Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Thoraxdrainage bij longvocht en plakken van de longvliezen

Download PDF

Bij een thoraxdrainage verwijderen we vocht dat zich bevindt tussen de longvliezen van long en borstwand. We hebben informatie over deze behandeling voor u op een rij gezet, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich goed kunt voorbereiden. Voor we de ingreep uitvoeren, leggen uw behandelend arts en de verpleegkundige u nogmaals mondeling uit wat er gaat gebeuren.

Over de behandeling

Tussen de longvliezen van long en borstwand bevindt zich vocht, dat er van nature niet hoort te zijn (zie de tekening). Dit vocht verwijderen we met behulp van een drain (een kunststof slang). Ongeveer een dag later 'plakken' we de longvliezen aan elkaar met een medicijn. Dit voorkomt dat zich daar opnieuw vocht ophoopt. Tijdens de behandeling bent u opgenomen. De totale behandeling duurt minimaal 3 dagen.
Wat we gaan doen

De arts brengt de drain in en de verpleegkundige assisteert hierbij.

 • We desinfecteren uw huid.
 • Voor de plaatselijke verdoving krijgt u hierna een injectie aan de zijkant van uw borstkas.
 • We dekken uw borstkas af met steriele doeken.
 • Tussen de ribben door brengen we, via een kleine snede in de huid, de drain in.
 • We hechten de drain vast aan de huid.
 • Om te voorkomen dat hij verschuift, plakken we de drain af.
 • We maken een röntgenfoto van de longen om te controleren of de drain goed zit.
Het inbrengen van de drain duurt in totaal ongeveer 20 minuten tot 30 minuten.

Na de behandeling

 • We sluiten de drain aan op een drainagesysteem dat naast uw bed hangt.
 • Via dit systeem wordt het vocht opgevangen en afgezogen.
 • Om zoveel mogelijk vocht tussen uw longvliezen te verwijderen, beginnen we met het afzuigen als er weinig vocht door de drain loopt.
 • De zuigkracht wordt geregeld met een zuigklok, die ook naast uw bed hangt.
 • Soms sturen we een gedeelte van het vocht op voor onderzoek.
 • Als u na enige tijd pijn voelt door de drain, kunt u pijnmedicatie krijgen.
 • Het kan zijn dat u moet hoesten.
Als uw lichamelijke conditie dat toelaat, mag u uit bed. Uw bewegingsruimte is beperkt door de lengte van de slang maar er zijn eventueel verlengstukken voorhanden.

U mag gewoon eten en drinken.

Het 'plakken' van de vliezen


Wanneer de hoeveelheid vocht uit de drain minder is dan 200 ml in 24 uur, begint het 'plakken' van de vliezen.

 • Via de drain spuiten we een medicijn tussen de longvliezen.
 • De longvliezen kleven hierdoor aan elkaar en er kan geen vocht meer ophopen tussen de longvliezen.
 • Na het inspuiten van het medicijn klemmen we de drain af gedurende 2 uur.
 • In die tijd kan het medicijn zijn werk doen.
 • Hierna verwijderen we de klemmen en zuigen we eventueel vocht af.
 • Na het inspuiten van het medicijn kunt u korte tijd wat koorts of pijn krijgen. Vraagt u hiervoor gerust een pijnstiller.

Het verwijderen van de thoraxdrain


Als de longfoto goed is en de vochtproductie is minimaal, verwijderen we de drain. Meestal is dat minimaal 24 uur na het plakken van de longvliezen.

 • De arts verwijdert de hechting waarmee de drain vastzit en trekt de drain eruit.
 • Het insteekgaatje wordt stevig afgeplakt met een gaasje vaseline. De zalf zorgt ervoor dat het insteekgaatje dicht is.
 • Als het verband loslaat, waarschuwt u een verpleegkundige.

Het verwijderen van de drain duurt in totaal ongeveer 5 minuten.

Naar huis

Zodra er geen verdere behandeling nodig is, kunt u naar huis.

 • De eerste 2 dagen laat u het gaasje zitten.
 • Na deze 2 dagen mag u het gaasje vervangen door een gewone pleister.

Vragen


Vragen over de behandeling kunt u tijdens de opname stellen aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Heeft u thuis vragen of problemen, neem dan contact op met uw huisarts.

Contact

Polikliniek longgeneeskunde en poli longfunctie: (010) 704 05 62.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur,
e-mail: poli.longziekten@erasmusmc.nl

Kliniek longgeneeskunde: (010) 703 53 49, u krijgt een keuzemenu.