Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Wegwijs op de intensive care

Download PDF
Uw naaste is opgenomen op de intensive care volwassenen. U vindt hier informatie over de gang van zaken.

Intensive care


Intensive care betekent intensieve en speciale zorg voor ernstig zieke patiënten, waarbij belangrijke lichaamsfuncties zoals ademhaling en bloeddruk worden bewaakt en/of overgenomen. Een monitor en andere noodzakelijke apparatuur zorgen hiervoor. Ook heeft de patiënt meestal meerdere infusen en wordt de medicatie via infuuspompen toegediend. De alarmering van deze apparaten is doorgeschakeld naar de Myco van de verpleegkundige. De Myco is een soort smartphone. De verpleegkundige reageert zo snel mogelijk op een alarm of patiëntoproep.

Contactpersoon


Tijdens de opname vragen wij u om 2 personen op te geven als eerste en tweede contactpersoon. Om redenen van privacy kunnen we informatie over de patiënt alleen aan deze contactpersonen geven. Zij kunnen telefonisch contact met ons opnemen. De IC is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Liever niet bellen tussen 7:30 – 10:00, alleen als dit echt noodzakelijk is. De patiënten worden dan verzorgd en er wordt visite gelopen.

Wilt u tijdens de opname een arts spreken, dan kan de verpleegkundige een afspraak voor u regelen.

Medewerkers


De verpleegkundigen en artsen werken in wisseldiensten.
De dienstwisselingen zijn om:
  • 7:30 uur
  • 14:45 uur
  • 22:45 uur
Tijdens een dienst zijn een verpleegkundige en een arts aan de patiënt gekoppeld. Zij kunnen u de meest actuele informatie geven over de situatie van de patiënt. Het team werkt nauw samen met de medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en psychiater.

Informatie


De eerste contactpersoon ontvangt tijdens het eerste bezoek een informatiepakket met folders van het ziekenhuis, een boekje over de intensive care en een dagboek. U kunt het dagboek gebruiken om de gebeurtenissen tijdens de opname vast te leggen. Dit kan voor u als naaste en voor de patiënt waardevol zijn voor de emotionele verwerking van de periode op de ic. U krijgt ook het telefoonnummer waarmee u direct contact krijgt met de verpleegkundige.

Bezoek


Intensive care volwassenen algemeen Unit ABCD, 4e verdieping:
  • ochtend: 11.00 tot 14.00 uur
  • middag: 16.00 tot 20.00 uur
Intensive care volwassenen - hartbewaking, 6e verdieping:
  • ochtend: 11.00 tot 14.00 uur
  • middag: 16.00 tot 20.00 uur
De ruime bezoektijden geven u de keuze zelf het tijdstip te bepalen waarop u op bezoek komt. Wij vragen u wel om te zorgen voor rustmomenten voor de patiënt, omdat de toestand van de patiënt hierom vraagt. Daarom vragen we u ook met niet meer dan 2 bezoekers tegelijk bij de patiënt te komen. Kinderen zijn welkom. Wij hebben aparte informatie over de begeleiding van kinderen voordat zij op bezoek komen. Heeft u vragen over het meebrengen van (kleine) kinderen, stelt u deze dan aan de verpleegkundige.

Als u bij de ic komt, kunt u zich melden bij de gastvrouw / gastheer. Zij/hij doet voor u de deur open. Als er geen gastvrouw/gastheer aanwezig is, meldt u zich dan via de intercom in de lifthal naast de toegangsdeur. De verpleegkundige geeft aan of u binnen kunt komen. Als dit vanwege de zorg niet mogelijk is, kunt u in de bezoekersruimte wachten tot u gehaald wordt. Tijdens uw bezoek kunnen wij u vragen in de bezoekersruimte te wachten, zodat het team de noodzakelijke zorg kan geven.

Maatschappelijk werk / geestelijke verzorging


In de eerste dagen vraagt een van de verpleegkundigen of u behoefte heeft aan ondersteuning of begeleiding van een maatschappelijk werker of geestelijk verzorger. U kunt dit ook altijd op een later tijdstip doorgeven aan de verpleegkundige. Meer informatie kunt u vinden onder Medisch maatschappelijk Werk en Geestelijke verzorging op www.erasmusmc.nl/patientenfolders.

Foto's


U mag foto's maken van de ic-kamer en uw naaste. Uit ervaring van patiënten en familie blijkt dat de foto's later van nut kunnen zijn bij de emotionele verwerking van de ic-periode.

Hygiëne


De patiënten op de intensive care hebben vaak een grotere kans om een infectie te krijgen. Voor sommige patiënten gelden speciale isolatiemaatregelen. De verpleging geeft u hierover meer informatie. De maatregelen kunt u ook vinden op de poster op de deur van de kamer.

Handenalcohol

Wij verzoeken u bij binnenkomst en vertrek handenalcohol te gebruiken.

Bloemen en planten
Bloemen en planten zijn niet toegestaan in verband met infectiegevaar.

Meebrengen


Zolang de patiënt op de intensive care is opgenomen, heeft hij/ zij geen eigen kleding nodig. De patiënt draagt speciale kleding die gemakkelijk aan- en uitgetrokken kan worden. Wel vragen we u toiletartikelen, zoals scheerspullen, tandpasta, tandenborstel, deodorant, kam of borstel mee te brengen. We raden u aan waardevolle spullen thuis te laten. Het ziekenhuis stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal.

Vrijheidsbeperkende maatregelen


De patiënt op de intensive care is vaak verbonden aan verschillende apparaten en heeft diverse infuuslijnen. Soms is de patiënt erg onrustig, bijvoorbeeld tijdens het wakker worden net na de operatie of tijdens de opname op de intensive care (delier). Het team kan dan voor de veiligheid van de patiënt beslissen om de handen vast te leggen om te voorkomen dat de patiënt in de onrust onverwacht materialen verwijdert. U krijgt hierover achteraf bericht.

De verpleegkundige bespreekt dagelijks met de behandelend arts of de maatregelen nog noodzakelijk zijn. Het gebruik van de vrijheidsbeperkende interventies (fixatie) kan voor u een confronterende en emotionele gebeurtenis zijn. Daarom is het belangrijk dat u weet waarom deze maatregelen genomen worden. Meer informatie vindt u ook onder Vrijheidsbeperkende interventies en onder Verwardheid (delirium) op de intensive care.

Medicatie


Bij het voorschrijven van medicatie wordt met enige regelmaat gebruik gemaakt van off-label medicatie. Dit is medicatie die wordt voorgeschreven voor de behandeling van een probleem of ziekte terwijl het medicijn daar niet specifiek voor geregistreerd is. Het voorschrijven van deze off-label medicatie gebeurt altijd op basis van de internationale en lokale protocollen en valt onder de expertise van de arts van de intensive care.

Overplaatsing


Als uw naaste voldoende is hersteld en de intensieve zorg niet langer nodig is, wordt hij/ zij overgeplaatst naar de verpleegafdeling. De contactpersoon krijgt hiervan telefonisch bericht. Als u het prettig vindt, kunt u tijdens de overplaatsing met uw naaste mee naar de verpleegafdeling. Vindt de overplaatsing bij uitzondering ’s nachts plaats, dan laten we u dat de volgende ochtend weten.
Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, waar hoog complexe zorg wordt geboden. Als deze zorg op de intensive care is afgerond, moet u er rekening mee houden dat de patiënt ook overgeplaatst kan worden naar een intensive care van een ander ziekenhuis in de regio. Dat ziekenhuis neemt dan de zorg over. De contactpersoon krijgt hiervan bericht.

Onderzoek


Binnen het Erasmus MC doen we veel onderzoek naar betere en nieuwe behandelmethoden. De kans is daarom groot dat wij toestemming vragen aan de patiënt en/of u als contactpersoon om mee te doen aan een onderzoek. De onderzoeker, arts of verpleegkundige zal u het doel en de procedure van het onderzoek uitleggen.
Na de periode op de intensive care kunt u een vragenlijst ontvangen over uw ervaring met de verleende zorg op de intensive care. Uw reactie helpt ons om de zorg in de toekomst te verbeteren. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u wilt meewerken aan dit onderzoek.

Parkeren


In de parkeergarage van het Erasmus MC geldt betaald parkeren. U kunt met een sticker met de gegevens van uw naaste tegen gereduceerd tarief een parkeerkaart kopen die 14 dagen geldig is (maximaal 2 per patiënt). Meer informatie kunt u vinden op www.erasmusmc.nl.

Vragen


Heeft u vragen? Iedereen die bij de behandeling van de patiënt betrokken is, staat u graag te woord.

Contact


De intensive care volwassenen bevindt zich op 2 verschillende etages in het Erasmus MC:
ic-volwassenen, gebouw Nd, 4e etage, kamers 1 t/m 20: telefoonnummer 010-7039883
ic-volwassenen, gebouw Nd, 4e etage, kamers 21 t/m 38: telefoonnummer (010) 703 98 84
ic-volwassenen - hartbewaking, gebouw Ng, 6e etage: telefoonnummer (010) 703 98 86