Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Bronchoscopie

Voor kinderen

Een bronchoscopie is een inwendig onderzoek waarbij de arts de luchtpijp en de vertakkende luchtwegen bekijkt.

Download PDF

Voorbereiding

Spreekuur
Tijdens het spreekuur is het onderzoek met u besproken. Dit is ook vastgelegd in het dossier van uw kind. Wanneer u om bepaalde redenen wilt dat er wordt afgeweken van dit eerder genomen besluit, maakt u dan een afspraak voor het (telefonisch) spreekuur. Na overleg kan de kinderlongarts eventuele veranderingen in het dossier vastleggen.

Anesthesiespreekuur
Het inbrengen van de bronchoscoop is een vervelend gevoel en kan kinderen angstig maken. Het onderzoek vindt daarom plaats onder anesthesie (narcose) en u krijgt een afspraak voor het anesthesiespreekuur. Onder ‘Anesthesie en de begeleiding van uw kind’ op www.erasmusmc.nl leest u meer over anesthesie en de voorbereidingen die daarvoor nodig zijn.

Dagbehandeling
Een bronchoscopie vindt meestal plaats tijdens een dagbehandeling. Soms zijn er redenen om een kind langer dan een dag op te nemen. Als dat bij uw kind het geval is, bespreekt de kinderlongarts dat van tevoren met u. Op www.erasmusmc.nl kunt u lezen wat u kunt verwachten van een dagbehandeling in het ziekenhuis.

Extra begeleider
Een behandeling onder anesthesie is altijd vervelend achteraf en wellicht heeft uw kind ook nog een beetje pijn. Wij raden u aan om uw kind met een auto of taxi naar huis te vervoeren. Zorgt u er in elk geval voor dat er naast de bestuurder iemand is om uw kind te begeleiden.

Wat vertelt u uw kind?

Het is belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat:

  • hij 1 dag naar het ziekenhuis moet voor een longonderzoek en dat u erbij blijft om voor hem te zorgen
  • de dokter hem in een speciale slaap brengt en dat hij daarom van tevoren niets mag eten en alleen water mag drinken
  • de speciale slaap ervoor zorgt dat hij niets merkt van het onderzoek
  • hij een paar uur na het onderzoek weer mag drinken
  • het uitspugen van slijm met een beetje bloed meteen na het onderzoek niet erg is
  • hij weer naar huis mag als de dokters dat goed vinden

Over het onderzoek

Wat we gaan doen

De kinderlongarts kijkt met behulp van een bronchoscoop: een buigzame slang met een lichtbron en speciale lenzen. De bronchoscoop heeft een doorsnede van slechts 2 tot 5 millimeter en kan door de kleine afmeting makkelijk via de keel, neus of een buisje in de mond in de luchtpijp worden gebracht. Via de bronchoscoop kan de arts ook een klein stukje slijmvlies (biopsie) of slijm voor onderzoek wegnemen. Via de bronchoscoop kan de arts ook een deel van de long spoelen met zout water om de long schoon te maken en materiaal te krijgen voor verder onderzoek. De kinderlongarts bespreekt van tevoren met u of dit ook bij uw kind de bedoeling is.

Wat is het doel?
Door middel van het onderzoek krijgt de arts een goed beeld van de luchtwegen. Hierbij letten hij speciaal op de aanwezigheid van ontstekingen en eventuele (aangeboren) afwijkingen.

Kijkonderzoek met een bronchoscoop

Verloop van het onderzoek

Als uw kind aan de beurt is, brengen wij u naar de voorbereidingkamer waar de anesthesioloog uw kind onder anesthesie brengt. U kunt mee tot uw kind slaapt. Daarna kunt u plaatsnemen in de ouderkamer op de dagbehandeling.

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op de rug op een onderzoektafel. De kinderlongarts brengt de flexibele bronchoscoop door de mond of de neus naar binnen en bekijkt de luchtpijp en de vertakkende luchtwegen.

Duur van het onderzoek
Het totale onderzoek duurt 20 tot 40 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek brengt een gastvrouw/-heer u naar uw kind in de uitslaapkamer. Na ongeveer een half uur gaat uw kind terug naar de dagbehandeling.
Uw kind kan na het onderzoek een beetje keelpijn hebben en na een longspoeling wat hoesterig zijn. Wanneer er tijdens het onderzoek kleine stukjes weefsel of slijm zijn weggenomen, kan uw kind een beetje bloederig slijm opgeven. Als u daar ongerust over bent, vertelt u dit dan aan de verpleegkundige of arts. Een enkele keer krijgt een kind tijdelijk wat extra zuurstof om de benauwdheid weg te nemen. Klachten verdwijnen meestal binnen enkele uren.

Drinken
Het eerste uur mag uw kind niet eten of drinken. Zeker na een bronchoscopie kan uw kind zich gemakkelijk verslikken. Na toestemming van de verpleegkundige mag uw kind voorzichtig proberen een beetje water te drinken. Meestal is dat ongeveer 1 uur na het onderzoek. Als uw kind zich hierbij niet verslikt, mag hij ook iets eten.

Naar huis

Later op de dag komen de kinderlongarts en de anesthesioloog informeren hoe het gaat. Na toestemming van beide artsen mag uw kind mee naar huis.

Bijwerkingen en complicaties

Bij ongeveer één op de 10 kinderen ontstaat later op de dag van het onderzoek een koortspiek na de bronchoscopie, vooral als de long is gespoeld. Dit gaat vanzelf over en is niet schadelijk. Kinderen met astma hebben een kleine kans dat de bronchoscopie tot benauwdheid leidt. Als dat zo is, wordt dit direct behandeld. Meestal blijft een kind met astma na een bronchoscopie voor de zekerheid een nacht in het ziekenhuis. Zeer zeldzame complicaties zijn een bloeding in de long en een klaplong.

De uitslag

De kinderlongarts spreekt op dezelfde dag van de bronchoscopie met u over de bevindingen van het onderzoek. Uitslagen van onderzoek naar infecties en ontsteking zijn na enkele dagen tot weken bekend. De bevindingen van een bronchoscopie kunnen aanleiding zijn om de behandeling te veranderen. Een enkele keer moet eerst nog aanvullend onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld een longscan. De kinderlongarts bespreekt dit met u.

Afspraak controle

Na overleg met de kinderlongarts kunt u een afspraak maken voor controle bij de polikliniek kinderlongziekten.

Contact


  • Polikliniek kinderlongziekten(010) 703 62 93(bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur).
  • Spoedeisende hulp (bij spoedeisende problemen in de avond of het weekend)
    (010) 704 01 45.