Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Sedatie

Polikliniek anesthesiologie

Download PDF
Binnenkort ondergaat u in het Erasmus MC een uitgebreid onderzoek en/of behandeling.De behandeling of het onderzoek kan plaatsvinden onder sedatie door een sedationist. Met deze folder willen we u informeren over de sedatie. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, schrijft u deze dan op, zodat u ze voor de behandeling kunt stellen aan de sedationist.Wat is sedatie?


Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door middel van toediening van geneesmiddelen via een infuus in een ader van uw hand of arm.

Sedatie zorgt er in het algemeen voor dat u een onplezierig onderzoek of behandeling als draaglijk ervaart.

Wanneer sedatie?


Sedatie kan worden toegepast om een onaangenaam (pijnlijk) onderzoek of behandeling voor een patiënt zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Dit wil zeggen met minder ongemak, zoals stress, angst en pijn.

Waarmee wordt de sedatie uitgevoerd?


De sedationist gebruikt twee soorten geneesmiddelen voor sedatie : een middel om het bewustzijn te verlagen en een middel om de pijn te verminderen.

Effecten van sedatie


Sedatie vermindert het bewustzijn: u wordt slaperig, suf, maakt de ingreep daardoor niet heel bewust mee of u bent het na afloop vergeten. Ook onderdrukt sedatie de pijnprikkel: u voelt minder of geen pijn. Omdat u wekbaar blijft, te vergelijken met slapen , behoudt u belangrijke reflexen als vrij kunnen ademen en slikken.

Taak van het sedatieteam


Het sedatieteam bewaakt u gedurende het onderzoek. Tijdens de procedure worden de belangrijkste lichaamsfuncties bewaakt, zoals de bloeddruk, ademhaling en hartactie.Na de behandeling wordt u bewaakt op de uitslaapkamer . Voordat u de ruimte mag verlaten wordt u eerst onderzocht, zodat u in een zo optimale conditie naar huis kunt of naar de kliniek. De sedationist is samen met de behandelend arts verantwoordelijk voor de sedatieprocedure.

Voorbereidingen op de sedatieprocedure


Nuchter zijn


Voor uw operatie moet u nuchter zijn. U mag dan niet eten, drinken of roken.
6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u niet meer eten en roken. U mag dan nog wel heldere dranken drinken. Bijvoorbeeld water, thee en aanmaaklimonade. 2 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u ook niets meer drinken.

Ligt u de dag voor de operatie al in het ziekenhuis? Dan vertelt de verpleegkundige hoe laat u nuchter moet zijn.

Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit altijd met uw arts. Sommige medicijnen mag u rond de operatie niet innemen. Moet u de medicijnen innemen? Dit mag altijd met een slokje water. Ook in de tijden dat u nuchter moet zijn.

Meer informatie over nuchter zijn bij een operatie leest u in de folder “Nuchter rondom een operatie

Sieraden, make-up en overige zaken


  • U dient uw horloge en sieraden af te doen.-Neem geen waardevolle spullen mee.
  • Het is verstandig om uw bril en/of contactlenzen veilig op te bergen.Een gehoorapparaat kunt u zo lang mogelijk inlaten.
  • Verwijder eventuele make -up en nagellak. Het sedatieteam wil namelijk de kleur van uw huid kunnen zien.

Tijdens de behandeling


Op de behandelkamer komt u op een behandelbed te liggen. Hier ontmoet u ook de sedationist, die de laatste voorbereidingen treft. Tot slot wordt er een zuurstofkapjegeplaatst. Nadat u bent aangesloten aan de bewakingsmonitor kan de sedatieprocedure starten. De sedationist zal u gedurende de gehele procedure bewaken.

Na de sedatieprocedure


Als de behandelaar klaar is met het onderzoek , stopt de sedationist met het toedienen van de sedatie U wordt dan snel wakker. Na de ingreep wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar verpleegkundigen u verzorgen en uw toestand in de gaten houden.Zodra uw lichamelijke conditie het toelaat en als blijkt dat alle controles goed zijn mag u de kliniek verlaten.

Complicaties


Er doen zich zelden complicaties voor door de methode van werken die gebruikt wordt door het sedatieteam. Misselijkheid kan optreden als bijwerking van verschillende medicijnen. We proberen hier zoveel mogelijk adequaat op in te spelen.

Herstel


Het kan soms even duren voordat uw lichamelijke conditie weer is zoals voor de behandeling. U bent mogelijk sneller vermoeid. Op zich is dit heel normaal.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan het sedatieteam.