Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Wegsnijden van een huidafwijking (excisie)

Een excisie is een ingreep waarbij een huidafwijking wordt weggesneden. De reden kan medisch zijn of cosmetisch.

Download PDF

Voorbereiding

Overzicht medicatie
Neemt u een overzicht mee van de medicatie die u gebruikt. Bloedverdunners kunt u meestal gewoon gebruiken, tenzij uw behandelaar iets anders met u heeft afgesproken.

Wanneer u corticosteroïden (bv predniso(lo)n, hydrocortison, dexamethason) en/of bloedverdunners gebruikt en /of een pacemaker of ICD heeft en uw behandelend arts is hiervan niet op de hoogte, dan wordt u verzocht om dit zo snel mogelijk door te geven. Wanneer uw arts hiervan reeds op de hoogte is, hoeft u niks te doen.

Nuchter zijn
Voor deze ingreep hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken voorafgaand aan de ingreep

Kleding

U krijgt mogelijk een (dik) drukverband. Daarom kunt u het beste ruime kleding en schoenen dragen.

Verloop van de behandeling

Behandelruimte
De assistente haalt u op uit de wachtruimte en begeleidt u naar de behandelruimte. Hier maakt u kennis met het operatieteam. De operateur vraagt u naar uw medicatiegebruik en eventuele allergieën. Daarna neemt u plaats op de behandeltafel.

De ingreep
De operateur tekent de plek op de huid af. U krijgt een verdoving op de plek van de ingreep. Deze wordt vervolgens weggesneden. Zo nodig worden enkele bloedvaatjes dicht gebrand. Daarna wordt de plek gehecht en verbonden. Op de hechting komen steristrips om de hechtingen extra te ondersteunen. Daaroverheen komt meestal een pleister en een drukverband. Het drukverband mag u na 48 uur verwijderen, tenzij er iets anders met u is afgesproken.

Operatierisico's
Geen enkele operatie is zonder risico's. Denkt u daarbij aan een nabloeding, een wondinfectie en het doorsnijden van een (huid)zenuw. Deze risico's zijn gelukkig zeer zeldzaam en de operateur zal er alles aan doen om deze risico's te vermijden.

Na de behandeling

Naar huis

Na de ingreep hoeft u niet te blijven, u kunt meteen naar huis. Als u zich niet zo goed voelt, mag u uiteraard nog wel even blijven zitten in onze wachtkamer en zo nodig iets drinken. Wij adviseren u om na de ingreep de verdere dag geen voertuig te besturen.

Leefregels

Hechtingen/verband/wond
  • Het is verstandig om u na de ingreep rustig te houden en de plek niet te strekken, bijvoorbeeld om iets zwaars op te tillen of iets van een keukenkastje te pakken.
  • Na de ingreep krijgt u op papier instructies mee hoe lang u het verband en de hechtingen droog moet houden.
  • Wij adviseren u om niet te roken, dat is beter voor de wondgenezing.
  • Wanneer met u is afgesproken dat het verband de hele week moet blijven zitten en het verband wordt vies en/of gaat stinken, neemt u dan contact op met de polikliniek dermatologie om het verband te laten vervangen.
  • Zolang de hechtingen niet zijn verwijderd, kunt u beter niet sporten.
  • Soms spreken wij met u af dat u thuis zelf de wond verzorgt of verschoont. Als het nodig is, bestellen wij verbandmateriaal voor u bij een firma die dit bij u thuisbezorgt. Niet alle spullen worden vergoed, soms moet u zelf betalen.

Ingreep vlak bij de ogen

Zwelling of verkleuring
Na een ingreep vlak bij uw ogen kan de huid rond de ogen verkleuren of zwellen. Daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. Het is verstandig om niet te bukken en ’s nachts niet helemaal plat te liggen.

Geen voertuig besturen
Heeft u een verband op of rond uw ogen, dan is het beter om de eerste week na de ingreep geen voertuig te besturen.

Verwijderen van de hechtingen

Als de plek is gehecht, moeten de hechtingen na zes tot veertien dagen worden verwijderd. Dat kan bij ons op het spreekuur van de doktersassistente. Hiervoor zal de assistente een afspraak voor u inplannen.

In de meeste gevallen mogen de hechtingen ook bij de huisarts worden verwijderd. Dan kunt u zelf een afspraak maken bij uw huisarts en krijgt u een brief mee met eventueel een instructie voor het verwijderen van de hechting.

Litteken

Na een ingreep krijgt u altijd een litteken. Het verschilt per patiënt en ook per lichaamsdeel hoe het litteken zich ontwikkelt. Meestal duurt het een jaar voordat een litteken helemaal genezen is. Bescherm een litteken altijd goed tegen de zon met een crème met een hoge beschermingsfactor, factor 30 of hoger. Het is ook goed om een litteken vanaf een week nadat de hechtingen zijn verwijderd dagelijks te masseren met een crème. Dit hoeft geen speciale crème te zijn.

Bijwerkingen en complicaties

Na de behandeling in het ziekenhuis

Nabloeden
Het kan voorkomen dat de wond thuis gaat nabloeden. Als dit gebeurt, moet u met een handdoek of theedoek en een vlakke hand twintig minuten lang stevig op het verband drukken, zonder tussendoor te kijken of het bloeden al is gestopt. Meestal is dit voldoende om de bloeding te stoppen.
Als u na twintig minuten kijkt en het bloeden is nog niet gestopt, moet u meteen weer afdrukken en contact met ons opnemen:
tijdens kantooruren met de polikliniek en ’s avonds en in het weekend met de spoedeisende hulp.

Pijn
Als u thuis last krijgt van napijn, kunt u paracetamol innemen: maximaal vier keer per dag twee tabletten van 500 mg.

Infectie
Als de behandelde plek na een paar dagen meer pijn gaat doen, gaat zwellen, rood wordt, gespannen aanvoelt, er pus uitkomt en/of u zich niet lekker voelt, moet u contact met ons opnemen: tijdens kantooruren met de polikliniek en ’s avonds en in het weekend met de spoedeisende hulp. Mogelijk is er sprake van een infectie die we moeten behandelen met antibiotica.

Plek verdacht voor huidkanker

Als de plek die is verwijderd huidkanker is, of als de plek is verdacht voor huidkanker, sturen we het stukje huid altijd op naar de patholoog. Die onderzoekt het en geeft de uitslag door aan de dermatoloog. Er is voor u een afspraak ingepland voor de uitslag. Meestal kan dat met een telefonische afspraak. Vindt u het fijner om terug te komen voor de uitslag, zegt u dat dan tegen de arts. Wij maken dan een controleafspraak voor u om de uitslag te bespreken.

Plek verwijderen om cosmetische redenen

Is bij u een plekje of vlekje verwijderd terwijl dat niet medisch noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat u dat mooier vindt? Dan noemen we dat ‘om cosmetische redenen’. In dat geval moet u de ingreep zelf betalen omdat uw zorgverzekering een ingreep om cosmetische redenen niet vergoedt. Het is de bedoeling dat u de kosten van de ingreep vooraf bij de assistente per pin betaalt met uw bankpas. Dit bespreekt uw behandelend arts altijd van tevoren met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de ingreep, neemt u dan contact op met de polikliniek dermatologie. U kunt uw vragen ook stellen aan de dermatoloog die bij u de ingreep verricht.

Contact

Heeft u nog vragen, belt u dan met de polikliniek op telefoonnummer (010) 704 01 10.

's Avonds en in het weekend kunt u bellen met de spoedeisende hulp op telefoonnummer (010) 704 01 45.