Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Wel of niet reanimeren voor volwassenen (vanaf 16 jaar)

Download PDF
Het is voor ons belangrijk dat al onze patiënten optimaal betrokken zijn bij hun behandeling. Daarom vragen wij alle patiënten vanaf 16 jaar bij opname hoe zij denken over reanimatie. Hiermee kunnen wij dan rekening houden.

Wat is reanimeren?

Reanimeren is het weer op gang brengen van de hartslag en ademhaling. Reanimatie wordt toegepast wanneer de ademhaling of hartslag plotseling tot stilstand komt. De kans dat dit gebeurt is gelukkig klein, maar als het gebeurt, moet er snel worden gehandeld. De hersenen kunnen maar beperkte tijd zonder zuurstof. Om goed voorbereid te zijn op zo’n ingrijpende situatie is het belangrijk dat artsen en verpleegkundigen weten wat uw wens is.

Niet iedereen wil gereanimeerd worden, bijvoorbeeld vanwege de ernst van een ziekte, een beperkte levensverwachting, levensvisie of geloof, of omdat de kans van slagen van reanimatie klein is.

De vraag naar wel of niet reanimeren staat geheel los van uw verdere behandeling en de reden waarvoor u behandeld wordt. Ook als u niet gereanimeerd wilt worden, gaat uw behandeling verder onverminderd en volledig door.

Iedere patiënt die in het Erasmus MC een hartstilstand krijgt, wordt in principe gereanimeerd. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

 • Als u tevoren heeft laten weten dit niet te willen.
 • Als uw arts dit medisch zinloos vindt.

Afweging


Wij willen niemand tegen zijn of haar wil reanimeren. Om een goede afweging te kunnen maken, kunt u hierover praten met uw arts. Als u wilt, kan de verpleegkundige en/of uw familie hierbij aanwezig zijn. Uw arts kan vanuit medisch oogpunt meer vertellen over uw situatie.

Door reanimatie kan een patiënt gered worden. De kans dat een reanimatie succes heeft, is echter beperkt. Soms slaagt een reanimatie slechts gedeeltelijk. Dat wil zeggen dat het hart wel weer gaat kloppen en ook de ademhaling weer op gang komt, maar dat de patiënt niet meer bij bewustzijn komt. De hersenen hebben dan te lang zuurstofgebrek gehad. Daardoor kan onder andere een hersenbeschadiging ontstaan of kan de patiënt in een coma raken.

Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. U wilt niet gereanimeerd worden.
  Wij respecteren uw wens. Wij zullen geen reanimatiepoging doen.
  Er is echter een uitzondering mogelijk, zie hiervoor de tekst onder 'reanimatie op de operatiekamer'.
 2. U wilt wel gereanimeerd worden.
  Uw arts zal aan uw wens gehoor geven en zal u reanimeren, alleen niet als een reanimatie bij u medisch zinloos is.

Wat betekent ‘medisch zinloos’?


Volgens de Wet mag een arts niet ‘medisch zinloos handelen’. Daarmee wordt bedoeld dat wanneer iemand ongeneeslijk ziek is of te zwak en te broos om een bepaalde handeling te verdragen, de arts deze behandeling niet meer mag uitvoeren. Reanimeren gebeurt dus alleen als het kans van slagen heeft. Als uw arts besluit dat reanimeren bij u medisch zinloos is, zal hij dit met u bespreken en in uw dossier vermelden. Als reanimeren medisch zinloos is, kunnen andere behandelingen nog wel zinvol zijn en worden uitgevoerd.

Belangrijk


Als u kiest voor ‘niet reanimeren’ of als u erover denkt om deze keuze te maken, dan is het belangrijk dat u hierover bij de opname praat met uw arts.
U kunt hiervoor ook een poliklinische afspraak maken. De arts zal uw wens met u bespreken en dit ook noteren in uw dossier. Vertel bij het maken van de afspraak dat het gesprek over wel of niet reanimeren gaat en - als u dat al weet - de datum van de opname.

Mogelijke uitzondering bij niet reanimeerbeleid: reanimatie op de operatiekamer


Het standaardbeleid op de operatiekamer is dat een ‘niet reanimeren status’ rond de behandeling 24 uur wordt opgeschort.

Op de operatiekamer kan de situatie anders zijn waardoor er soms, in een uitzonderlijk geval, een hartstilstand kan optreden als gevolg van de operatie of anesthesie (narcose). Daarom wordt er op de operatiekamer en uitslaapkamer (verkoever) vaak wel gereanimeerd. De uitkomst van de reanimatie is meestal ook gunstiger doordat u aan de monitor ligt en er een deskundige naast u staat. Dat maakt direct ingrijpen mogelijk.

Het voor u geldende reanimeerbeleid op de operatiekamer (wanneer wel of niet reanimeren) zal voor de operatie met u worden besproken op de polikliniek preoperatieve screening.

Invullen registratieformulier


Om uw wens tot wel of niet reanimeren te respecteren en mee te nemen in het uiteindelijk besluit, is het belangrijk dat wij daarvan op de hoogte zijn. Daarom vragen wij u het registratieformulier dat u in folder vindt, bij opname ingevuld en ondertekend af te geven aan de arts. Vul het formulier ook in als u wel gereanimeerd wilt worden. Wij nemen het formulier op in uw dossier.

Informeren naasten/familie


Wij adviseren u om uw naasten/familie te informeren over uw besluit tot niet/wel reanimeren. Maakt u eventueel een kopie van dit registratieformulier.


Geldigheid afspraak niet reanimeren


De afspraak om niet te reanimeren is maximaal 6 maanden geldig tijdens (dag)opname en dus alléén in het Erasmus MC. Bij iedere nieuwe opname vragen wij u opnieuw wat uw wens is, tenzij u met uw specialist heeft afgesproken om de ‘niet-reanimeren’ afspraak te laten doorlopen bij heropname(s).

Terugkomen op uw besluit


Als u wilt terugkomen op uw besluit, kan dat altijd. Waarschuw dan uw behandelend arts in het ziekenhuis.

Vragen


Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet om die te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Registratieformulier Reanimatie

Voorletters _________________________________________

Achternaam __________________________________________

Geboortedatum ________________________________________

BSN-nummer _________________________________________Kruis hieronder het hokje van uw keuze aan

 • Ik wil niet gereanimeerd worden

Rond operaties / ingrepen zal het reanimeerbeleid nader worden besproken.

Ik heb dit wel / niet besproken met: _____________________________ (naam specialist) • Ik wil wel gereanimeerd worden

Indien sprake is van medisch zinloos handelen, zoals uitgelegd in de folder ‘Wel of niet reanimeren voor volwassenen’, is deze keuze echter niet mogelijk.Datum: _____________________

Plaats: ______________________Uw handtekening: ___________________________________


Dit ingevulde en ondertekende formulier overhandigt u bij uw ziekenhuisopname aan uw behandelend arts.

De inhoud van deze folder is, met toestemming, mede ontleend aan informatie uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis.