Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Medisch maatschappelijk werk

Erasmus MC Sophia ondersteunt ouders en wijst op sociale voorzieningen

Wanneer uw kind onder behandeling is in het Erasmus MC Sophia kunt u gebruik maken van de diensten van het medisch maatschappelijk werk. Dit noemen we ouderbegeleiding. Wij kunnen u (en uw gezin) ondersteunen en begeleiden bij praktische vragen of emotionele problemen rondom de ziekte of opname van uw kind.

Download PDF

De rol van medisch maatschappelijk werk

Ziekte of een ziekenhuisopname van uw kind kan u lichamelijk en emotioneel uit balans brengen. Het vraagt aanpassing op vele gebieden. Misschien bent u extra vermoeid, emotioneel of heeft u last van concentratieproblemen. Dit zijn normale klachten, als u in een ongewone situatie zit. Mogelijk komt u voor zaken te staan waarmee u niet eerder te maken heeft gehad. Sommige dingen kunt u zelf of met hulp van uw gezin en uw omgeving hanteren. Maar u kunt ook behoefte hebben aan professionele hulp. Het medisch maatschappelijk werk kan u hierbij helpen.

Een kennismaking kan u helpen om u een beter beeld te geven van wat het medisch maatschappelijk werk voor u kan betekenen. Na een kennismaking zit u er niet meteen aan vast. Het team medisch maatschappelijk werk werkt samen met het medisch team en binnen het team van psychosociale zorg. Als het nodig is, zal de medisch maatschappelijk werker overleggen met de medisch pedagogische zorgverlener, de geestelijke verzorgende of de psycholoog.

Wij geven advies en proberen samen met u een oplossing te vinden voor de moeilijkheden die u ondervindt. U kunt bij de maatschappelijk werker terecht voor vragen die te maken hebben met:

 • verwerking van ziekte, behandeling
 • het ouderschap en uw gezin tijdens medische behandeling
 • psychosociale effecten van ziekte en/of behandeling
 • praten met andere kinderen binnen uw gezin over de ziekte
 • omgaan met en aanpassen aan een nieuwe (sociale) situatie
 • omgaan met verlies, rouw
 • schoolgaan van uw kind
 • opvoeding
 • sociale voorzieningen
 • financiële zaken
We helpen u om antwoorden te vinden op vragen als:

 • Hoe blijft het thuis, met de andere kinderen, zo goed mogelijk doorgaan?
 • Hoe ga ik om met mijn persoonlijke emoties?
 • Hoe kan ziekenhuisbezoek en werk gecombineerd worden (contact met werkgever)?
 • Hoe kan ik als ouder mijn kind begeleiden en waarom vind ik dat nu zo moeilijk?
 • Voorziet de sociale wetgeving in de kosten die de ziekte met zich meebrengt?

Aanmelden

Het medisch maatschappelijk werk maakt deel uit het van het behandelteam van uw kind. Als het nodig is, verloopt uw aanmelding via de arts, de verpleegkundig consulent of de verpleegkundig specialist.

Kennismaking

Na uw aanmelding krijgt u en/of uw gezin een afspraak voor een kennismaking met de medisch maatschappelijk werker. Tijdens deze kennismaking zullen we het hebben over uw vragen. Meestal voeren we meerdere gesprekken. Als blijkt dat uw vraag niet direct met de ziekte of de behandeling van uw kind te maken heeft, verwijzen we u door naar de juiste hulpverlener of organisatie.

Privacy

Maatschappelijk werkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken waar zij beroepshalve over horen. In het belang van de behandeling van uw kind kan het nodig zijn dat de medisch maatschappelijk werker overlegt met uw behandelend arts of verpleegkundige. Ook deze zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht.

Samen zorgen voor uw kind

In het Erasmus MC Sophia is het vanzelfsprekend dat wij u bij de behandeling van uw kind betrekken. Hoe u uw rol als ouder in het ziekenhuis kunt vervullen, is anders dan thuis. De medisch maatschappelijk werker bekijkt samen met u op welke manier u uw ouderschap zo goed mogelijk kunt blijven uitoefenen.

Informatie over sociale voorzieningen

Wij geven u enkele tips die u kunnen helpen om de praktische zaken rondom de opname en behandeling van uw kind te regelen.

Werk en verlof


Als ouder van een ziek kind kunt u te maken krijgen met de regelgeving rondom werk en verlof. Vaak lukt het om in overleg met uw werkgever een manier te vinden om de zorg voor uw kind en werk te combineren. In uw CAO leest u waar u aanspraak op kunt maken. Over het algemeen is er calamiteitenverlof, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Dubbele kinderbijslag

Als uw kind ernstig ziek is of een handicap heeft (en thuis woont) kunt u eventueel in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dubbele kinderbijslag kan worden aangevraagd vanaf 3 jaar. De dubbele kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk en kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Voorwaarde is dat er voor uw kind een CIZ-indicatie is afgegeven dat uw kind 10 uur of meer zorg per week nodig heeft.

Bijzondere bijstand


Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering waarmee u extra- of hoge kosten kunt betalen. U heeft recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Uw kosten moeten noodzakelijk zijn en niet door een andere regeling worden vergoed. Dit kan in principe niet met terugwerkende kracht. U heeft dus recht op bijzondere bijstand vanaf de dag dat u bij de gemeente deze bijstand aanvraagt. Uw gemeente kan u nadere informatie hierover geven.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Vanuit het Erasmus MC Sophia vragen wij géén persoonsgebonden budgetten aan. Dat dient u zelf te regelen. Het PGB kan aangevraagd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet of de Zorgverzekeringsweg (Zvw). Dit is afhankelijk van de zorg die geleverd moet worden. Een PGB-aanvraag kan 6 tot 8 weken duren.

Vergoeding reiskosten, bezoekkosten, zittend ziekenvervoer

De zorgverzekeraar vergoedt soms de reiskosten van en naar het ziekenhuis. Als uw kind opgenomen ligt in het ziekenhuis is er ook sprake van bezoekkosten. Vaak hebben zorgverzekeringen verschillende voorwaarden om deze reiskosten of bezoekkosten te vergoeden. Wanneer uw kind nierdialyse, een visuele beperking heeft of radiotherapie en/of chemotherapie krijgt, dan heeft u recht op zittend ziekenvervoer. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden van vergoeding.

Belastingdienst

Elk jaar vult u uw inkomstenbelasting in. Onder de kop ‘bijzondere zorgkosten’ kunt u de zorgkosten melden die u niet via een andere weg vergoed kunt krijgen. Ga dus altijd eerst na of u recht heeft op vergoeding van kosten via uw zorgverzekeraar. En informeer bij de belastingdienst naar de vormen van ‘bijzondere zorgkosten’ en hoe u dit kunt aanleveren.

Tegemoetkoming in zorg door gemeente

Afhankelijk van de gemeente waar u woont, kan het zijn dat u recht heeft op een tegemoetkoming in de zorg. Per gemeente gelden hiervoor andere regels en verschilt de hoogte van het bedrag. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden en voorwaarden. Vraag dit na bij het WMO-loket bij u in de gemeente.


Praktische informatie bij de behandeling van uw kind


Ronald McDonald Huis

In Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Erasmus MC Sophia. Misschien is dit voor u ook prettig. De zorgverzekeraar vergoedt soms de kosten hiervan, informeer er van tevoren naar. In de kliniek waar uw kind opgenomen ligt helpen ze u graag met het aanvragen van een kamer in het Ronald McDonald Huis. De aanvraag van het Ronald McDonald Huis gaat via de opname-coördinator van de afdeling. U kunt zelf ook een aanmeldformulier invullen via de website: www.kinderfonds.nl

Het Speeldek


Broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis kunnen spelen op het Ronald McDonald Speeldek. Zo kunt u bij uw zieke kind zijn of een rustig gesprek voeren met de arts. Het Speeldek is bedoeld voor kinderen tussen 0 tot 10 jaar oud. Aan het Speeldek zijn geen kosten verbonden. U vindt het Speeldek tegenover de ingang van het Erasmus MC Sophia in de centrale hal. Wilt u gebruikmaken van het Speeldek? Neem dan contact op. Dit kan via het e-mailadres: speeldek@ronaldmcdonaldhuis.nl en telefoonnummer (010) 310 81 20.

Vrienden van het Sophia (het Sophia Fonds)

Wanneer u een minimum inkomen heeft en u de kosten door het ziek zijn van uw kind moeilijk kunt opbrengen, kunt u een subsidieaanvraag doen bij het Sophia Fonds. Denk daarbij aan een tegemoetkoming in de onkosten die u maakt voor het bezoeken van uw kind (bezoekkosten) of voor het overnachten in het Ronald McDonald Huis. De medisch maatschappelijk werker doet de aanvraag bij het Sophia Fonds als uw situatie aan de voorwaarden voldoet die op het aanvraagformulier staan. Bij de aanvraag doen we ook een inkomsten- en uitgavenanalyse. Het is belangrijk dat u als ouder hiervoor zelf alle benodigde documenten aanlevert. Daarna besluit het Sophia Fonds of u eventueel een vergoeding krijgt toegekend.

Parkeren en tarieven


Als uw kind is opgenomen, kunt u op de afdeling en sticker aanvragen. Met deze sticker kunt u een parkeerkaart voor 14 dagen kopen. Op onze website vindt u praktische informatie over onze bereikbaarheid, parkeergarages, tarieven en kortingsregelingen voor klinische- en poliklinische patiënten (zie ook parkeerfolder).

Internetsites

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Secretariaat Psychosociale Zorg
Telefoon: (010) 703 61 55
Maandag tot en met donderdag van 9:00 - 16:30 uur
E-mail: secretariaat.psz@erasmusmc.nl