Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Dreigende vroeggeboorte

Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, tussen de 37 en 42 weken beschouwen we als een normale duur van de zwangerschap. Vroegtijdige weeën treden op voor de 37e week en kunnen leiden tot een bevalling op een te vroeg tijdstip. De informatie over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën en dreigende vroeggeboorte hebben we hier voor u op een rij gezet.

Download PDF


Wanneer spreken we van dreigende vroeggeboorte?

Bij een dreigende vroeggeboorte zijn 1 of meer van de volgende symptomen aanwezig:
 • samentrekkingen van de baarmoeder (weeën) elke 5 tot 10 minuten
 • veranderingen van de baarmoedermond (ontsluiting)
 • vroegtijdig gebroken vliezen
 • bloedverlies en/of slijmverlies.
'Harde buiken' zijn geen weeën, het zijn normale samentrekkingen van de baarmoeder. Ze treden meestal niet regelmatig op, maar meer verspreid over de dag. Ze zijn vaak meer ongemakkelijk dan pijnlijk en veroorzaken geen ontsluiting.

Risicofactoren voor een vroegtijdige bevalling

In Nederland wordt 7 tot 8% van alle baby's te vroeg geboren. Vaak is de oorzaak van vroegtijdige weeën en vroeggeboorte onbekend. Uw voorgeschiedenis speelt een rol bij de kans op vroeggeboorte. Zo is er na een te vroege bevalling bij een vorige zwangerschap meer kans om ook bij een volgende zwangerschap te vroeg te bevallen. Ook een operatieve verkorting van de baarmoedermond (zoals een grote conisatie) kan een rol spelen. Dochters van vrouwen die vroeger het DES-hormoon gebruikten, hebben soms een kortere baarmoedermond waardoor de kans op een voortijdige bevalling toeneemt.

Oorzaken van een (dreigende) vroeggeboorte

Oorzaken van een (dreigende) vroeggeboorte zijn bijvoorbeeld:
 • infectie
 • het breken van de vliezen
 • meerlingzwangerschap
 • afwijkingen van de baarmoeder (uterus myomatosus en uterus bicornis)
 • bloedverlies
 • hoge bloeddruk (hypertensie, pre-eclampsie)
 • afwijkingen aan de baarmoedermond
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • afwijkingen aan de placenta (moederkoek)
 • ernstige aangeboren afwijkingen van de baby.
Soms kunnen we de oorzaak van een dreigende vroeggeboorte niet achterhalen.

Zwangerschapsduur

Een baby die wordt geboren vóór de 24e zwangerschapsweek heeft een geringe overlevingskans. Hoe langer de zwangerschap duurt, hoe beter de overlevingskans van de baby is.

Waarom we u opnemen in het Erasmus MC

Speciale zorg

Een kind dat wordt geboren vóór de 32e week van de zwangerschap, heeft speciale zorg nodig. De baby moet dan worden opgenomen op de intensive care neonatologie (= geneeskunde gericht op pasgeboren en te kleine baby’s). Alleen academische ziekenhuizen en enkele grote regionale ziekenhuizen hebben een intensive care neonatologie. U wordt opgenomen op de kliniek verloskunde op de 4e etage van het Erasmus MC Sophia (onderdeel van het Erasmus MC). Als u eerst in een ander ziekenhuis was opgenomen en naar ons bent doorverwezen, heeft dat te maken met de speciale zorg die wij pasgeborenen kunnen bieden.

Vrouwen die tijdens de zwangerschap al bij ons onder controle zijn, bevallen in principe ook bij ons in het ziekenhuis. Door plaatsgebrek komt het heel soms voor dat de bevalling in een ander ziekenhuis plaatsvindt. Vrouwen die naar ons zijn doorverwezen, bevallen in principe bij een zwangerschapsduur van 32 weken of meer in hun eigen ziekenhuis.

Onderzoeken tijdens de opname

Tijdens de ziekenhuisopname vinden de volgende onderzoeken plaats:
 • urineonderzoek (kweek op Groep B-streptokokken, oftewel GBS)
 • kweek van de baarmoedermond (ook op GBS)
 • bloedonderzoek
 • echo
 • CTG
 • controle van pols, temperatuur en bloeddruk
 • inwendig onderzoek (vaginaal toucher).

Behandeling bij een dreigende vroeggeboorte

De behandeling van vroegtijdige weeën heeft als doel het tijdstip van de bevalling uit te stellen en ervoor te zorgen dat de geboorte van het kind plaatsvindt in een optimale situatie.

De weeën remmen

Om de weeën te stoppen, krijgt u een weeënremmend middel. Dit kunnen tabletten zijn of een ander middel dat we via een infuuspomp toedienen. De keuze en de werking van deze medicijnen bespreekt de arts met u voordat we het toedienen. Om de kans op een vroeggeboorte te beperken, moet u niet alleen medicijnen gebruiken, maar ook bedrust houden. Afhankelijk van de oorzaak mag u eventueel wel douchen en naar het toilet.

Ontwikkeling longen

Bij te vroeg geboren baby's zijn de longen vaak nog niet volledig ontwikkeld. Het kan nodig zijn dat de arts u een medicijn geeft om de longen van uw kind sneller te laten rijpen. Dit middel krijgt u via een injectie toegediend in het bovenbeen of in de bilspier. U krijgt dit medicijn 2 keer, 24 uur na elkaar.

Controles tijdens de opname

Tijdens de opname houden we goed bij hoe het met en uw baby gaat.
 • Bij een zwangerschap van minder dan 24 weken luisteren we dagelijks naar het hart van de baby. We doen dit met behulp van een 'doptone'. Een doptone is een soort echo-apparaat waarmee we naar de harttonen van de baby luisteren.
 • Bij een zwangerschap van 24 weken of meer, maken we na het gesprek met de gynaecoloog en kinderarts een afspraak voor een hartfilmpje (CTG) van de baby. Bij een CTG, ofwel Cardiotocogram, is sprake van een continue registratie van de harttonen van de baby en van het samentrekken van de baarmoeder (de weeën).
 • De eerste 72 uur controleren we 3 x per dag uw hartslag, temperatuur en bloeddruk, daarna op afspraak van de arts.
 • Bij de opname maakt de arts een echo, deze herhalen we elke 2 weken.
Tijdens uw opname breiden we het mobiliseren langzaam uit, afhankelijk van de weeën. Als de weeën wegtrekken, verminderen we het weeënremmend middel. Als het daarna rustig blijft, mag u naar huis.

Heeft u nog vragen?


Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, belt u dan gerust met de polikliniek. Als u al bent opgenomen, kunt u uw vragen altijd stellen aan de verpleegkundige of aan de arts.

Contact

Zwangerenafdeling, (010) 703 65 74 of (010) 703 68 58
Kliniek verloskunde: (010) 703 68 58
Verloskamers: (010) 703 62 34 of (010) 703 68 57
Kraamafdeling: (010) 703 65 93
Geboortecentrum Erasmus MC Sophia: (010) 282 63 33, www.geboortecentrumsophia.nl
Erasmus MC, polikliniek verloskunde en vrouwenziekten: (010) 704 01 48
Erasmus MC Sophia: (010) 704 0 704
’s Avonds, ’s nachts en in het weekend belt u (010) 703 62 34. Eventueel kunt u ook bellen met 06 147 737 19 (24 uur bereikbaar).

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
(070) 386 25 35
info@couveuseouders.nl
www.couveuseouders.nl

Deze informatie is gebaseerd op informatie van De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) www.nvog.nl.