Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Meedoen aan onderzoek

PeRsonalIzed MEdicine in Rheumatoid Arthritis (PRIMERA trial)

Duur: Het onderzoek zal in totaal 5 jaar duren. We verwachten in december 2020 de 1e patiënt te kunnen includeren. De totale duur van de studie voor de individuele proefpersoon is 10 maanden.
Startdatum: November 2020

Een multicenter, enkelblind gerandomiseerd onderzoek waarin behandeling op maat wordt vergeleken met standaard zorg in nieuw gediagnosticeerde reumatoïde artritis patiënten.

Over dit onderzoek

Patiënteninformatiefolder

In onze patiënteninformatiefolder vindt u uitgebreide informatie over deelname aan het medisch-wetenschappelijk PRIMERA-onderzoek, inclusief het toestemmingsformulier.

Lees de patiënteninformatiefolder (pdf, 477kb)

Welke patiënten kunnen deelnemen?

Nieuw gediagnosticeerde reumatoïde artritis patiënten, volgens de 2010 criteria, die vooralsnog geen reumamedicatie hebben gebruikt.

Wat zijn de voorwaarden?

Alle nieuw gediagnosticeerde, volwassen, reumatoïde artritis patiënten, die vooralsnog geen reumamedicatie hebben gebruikt, kunnen meedoen aan de studie. Behalve als zij een contra-indciate hebben voor de medicatie of zwanger zijn en/of een zwangerschapswens hebben.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Uw behandelend reumatoloog zal beoordelen of u in aanmerking komt voor het onderzoek en zal vervolgens ook  vragen of u mee wilt doen. Als u mee doet aan het onderzoek zult u gedurende het gehele onderzoek onder behandeling blijven van uw eigen reumatoloog.

Wat willen we bereiken?

We verwachten dat met onze behandeling op maat behandeldoelen, oftewel lage ziekte-activiteit, sneller worden bereikt zonder het gebruik van meer dure geneesmiddelen. Zodoende worden problemen als overbehandeling en de bijbehorende bijwerkingen voorkomen. Daarnaast verwachten we minder ziekteverzuim en productiviteitsverlies als gevolg van het sneller bereiken van eerdere genoemde behandeldoelen. We denken dan ook dat deze nieuwe manier van behandelen tot lagere zorgkosten en maatschappelijke kosten leid. Tot slot hopen we aan te tonen dat onze behandeling op maat leidt tot een betere patiëntparticipatie en – tevredenheid, wat mogelijk ook de therapietrouw ten goede komt.

Wat gaan we doen?

Patiënten komen de 1e 4 maanden maandelijks en daarna 3-maandelijks bij een onderzoeksverpleegkundige en hun behandelend reumatoloog. Bij het bezoek van 2 maanden komen patiënten alleen bij de onderzoeksverpleegkundige. Het 1e bezoek duurt ongeveer 1 uur en de vervolgbezoeken duren ongeveer 30 minuten. Naast een bezoek aan de onderzoeksverpleegkundige krijgen patiënten vooraf aan het bezoek een email met daarin de vraag of ze de vragenlijsten voor dat betreffende bezoek online willen invullen. Dit kost 10 – 30 minuten, afhankelijk van het bezoek. Verder worden er op verschillende meetmomenten extra bloed afgenomen. Het bloed voor het onderzoek wordt zoveel mogelijk afgenomen tijdens reguliere bloedafnamen, maar kan hiervan afwijken.

Onderzoek naar de behandeling van reumatoïde artritis

Door de toegenomen kennis over het ontstaan van reumatoïde artritis (RA) en nieuwe behandelwijzen is naar voren gekomen dat reumatoïde artritis een heterogeen ziektebeeld is. Desondanks worden alle nieuwe RA patiënten op eenzelfde uniforme manier behandeld, waar idealiter behandeling op maat, oftewel personalized medicine, de voorkeur geniet. Behandeling op maat is vooralsnog niet mogelijk, omdat we niet goed kunnen voorspellen hoe patiënten zullen reageren op een bepaald medicijn. Toch kan naar onze mening de behandeling van RA persoonlijker worden gemaakt, door rekening te houden met de aan- of afwezigheid van autoantistoffen en het vroege effect van glucocorticoïden en JAK inhibitoren op de ziekte-activiteit. Het doel van dit gerandomiseerd onderzoek is dan ook om de effectiviteit en kosten-effectiviteit van deze voorgestelde behandeling op maat te vergelijken met de huidige dagelijkse praktijk. Ook zullen we bekijken of de patiënten zelf deze manier van behandelen prettiger vinden.