of naar uw werk. Daarbij kunt u gebruik maken van auto of openbaar vervoer.

De uitslag van het onderzoek krijgt uw specialist. U krijgt dus de uitslag van haar/hem. Als medisch handelen op korte termijn noodzakelijk is, is er telefonisch contact tussen uw specialist en onze afdeling.

Zwangerschap of borstvoeding


Het is voor ons belangrijk om te weten of u (vermoedelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Als dat zo is, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze afdeling.

Begeleider


U kunt een volwassen begeleider meenemen. De begeleider mag niet aanwezig zijn bij de uitvoering van het onderzoek vanwege de op te lopen stralingsdosis. Ook mag de begeleider niet zwanger zijn.

Eigendommen


Wij raden u aan geen waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis te nemen en in het ziekenhuis uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Afspraak annuleren


Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan een dag van tevoren voor 10:00 uur ons doorgeven.

Contact


Heeft u nog vragen? Bel dan met de afdeling Nucleaire Geneeskunde of stel uw vraag aan de laborant die het onderzoek uitvoert.
 • Afdeling Nucleaire Geneeskunde (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 01 32
 • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704


Informatie 'Gallium-PSMA PET'


Uw behandelend arts heeft een “PET-scan met Gallium-68-PSMA-HBED-CC” (kortweg: “Gallium-PSMA PET”) aangevraagd.

Momenteel is het Gallium-68-PSMA in Nederland geen geregistreerd product voor medische toepassing. Daarom wordt het in het Erasmus MC speciaal gemaakt. Het niet-geregistreerde middel kan worden toegepast als de bestaande middelen onvoldoende zijn en er geen goede alternatieven zijn.

De huidige methode om meer te weten te komen over uw ziekte is de “Fluor-18-choline scan”, veelal in combinatie met een MRI.

De nieuwste onderzoeksmethode, Gallium-PSMA PET, is nog in ontwikkeling. Er is in de wereld al wel veel ervaring mee opgedaan, maar het onderzoek is nog niet afgerond en daarom is Gallium-PSMA nog niet officieel geregistreerd. Het is door vergelijkend onderzoek bekend dat met deze techniek nauwkeuriger beelden gemaakt kunnen worden, die meer laten zien dan de beelden die met F-18-choline worden gemaakt. Bij een belangrijk deel van de patiënten kan dit betekenen dat er een meer nauwkeurige uitspraak over de ziekte kan worden gedaan oftewel een betere diagnose. Hierdoor kan het zo zijn dat door uw behandelend arts voor een andere, mogelijk betere behandeling wordt gekozen.

Bij nieuwe middelen in ontwikkeling zijn in het algemeen de risico’s en bijwerkingen niet van tevoren bekend. Gallium-PSMA is echter reeds bij duizenden patiënten toegepast, waarbij geen bijwerkingen zijn vastgesteld. Wij hebben de beschikking over de dossiers die zijn aangelegd bij de eerste serie patiënten en bij wie bloeddruk, hartfrequentie, algemeen welbevinden en verschillende bloedwaarden zijn gecontroleerd en daaruit blijkt dat het om een zeer veilige stof gaat.

Op basis van de tot nu toe bekende gegevens beschouwen wij daarom Gallium-PSMA als een zeer veilig middel, waarmee betere beelden kunnen worden gemaakt dan met de huidige, geregistreerde methode.

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw behandelend arts of aan de nucleair geneeskundige op de afdeling Nucleaire Geneeskunde, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op: 010 – 7040132.

We verzoeken u om onderstaande vragen te beantwoorden. Deze vragen hebben te maken met de uitvoering van het Gallium-68-PSMA onderzoek. De vragen zullen op de dag van het onderzoek met u worden besproken.

Vragen


Naam: ............................................................................
Geboortedatum: ...........................................................

Bent u geopereerd geweest aan de prostaat?
 • Ja.Zo ja, op welke datum? __ / __ / _____
 • Nee.
Bent u bestraald geweest op de prostaat?
 • Ja.Zo ja, op welke datum? __ / __ / _____
 • Nee.
Wat is de laatste PSA-waarde geweest?
 • Waarde: ..........
 • Datum: __ / __ / _____
Heeft u moeite met plassen/uitplassen?
 • Ja.
 • Nee.
Is er bij u sprake van incontinentie?
 • Ja.
 • Nee.