Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Strikt aerogene isolatie

Download PDF
Strikt-aërogene isolatie

Afdeling medische microbiologie en infectieziekten – Unit Infectiepreventie


U moet in strikt-aërogene isolatie omdat u (mogelijk) drager bent van micro-organismen. Deze verspreiden zich via direct contact zoals via de handen van medewerkers, of indirect contact zoals via materialen, hulpmiddelen en via hele kleine druppeltjes (aërosolen genoemd) die niet met het blote oog zichtbaar zijn. Strikt-aërogene isolatie passen we toe bij onder andere waterpokken of mazelen. U leest hier meer over isolatiemaatregelen die bij strikt-aërogene isolatie genomen moeten worden.

Wat zijn micro-organismen?


Bacteriën, virussen en schimmels worden micro-organismen genoemd. Deze organismen zijn alleen met een microscoop zichtbaar. Iedereen draagt micro-organismen bij zich, maar de meeste veroorzaken geen infectie of ziekte.

Wat zijn aërosolen?


Aërosolen zijn hele kleine druppeltjes die vrij komen bij hoesten, niezen, praten en lachen. Deze druppeltjes zijn niet met het blote oog zichtbaar. De basis hygiënemaatregelen die normaal in het ziekenhuis genomen worden, zijn niet altjid voldoende om verspreiding van de micro-organismen te voorkomen.

Verpleging in isolatie


U wordt verpleegd in, zoals dat wordt genoemd, ‘strikt-aërogene isolatie’. Hiermee voorkomen we de verspreiding van het micro-organisme dat u bij u draagt. Wij kunnen ons voorstellen dat onderstaande maatregelen niet prettig voor u zijn. Toch rekenen wij graag op uw medewerking en dat van uw bezoek.

Isolatie maatregelen


Voor uw kamer hangen we een poster waarop de maatregelen te zien zijn die genomen moeten worden door medewerkers en bezoekers. Bezoekers moeten zich eerst melden bij de verpleging zodat zij instructies kunnen krijgen over de maatregelen.

  • U wordt verpleegd op een éénpersoonskamer met een sluis. Een sluis is een extra ruimte voor de patiëntenkamer die voorkomt dat micro-organismen de gang op komen.
  • De deuren van uw kamer en van de sluis moeten gesloten blijven.
  • U mag de kamer alleen verlaten voor medisch noodzakelijke behandelingen en onderzoeken. Tijdens vervoer in bed draagt u een ademhalingsmasker. Bij vervoer in een rolstoel of lopend onder begeleiding draagt u een schort en een ademhalingsmasker.
  • Medewerkers dragen een ademhalingsbeschermingsmasker, schort en handschoenen als zij uw kamer binnen komen.
  • Bezoekers moeten de instructies op de poster “Bezoek” opvolgen.