Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Psychodermatologie

Het is bekend dat er een samenhang is tussen psychologische factoren (zoals stress) en huidziekten. Zo kan stress aanleiding geven tot dermatologische klachten, maar kan een huidziekte de kwaliteit van leven zelf ook negatief beïnvloeden. Het spreekuur psychodermatologie is volledig gericht op deze samenhang.

Download PDF


Het team psychodermatologie en de werkwijze

Het team psychodermatologie bestaat uit een dermatoloog (in opleiding), een GZ-psycholoog en een psychiater. Als het nodig is, wordt overlegd met andere specialisten, zoals de huidtherapeute of een gespecialiseerd verpleegkundige.

Spreekuur

Het spreekuur psychodermatologie vindt eens per twee weken plaats op maandagmiddag. Tijdens het spreekuur ziet u de dermatoloog (in opleiding) en de psychiater of de GZ-psycholoog. Een afspraak duurt dertig minuten.

Onderzoek

Onderzoek naar de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten vindt plaats in overleg tussen u en de behandelaars. Indien nodig wordt overlegd met uw huisarts en met andere betrokken specialisten.

Behandeling in het ziekenhuis

Uit het onderzoek kan voortkomen dat wij u een aparte psychologische behandeling in het ziekenhuis aanbieden. Deze behandeling is in het algemeen kort en gericht op vermindering of hanteerbaarheid van de klachten. Als een langere psychologische behandeling wenselijk is, overleggen wij met u over verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Dit gebeurt dan vaak via de huisarts.

Vragen

Vragen die u heeft na het lezen van deze folder kunt u tijdens het spreekuur stellen aan de dermatoloog, psychiater of de psycholoog van het team.