Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Kliniek
Kliniek

Kinder- en jeugdkliniek

Wanneer: Het secretariaat van de kliniek is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren van 08.30 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar.
Locatie: Gebouw KP (het gele gebouw tussen de Bloedbank en het Museumpark), Wytemaweg 8, 3015 CN Rotterdam
Telefoon:  (010) 703 6 511

In de Kinder- en jeugdkliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie behandelen en observeren we kinderen tot 12 jaar tijdens een klinische opname en geven we dagbehandeling en/of deeltijdbehandeling aan kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar.

Over

Wat gaan we doen?

Wanneer komt uw kind hier?

Wij behandelen en observeren kinderen en jongeren voor verschillende aandoeningen en problemen:

 • Autisme of andere ontwikkelingsstoornissen.
 • Aandachtsstoornissen en/of hyperactiviteit.
 • Angst of vijandigheid, soms vanwege verwaarlozing of mishandeling.
 • Steeds erger wordende somberheid.
 • Een combinatie van klachten bij lichamelijke ziekten.

Eén van de dagbehandelingsgroepen is speciaal gericht op jongeren met autismespectrumstoornissen.

Wat gaan we doen?

We stellen een diagnose vast na observaties, gesprekken en psychiatrisch- en psychologisch onderzoek. Na het stellen van de diagnosse kunnen we starten met de behandeling. De behandeling is gericht op het bevorderen van de lichamelijke, verstandelijke en emotionele-sociale ontwikkeling van uw kind. Een behandeling, zowel tijdens een klinische opname als tijdens de dag- en deeltijdbehandeling, duurt zo lang als nodig is en kan variëren van tenminste vier weken tot enkele maanden.

Tijdens een opname krijgt uw kind individuele en/of groeps (vak)therapie. Met vaktherapie bedoelen we psychomotore- (bewegings), beeldende- of muziektherapie. Daarnaast bieden we dagelijks schoolse ondersteuning (jongeren) of een aantal uur educatieve therapie op maat (kinderen). Dit helpt ons ook te onderzoeken hoe kinderen en jongeren op school optimaal kunnen (gaan) functioneren.


Dit introductiefilmpje is speciaal gemaakt voor kinderen en geeft uitleg over de Kinder- en jeugdkliniek in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Opname en behandeling

Klinische opname

 • Tijdens een klinische opname verblijft uw kind gedurende de week bij ons. Als het mogelijk is, heeft uw kind in het weekend verlof. 
 • Een klinische opname is mogelijk voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar, of tot 14 jaar als het kind emotioneel-sociaal jong is.
 • De duur van opname kan variëren van 4 weken tot enkele maanden. De meeste kinderen blijven gedurende enkele maanden bij ons. We evalueren de behandeling iedere 10 weken. 
 • Op woensdagmiddag van 13.00 - 14.30 uur is er gezinsbezoek.

Binnentuin Kinder en JeugdkliniekBinnentuin Kinder- en Jeugdkliniek

Dagbehandeling

Als uw kind dagbehandeling krijgt, is uw kind van maandag tot en met vrijdag tijdens schooltijden bij ons voor behandeling. Uw kind eet (’s avonds) en slaapt thuis.

 • Dagbehandeling wordt gegeven aan kinderen tussen de 3 en 18 jaar. In overleg tot 21 jaar, als het gezin betrokken is. Er zijn aparte groepen voor kinderen van 3 tot 12/14 jaar en groepen voor jongeren van 12 tot 18/21 jaar.
 • De duur van de dagbehandeling voor kinderen kan variëren van 10 weken tot enkele maanden. We evalueren de behandeling iedere 10 weken. 
 • De duur van behandeling bij jongeren is bij de start van de dagbehandeling niet altijd te zeggen. Dit is onder andere afhankelijk van de doelen van de dagbehandeling, de ernst van de problemen en de snelheid waarmee geleerd wordt. We evalueren de behandeling iedere 4 tot 5 weken.

Huiskamer Kinder en JeugdkliniekHuiskamer Kinder- en Jeugdkliniek

Deeltijdbehandeling

De deeltijdbehandeling is een intensieve ambulante vorm van behandelinghulp voor jongeren met psychiatrische aandoeningen. De deeltijdbehandeling is aanvullend op (gedeeltelijk) school, stage, werk of andere vormen van dagbesteding. Jongeren die deeltijdbehandeling bij ons krijgen, zijn drie middagen per week (maandag, dinsdag en donderdag) van 16.00 - 20.00 uur in de kliniek. De behandeling is groepsgericht. Naast vaktherapie en groepstherapie voeren we ook individuele- en gezinsgesprekken met de jongere. De jongeren leren vaardigheden die zij in het dagelijks leven kunnen toepassen.

 • Deeltijdbehandeling wordt gegeven aan jongeren tussen 12 en 18 jaar. In overleg tot 21 jaar, als het gezin betrokken is.
 • De duur van de deeltijdbehandeling verschilt per jongere, maar is gemiddeld 6 maanden. We evalueren de volgende behandeling iedere 4 tot 5 weken. 
 • Tijdens de zomer- en kerstvakantie is er geen deeltijdbehandeling. Mochten jongeren in deze periode wel zorg nodig hebben, dan wordt er met de jongere gekeken wat er nodig is om op een goede manier de vakantie te overbruggen. 

Speeltuin Kinder en JeugdkliniekSpeeltuin Kinder- en Jeugdkliniek

Vervoer 

Afhankelijk van de leeftijd en woonplaats van het kind of jongere worden zij gebracht of komen met speciaal taxivervoer. Dit taxivervoer wordt geregeld door de gemeente waar het kind of de jongere woont. Jongeren kunnen ook met eigen vervoer of met het openbaar vervoer naar de kliniek komen. Daar maken we voorafgaand aan de behandeling afspraken over.

Onze begeleiding

Ons team bestaat uit een begeleidingsteam van:

 • Sociaal pedagogisch hulpverleners. 
 • Kinder- en jeugdpsychiaters. 
 • Artsen in opleiding tot (kinder- en jeugd)psychiater. 
 • (GZ-)psychologen.
 • Psychotherapeuten.
 • Vaktherapeuten (beeldend therapeut).
 • Psychomotorisch therapeut, muziektherapeut).
 • Educatief therapeuten.

Wij hebben ook medewerkers in opleiding in ons team: stagiaires psychologie, social work en coassistenten volgen bij ons hun praktijkopleiding. Als het nodig is overleggen wij daarnaast met diëtisten en fysiotherapeuten. Daarnaast werken we samen met kinderartsen, kinderneurologen en klinisch genetici.

Ouderbegeleiding

De betrokkenheid van ouder(s)/verzorgers en eventueel broers en zussen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. De ouders en jongere hebben wekelijks gesprekken met onze systeemtherapeut. Daarnaast kan er sprake zijn van ouderbegeleiding (gesprekken alleen met ouder(s)/verzorgers). Ouder(s) en/of verzorgers zijn aanwezig bij oudermiddagen en avonden.

Verwijzing

Kinderen en jongeren worden uitsluitend naar ons verwezen door een kinder- en jeugdpsychiater, een kinderarts, het expertise team of wijkteam van de gemeente, een GGZ-instelling, onze eigen polikliniek of een andere instelling. 

Meer informatie voor verwijzers is te vinden op onze verwijzerswebsite.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt uw kind binnenkort bij ons voor een onderzoek?

Wat kunt u verwachten? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor