Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

TACE behandeling

Bij een TACE behandeling geven we u chemotherapie in de bloedvaten die de tumorvan bloed voorzien. Deze behandeling helpt bij het bestrijden van de tumor, omdat de tumor zo minder of helemaal geen zuurstof en voeding krijgt.

Download PDF


Voorbereiding


Eten en drinken
Op de dag van het onderzoek mag u alleen:
 • Als het onderzoek ‘s ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
 • Als het onderzoek ‘s middags is: een ontbijt en een lichte lunch.

Voor vrouwen (zwangerschap en borstvoeding)
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek binnen 10 dagen na de eerste dag van de menstruatie plaatsvinden. Verander zo nodig uw afspraak.

Tijdens de behandeling wordt (jodiumhoudend) contrastmiddel toegediend. Zeer kleine hoeveelheden kunnen in de moedermelk komen, maar deze kleine hoeveelheden worden niet opgenomen door het maagdarmkanaal van de baby. U kunt daarom borstvoeding blijven geven. Wilt u blootstelling helemaal voorkomen, stop dan na de toediening van het contrastmiddel 24 uur met het geven van borstvoeding.
Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.
Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit jodium. Jodium kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist. De behandelend specialist zal u vertellen of voorbereiding met medicatie nodig zal zijn. Wilt u het ook voor het onderzoek of de behandeling zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
Kleding
Het onderzoek of de behandeling vindt plaats in een steriele omgeving. Daarom moet u in schone (gewassen) kleding naar de onderzoekskamer komen. Ook is het handig als de kleding comfortabel en niet te strak zit. Soms krijgt u op de afdeling een operatiehemd aan van de verpleegkundigen.
Opname
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor dit onderzoek wordt opgenomen. Meestal is dit voor een of twee dagen. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden en nierfunctie te bepalen en te controleren.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.
Toilet
Ga voor het onderzoek of de behandeling nog even naar het toilet op de verpleegafdeling.

Over de behandeling


Wat we gaan doen


Bij een TACE behandeling geven we u chemotherapie in de bloedvaten die de tumor van bloed voorzien. De chemotherapie komt dan ook in de tumor terecht. Daarnaast raken kleine takjes van de bloedvaten verstopt. Dit heet embolisatie.

Wat is het doel?


Embolisatie helpt bij het vechten tegen de tumor, omdat de tumor minder zuurstof en voeding krijgt. Hierdoor beschadigen de tumorcellen. Daarnaast zorgt de trage bloedsomloop ervoor dat het medicijn beter werkt.

Verloop van de behandeling


Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waarin personeel wordt opgeleid. Het kan daarom voorkomen dat het onderzoek of de behandeling uitgevoerd wordt door één van onze arts-assistenten, gesuperviseerd door een staf-arts. Ook kan het voorkomen dat de arts die het onderzoek of de behandeling van tevoren met u heeft doorgesproken niet degene is die het onderzoek of de behandeling uitvoert.
Op de röntgenkamer komt u op uw rug op de tafel te liggen. De laborant maakt de huid schoon met alcohol op de plek waar we het bloedvat gaan aanprikken. Dit kan bij de lies of de pols zijn. Daarna zoekt de radioloog het juiste bloedvat met een echoaparaat en prikt hij/zij het bloedvat aan. Als het bloedvat is aangeprikt, brengen we een tijdelijk buisje in. Door dat buisje kunnen de voerdraden en katheters ingebracht worden en opgeschoven worden naar het bloedvat bij de tumor.

Contrastvloeistof
Als de katheter bij de tumor is, spuiten we contrastvloeistof bij u in. Deze vloeistof geeft een warm gevoel op verschillende plaatsen in uw lichaam. Ook kunt u tijdelijk een vieze smaak in de mond krijgen. Dit alles verdwijnt binnen een minuut.

Foto’s
Tijdens het inspuiten van de vloeistof, maken we foto’s. Het is belangrijk dat u heel stil blijft liggen. Soms vragen wij u uw adem in te houden. De laborant legt dit aan u uit. Na het maken van de foto’s, bekijken we de foto’s direct op een monitor. Het kan zijn dat er nog meer foto’s nodig zijn. Dan spuiten we weer contrastvloeistof in.

Chemotherapie
Als het juiste bloedvat gevonden is, dienen we de chemotherapie toe. Chemotherapie is giftig als het buiten het spuitje komt waarin het is klaargemaakt. Daarom doen alle medewerkers die in de röntgenkamer aanwezig zijn, speciale mondmaskers op.

Na afloop
Als de behandeling klaar is, wordt het slangetje uit uw bloedvat gehaald. Als u in uw lies bent geprikt, hechten we de binnenkant van uw bloedvat. Als u in de pols bent geprikt, krijgt u een polsbandje wat op het gaatje drukt.

Na de behandeling


Nazorg en controles


Na het onderzoek wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. Om de kans op nabloedingen zo klein mogelijk te houden, moet u 1 uur bedrust houden als u weer op uw kamer bent. Als u in de lies aangeprikt bent, moet u platte bedrust houden. Dit betekent dat uw hoofdeinde helemaal plat moet blijven. De verpleging controleert uw lies/pols, bloeddruk en polsslag.

Eten en drinken
U mag na het onderzoek, in overleg met uw afdelingsarts, weer gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat u 48 uur na de contrasttoediening veel drinkt, om de contrastvloeistof zo snel mogelijk uit te plassen.
Naar huis
Als u alleen bent opgenomen voor het onderzoek/de behandeling op de radiologie, mag u meestal dezelfde of de volgende dag weer naar huis. Een afspraak voor uw eerstvolgende polikliniekbezoek krijgt u thuisgestuurd.

Leefregels
Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur rustig aan doet. U mag geen zware dingen tillen, niet sporten en niet veel traplopen.

Bijwerkingen en complicaties


Onderzoeken waarbij we katheters in bloedvaten brengen, verlopen meestal zonder problemen. Een enkele keer treden er bijwerkingen op, zoals een infectie of bloeduitstorting op de plaats waar het tijdelijke buisje werd ingebracht.

Complicaties
Een onderzoek of behandeling brengt altijd risico’s op complicaties met zich mee. Maar het team wat het onderzoek of de behandeling uitvoert is gespecialiseerd in het voorkomen van complicaties. De volgende complicaties kunnen optreden:

 • post embolisatie effect (misselijkheid, braken, pijn of koorts) 50%
 • ascites/oedeem (vocht) 5-10%
 • galwegontsteking 2%
 • alvleesklierontsteking 1,5%
 • scheur in de wand van een bloedvat 1,5%
 • leverfalen, minder dan 1%
 • abcesvorming, minder dan 1%

Wanneer contact opnemen?


Krijgt u thuis toch last van een complicatie of bijwerking? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. Vraag dan vervolgens of u doorverbonden kunt worden met de physician assistent van de interventie radiologie. Bij spoed buiten kantooruren belt u naar het algemene nummer van het Erasmus MC. Vraag dan of u doorverbonden kunt worden met de dienstdoende assistent van de radiologie.

Contact


 • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
 • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704