Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Polikliniek infectieziekten

U bent onder behandeling op de polikliniek infectieziekten. De medische zorg voor hiv/ aids wordt verzorgd door een team van gespecialiseerde artsen (internist-infectiologen) en verpleegkundigen (verpleegkundig consulenten). U vindt hier meer informatieover de gang van zaken en de bereikbaarheid van de polikliniek.

Download PDF

Het team

Artsen
Op de polikliniek infectieziekten werken internisten-infectiologen en internisten in opleiding.
De internisten richten zich vooral op de lichamelijke klachten van de patiënten en het doen van lichamelijk onderzoek. Van de internist krijgt u de uitslagen van het bloedonderzoek. Ook maakt de internist afspraken voor eventuele andere onderzoeken.

Artsen in opleiding
Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum waar ook artsen in opleiding werken. Het kan daardoor voorkomen dat tijdelijk een andere arts (internist-infectioloog in opleiding) de zorg overneemt. De arts in opleiding staat onder toezicht van de internist-infectioloog, die eindverantwoordelijk is voor alle zorg rond hiv. De internist-infectioloog is daardoor altijd op de hoogte en bewaakt de voortgang van uw zorg.

Verpleegkundig consulenten
De verpleegkundig consulenten hebben als taak u te begeleiden bij uw hiv-infectie. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt bij vragen over uw ziekte. Ook houden zij een verpleegkundig spreekuur waarbij de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen:
 • Informatie over de ziekte en de mogelijke behandelingen.
 • Instructie over besmettingsgevaar, zo nodig ook aan partner, vrienden en familie.
 • Gesprekken over de maatschappelijke gevolgen op korte of lange termijn, bijvoorbeeld voor werk, huisvesting, mantelzorg en dergelijke.
 • Het wijzen op of inschakelen van andere hulpverlenende instanties.
 • Informatie over verschillende onderzoeken die gedaan kunnen worden.
 • Het aanvragen van recepten.
Psychosociale zorg
Aan ons team zijn ook een psycholoog en een medisch maatschappelijk werker verbonden. In principe loopt de doorverwijzing via de verpleegkundig consulent, maar u kunt ook zelf contact opnemen via de Unit Psychosociale Zorg Volwassenen en Consultatieve Psychiatrie, telefoonnummer (010) 703 46 16.

Recepten aanvragen

De beste manier om uw recept te vragen is tijdens uw bezoek aan uw arts.

Op tijd
In principe heeft u genoeg medicatie tot de volgende afspraak. Als u toch niet genoeg heeft, vraag dan een herhaalrecept aan. Doe dit een week voordat uw medicijnen op zijn.

Houd hierbij rekening met de volgende zaken:
 • Het uitschrijven van een nieuw recept buiten de poliklinische afspraken kan uiterlijk 2 dagen duren.
 • De apotheek moet de medicatie vaak bestellen, dit kan ook een aantal dagen duren.
Waar aanvragen?
U kunt een herhaalrecept aanvragen via:
 • www.erasmusmc.nl
 • het telefonisch spreekuur van de verpleegkundig consulenten: tussen 08:00 en 11:00 uur op (010) 703 57 37.

Spoed


Kantooruren

Voor spoedeisende zaken tijden kantooruren:
 • Tussen 08:00 en 11:00 uur kunt u bellen met de verpleegkundig consulent tijdens het verpleegkundig spreekuur: (010) 703 57 37.
 • Na 11:00 uur kunt u bellen met de polikliniekassistente: (010) 704 05 71.
Avond, nacht en weekend
Voor spoedeisende zaken in de avond, de nacht en het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent interne geneeskunde via het algemene nummer van het ziekenhuis: (010) 704 0 704.

Afspraken

Voor het maken of wijzigen van een afspraak belt u met de polikliniekassistente, telefoonnummer: (010) 704 05 71

Vragen

Voor algemene informatie, vragen over hiv, medicatie kunt u terecht bij de verpleegkundig consulenten. Elke werkdag houden zij een telefonisch spreekuur tussen 8:00 en 11:00 uur.

Huisarts
Met alle algemene vragen over uw gezondheid of gezondheidsproblemen kunt u gewoon bij uw huisarts terecht.

E-mail

U kunt ons ook per e-mail bereiken:
consulenten.infectieziekten@erasmusmc.nl

Vermeld altijd:
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Patiëntnummer
 • Naam van uw behandelend arts
Wij streven ernaar uw mail binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

Privacy
U kunt privacygevoelige vragen beter niet per e-mail stellen. We kunnen namelijk niet garanderen dat uw e-mail alleen door uw eigen arts of consulent wordt gelezen Heeft u naar aanleiding van het antwoord op uw mail nog vragen, dan raden wij u aan even telefonisch contact op te nemen.

Meer informatie


Meer informatie over onze polikliniek kunt u vinden op: www.erasmusmc.nl
Of ga rechtstreeks naar www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/poliklinieken/infectieziekten-hiv