Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Psychologisch onderzoek

Download PDF

U heeft een afspraak voor een psychologisch onderzoek. In deze folder leest u meer hierover.

Doel van het onderzoek


Het doel van een psychologisch onderzoek is om meer zicht te krijgen op uw klachten en/of problemen. Na een psychologisch onderzoek kunnen we ook beter bepalen in hoeverre u behandeling nodig heeft en welke behandeling bij u zou kunnen passen. Er zijn verschillende redenen waarom door een behandelaar een psychologisch onderzoek is aangevraagd, zoals

  • Een neuropsychologisch onderzoek voor bijvoorbeeld het meten van het geheugen- en concentratievermogen;
  • Een intelligentieonderzoek om het intelligentieniveau te bepalen;
  • Een persoonlijkheidsonderzoek om meer zicht te krijgen op de persoonlijkheid.

Psychologisch onderzoek


Het psychologisch onderzoek bestaat uit één of meerdere afspraken met de psycholoog en de psychologisch of psychodiagnostisch medewerker. Naast een intakegesprek kunnen er verschillende tests worden afgenomen. Afhankelijk van de reden van het psychologisch onderzoek worden er verschillende soorten tests gebruikt. Een voorbeeld hiervan is een intelligentieonderzoek waarbij een intelligentietest met vragen en opdrachten wordt gebruikt. Verder kunnen de tests bestaan uit het invullen van vragenlijsten of het aanvullen van gegevens.

Ook kunnen er tekenopdrachten of vertelopdrachten worden gegeven. In een aantal gevallen kan aan u toestemming worden gevraagd om een afspraak te maken voor een gesprek met uw partner of familielid. Ook kan het voorkomen dat er indien nodig met uw toestemming, schriftelijk gegevens worden opgevraagd. Uiteraard wordt er met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan met uw gegevens. We gaan te werk volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Conform hiermee is het psychologisch onderzoek opgesteld.

Duur van het onderzoek


Het onderzoek is meestal verspreid over twee of meerdere dagen. Als eerste krijgt u een intakegesprek. Dit duurt ongeveer een uur. In dit gesprek krijgt u verdere uitleg over het onderzoek en zal gesproken worden over uw klachten/problemen. Meestal volgt hierna het testonderzoek met het afnemen van eventuele tests en vragenlijsten. Dit vindt op dezelfde, of een andere dag plaats. Vaak zal een testonderzoek de ochtend en een deel van de middag in beslag nemen. Tussen de middag wordt het onderzoek onderbroken voor een lunchpauze.

Uitslag van het onderzoek

De uitslagen van alle tests en het interview/gesprek zullen worden beschreven in een onderzoeksverslag. De uitslag van het onderzoek en uitleg van de onderzoeksresultaten worden met u besproken in een uitslaggesprek. Bij dit gesprek kunnen, indien gewenst, ook uw partner of andere familieleden aanwezig zijn. Uw behandelaar legt verder uit wat de uitslag van het onderzoek betekent voor het eventuele vervolgtraject.

Afspraak

Het is voor ons heel belangrijk dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent voor het Psychologisch onderzoek. Deze tijd staat voor u gereserveerd. Als u onder behandeling bent via de polikliniek kunt u zich melden bij de receptie van de polikliniek Psychiatrie. Wanneer u bent opgenomen op de afdeling Psychiatrie wordt u door de psycholoog, psychologisch of psychodiagnostisch medewerker op de afgesproken tijd opgehaald.

Wanneer u om dringende redenen verhinderd bent om op het afgesproken tijdstip te komen, verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk 24 uur van tevoren, aan ons te laten weten. Iemand anders kan dan in uw plaats een afspraak krijgen. Als u een (lees-)bril gebruikt of een hoortoestel draagt, is het goed om deze mee te nemen.

Contactpersoon


Uw eigen behandelaar blijft uw contactpersoon.

Vragen

Als u vragen heeft over uw behandeling kunt u met uw behandelaar contact opnemen. Als u nog vragen heeft over deze folder, kunt u deze ook aan uw behandelaar stellen. Ook kunt u uw vragen bij aanvang van het onderzoek aan de psycholoog of andere medewerker van het diagnostiekteam stellen.