Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Beroepenlijst Erasmus MC Sophia

Soms komt u een beroep tegen waarvan u niet precies weet wat dit inhoudt. Op deze pagina geven wij u graag uitleg over deze functies.

Anesthesioloog

Een arts die uw kind een slaapmedicijn geeft, waardoor hij in slaap valt voor een operatie en er niets van voelt.

Afdelingsassistent

De afdelingsassistent ondersteunt de verpleegkundigen met huishoudelijke taken op de afdeling. Hij/zij houdt zich ook bezig met het beheren en bestellen van voorraadartikelen.

Afdelingssecretaresse

Bij de afdelingssecretaresse kunt u terecht met vragen rondom polikliniekafspraken, formulieren of overige vragen.

Arts-assistent

Een arts-assistent is een afgestudeerde basisarts die in het ziekenhuis wordt opgeleid tot specialist. Tijdens opname is de arts-assistent vaak de behandelend arts. Arts-assistenten werken in nauwe samenwerking met een medisch specialist. De medisch specialist is eindverantwoordelijk.

Coassistent

Een coassistent is een medisch student die in het ziekenhuis praktijkervaring opdoet. Bij artsenvisites is vaak een coassistent als toehoorder aanwezig. Soms doet een coassistent lichamelijk onderzoek. Geef aan als u dit liever niet wilt. Wij respecteren dit en noteren het in het medisch dossier, zodat we hier ook later rekening mee kunnen houden.

Diëtist

De diëtist zorgt ervoor dat kinderen het eten krijgen dat ze nodig hebben om weer gezond te worden.

Evenementencoördinator

De evenementencoördinator bedenkt leuke activiteiten voor de kinderen, zodat ze een beetje afleiding hebben en zich niet hoeven te vervelen. De selectie van Feyenoord komt bijvoorbeeld elk jaar langs, artiesten die komen optreden, bekende schrijvers komen voorlezen er zijn bioscoopmiddagen.

Kinderfysiotherapeut

Iemand die oefeningen doet met kinderen om hun spieren sterker te maken en gewrichten beter te laten werken.

Leraar

Kinderen die vaak of lang in het ziekenhuis zijn, gaan gewoon naar school. Ze krijgen les van de leraren in het ziekenhuis. Dit kan in het ziekenhuislokaal zijn of aan bed. De leraren overleggen met de juf of meester van de basisschool over het schoolwerk. Ze geven ook informatie over de ziekte van het kind. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld nog heel moe als ze uit het ziekenhuis komen. Het is fijn als de klasgenoten en de juf of meester hiermee rekening kunnen houden. De kinderen krijgen zo veel mogelijk les uit hun eigen schoolboeken. Ze kunnen ook op een bijzondere manier praten met hun klasgenoten en de les volgen. Met een laptop en een webcam maken ze verbinding met hun eigen klas!

Logopedist

Iemand die oefeningen met uw kind doet om hun spraak te verbeteren.

Medisch specialist

Een medisch specialist is een arts die gespecialiseerd is in een bepaald onderdeel van de geneeskunde. Naast het behandelen van patiënten leidt hij arts-assistenten op en geeft hen ondersteuning en begeleiding.

Physician Assistant

De Physician Assistant (PA) is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast creëert de Physician Assistant meer ruimte voor contact en informatieuitwisseling met de patiënten. 

Pedagogisch medewerker

Het werk van de pedagogisch medewerker richt zich op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen tijdens de ziekte, de opname en de behandeling in het ziekenhuis. Hij zorgt ervoor dat kinderen zich prettig voelen in het ziekenhuis. Door bijvoorbeeld een spelletje met ze te doen of mee te gaan naar een onderzoek.

Röntgenlaborant

Iemand die speciale foto's maakt van de binnenkant van het lichaam met behulp van röntgenstralen.

Supervisor

Is een ervaren kinderarts die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Hij werkt nauw samen met het hele team. Hij superviseert arts-assistenten, werkt nauw samen met andere medisch specialisten en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg aan uw kind.

Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige brengt in kaart welke thuiszorg nodig is na vertrek uit het ziekenhuis. De transferverpleegkundige regelt deze thuiszorg en is contactpersoon voor regionale instellingen voor wat betreft overplaatsing.

Verpleegkundige

De verpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleging van uw kind. Hij kan uw kind (indien nodig) helpen met douchen, aankleden, eten. Neemt temperatuur en bloeddruk op en geeft uw kind zijn medicijnen. Het Erasmus MC Sophia is een opleidingsziekenhuis, hierdoor kunt u ook met leerlingverpleegkundigen te maken krijgen. Zij werken altijd onder de begeleiding van een gediplomeerd kinderverpleegkundige.

Verpleegkundig consulent

Verpleegkundig consulent is een gespecialiseerde verpleegkundige die specifieke deskundigheid, kennis en ervaring heeft van een bepaald specialisme. Zij geeft voorlichting en begeleidt patiënten.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist voert bepaalde medische taken zelfstandig uit. Een verpleegkundig specialist werkt op het grensgebied van de verpleegkunde en de geneeskunde.

Voedingsassistent

De voedingsassistenten serveren de dranken, de maaltijden en tussendoortjes op verpleegafdelingen. Tevens verzorgen zij de keuzeformulieren voor de maaltijden en voeren zij de dieetveranderingen in.

Zorgassistent

De zorgassistent helpt de verpleegkundigen met de verzorging van de patiënt en houdt zich bezig met het beheren en bestellen van medicamenten.