Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Onderzoek

Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT)

De NIPT is een nieuwe test waarbij we het bloed van de moeder gebruiken om in het laboratorium te onderzoeken of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Wat is het?

Met NIPT onderzoeken we in het bloed van de zwangere vrouw of er aanwijzingen zijn voor downsyndroom, trisomie-13 of trisomie-18 bij de foetus. Een trisomie betekent dat er drie chromosomen aanwezig zijn, in plaats van het gebruikelijke paar van twee chromosomen.

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u meer informatie.

Voorafgaand aan het onderzoek

Uw verloskundige kan u meer informatie geven over de NIPT, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken om wel of niet deel te nemen.

Hoe gaan we te werk?

Het Erasmus MC is een van de drie academische centra in Nederland die NIPT uitvoeren. Over het land verdeeld zijn er diverse priklocaties waar bloed afgenomen kan worden voor NIPT.  De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden als u deelneemt aan de wetenschappelijke studie TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren) of TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).

Wat is het doel?

Een voordeel van de NIPT is dat er geen gevaren zijn voor het ongeboren kind: de NIPT veroorzaakt geen miskraamrisico. Daarnaast is de NIPT betrouwbaarder dan de combinatietest (nekplooimeting en bloedtest). Met de NIPT ontdekken we 85 procent van de gevallen van downsyndroom, 78 procent van de gevallen van patausyndroom en 87 procent van de gevallen van edwardssyndroom.

Uitslag

Uitslag

Tien werkdagen nadat het bloed in het laboratorium ontvangen is, ontvangt de aanvragende verloskundige de uitslag van de NIPT en geeft die door aan de zwangere vrouw. Wanneer er aanwijzingen zijn voor downsyndroom, trisomie-13 of trisomie-18 zal de verloskundige adviseren dit te laten bevestigen met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Wanneer neemt u contact op?

De uitslag van de NIPT kan voor de verloskundige aanleiding geven om u door te verwijzen naar het spreekuur Zwangerschap en erfelijkheid van Klinische Genetica. 

Neemt u alstublieft contact met ons op als u niet binnen enkele dagen een uitnodiging van ons heeft ontvangen.

Komt uw kind binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor