Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Aandoening

Anorexia nervosa

Eetstoornis

Anorexia nervosa: over deze aandoening

Wat is anorexia nervosa?

Wat wij voor u doen

Onderzoek en diagnose

Het diagnostisch traject kan zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden. Het omvat gesprekken, vragenlijsten, kinderpsychiatrisch onderzoek en psychologisch onderzoek. In het adviesgesprek bespreken we met uw kind en u de uitkomsten van de onderzoeken.

Behandeling

De behandeling van eetstoornissen vindt meestal poliklinisch plaats. De poliklinische behandeling bestaat in de regel uit gezinsgesprekken, maar daarnaast kan er ook indicatie zijn voor andere behandelvormen, zoals:

  • Individuele (psycho)therapie.
  • Ouderbegeleiding.
  • Lotgenotenavonden.
  • Contact met ervaringsdeskundige.
  • Lichaamsbeleving, psychomotorische therapie.
  • Farmacotherapie.

Als daar een indicatie voor is, kan binnen het specialisme Kinderpsychiatrie ook intensievere behandeling plaatsvinden in de vorm van dagbehandeling of opname.

Met wie heeft u te maken?

Ons team bestaat uit verschillende disciplines:

  • Artsen, al dan niet in opleiding tot psychiater.
  • Psychologen (in opleiding of gespecialiseerd tot psychotherapeut, ggz-psycholoog of klinisch psycholoog). De kinder- en jeugdpsychiater of klinisch psycholoog is eindverantwoordelijk.

Bij klinische behandeling (opname) zijn naast bovenstaande disciplines ook verpleegkundigen, vaktherapeuten, educatief therapeuten en sociaalpedagogisch hulpverleners of pedagogisch medewerkers betrokken.

wizard_link

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor