Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Wissel van een drain

Download PDF
We gaan uw de drain in uw lichaam verwisselen om verstoppingen of infecties te voorkomen of te verhelpen. Hier leggen we u uit hoe dit gaat.

Voorbereiding


Eten en drinken bij wissel van nierdrain of abcesdrain
Heeft u een nierdrain of abcesdrain die verwisseld moet worden? Dan mag u op de dag van het onderzoek alleen:
  • Als het onderzoek 's ochtends is: een kopje thee met een beschuitje.
  • als het onderzoek 's middags is: een ontbijt en een lichte lunch.
Eten en drinken bij wissel galwegdrain of galblaasdrain
Heeft u een galwegdrain of galblaasdrain die verwisseld moet worden? Dan moet op de dag van het onderzoek nuchter zijn. Dit bekent dat u na 12 uur middernacht niets meer mag eten of drinken.

Voor vrouwen
Het röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet de behandeldeling plaatsvinden binnen 10 dagen na de eerste dag van uw eerste menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak.

Contrastvloeistof
In de contrastvloeistof zit jodium. Jodium kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die hiervoor overgevoelig zijn. Bent u overgevoelig voor jodium? Bespreek dit dan met uw behandelend specialist. De behandelend specialist zal u vertellen of voorbereiding met medicatie nodig zal zijn. Wilt u het ook voor het onderzoek of de behandeling zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?
Bloedverdunners
Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom), kan het zijn dat u hiermee tijdelijk moet stoppen. Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.
Antibiotica
Als uw behandelend arts het verstandig vindt, kan het zijn dat u voor wisselen van de drain antibiotica in moet nemen. Dit is om eventuele infecties te voorkomen. Uw arts informeert u hier van tevoren over.

Opname bij galwegdrain, PEG sonde of abces drain
Uw behandelend arts heeft u verteld dat u voor de drainwissel wordt opgenomen. Meestal is dit voor een dag. Op de verpleegafdeling wordt bij u een infuus geprikt en bloed afgenomen om de stollingswaarden en nierfunctie te bepalen en te controleren.

Geen opname bij wissel nierdrain
Voor de drainwissel in de nier is meestal geen opname nodig. Indien uw arts toch graag wilt dat u opgenomen wordt voor het onderzoek/de behandeling dan zal dit van tevoren met u besproken worden.

Tijdstip van het onderzoek of de behandeling
De duur van het onderzoek of behandeling wisselt erg. We kunnen daarom niet aangeven hoe lang het onderzoek of de behandeling gaat duren of wanneer u klaar zal zijn. Ook krijgen we vaak aanmeldingen voor spoedprocedures. Het kan daarom voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Meestal stellen we uw behandeling uit naar een later tijdstip op dezelfde dag, maar in zeldzame gevallen moeten we uw onderzoek of behandeling uitstellen naar een andere dag. Als dit het geval is, geven we u hier zo snel mogelijk meer informatie over.

Over de behandeling


Wat we gaan doen


Tijdens deze behandeling verwisselen we uw drain in de nier(en), galweg, galblaas, maag of abces.

Wat is het doel?


Het doel van de drainwissel is het voorkomen of verhelpen van verstoppingen of infecties.

Verloop van de behandeling


Bij het wisselen van de drain gebruiken we de huidige insteekopening. Er wordt dus niet opnieuw geprikt. Als u op de röntgenkamer bent, wordt de pleister verwijderd en worden de huid en drain schoongemaakt met alcohol. De laborant dekt u toe met steriele doeken. Onder röntgendoorlichting spuit de radioloog contrastvloeistof in de drain om te kijken of deze nog op de goede plaats zit. Door de drain wordt daarna een dunne draad opgeschoven. De drain kan dan verwijderd worden, de draad blijft achter. Over deze draad kan nu de nieuwe drain op de juiste plek geschoven worden. Dit kan gevoelig zijn. Hierna wordt de draad weer verwijderd. Opnieuw wordt met contrastvloeistof de positie van de drain gecontroleerd. Als de drain op de juiste plaats zit, kan de drain worden afgeplakt en aangesloten worden op het opvangzakje.

Duur van de behandeling
De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Na de behandeling
Wij adviseren u om iemand mee te nemen die u na het onderzoek kan begeleiden naar huis.

Bijwerkingen en complicaties


Na de behandeling thuis


Krijgt u thuis problemen met de drain? Loopt de drain niet meer of is hij eruit gevallen? Belt u dan naar de polikliniek radiologie. U wordt dan doorverbonden met de physician assistent van interventie radiologie. Buiten kantoortijden belt u het algemeen nummer van het Erasmus MC en vraagt u naar de dienstdoende radioloog.

Contact


  • Polikliniek radiologie (van 08.00 - 16.30 uur): (010) 704 20 06.
  • Algemeen nummer Erasmus MC: (010) 704 0 704