Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Spreekuur

Spraak- en taal­ontwikkeling

Gebouw: Erasmus MC Sophia, 1e etage, B-gang

Op het spreekuur spraak- en taalontwikkeling brengen we in één ochtend de mogelijke oorzaken en gevolgen van spraak- en taalontwikkelingsproblemen in kaart.

Uw bezoek

Wat gaan we doen?

Dit spreekuur is voor kinderen tot 4 jaar bij wie de spraak- en/of taalontwikkeling onvoldoende op gang komt. Er zijn zorgen over de oren of het gehoor, het gedrag en/of de algehele ontwikkeling. Vaak zijn de kinderen bekend bij een kinderarts of denkt de verwijzer aan een mogelijke medische oorzaak van de ontwikkelingsproblemen.

Tijdens het spreekuur onderzoeken een KNO-arts, een logopedist, een klinisch linguïst en een psycholoog of orthopedagoog uw kind. U mag tijdens de onderzoeken bij uw kind blijven.

De onderzoeken die zullen plaatsvinden zijn:

  • Een KNO-arts stelt een aantal vragen over de medische voorgeschiedenis van uw kind en onderzoekt zijn oren, neus, keel en mond.
  • Een logopedist onderzoekt het gehoor, neemt een taalbegrip test af en beoordeelt de spraak.
  • De psycholoog of orthopedagoog en de klinisch linguïst observeren uw kind terwijl u met uw kind speelt. We kijken naar het spel, naar het functioneren tijdens de communicatie en interactie en naar de taal en spraak van het kind. We maken van de spelsituatie altijd een video-opname.

Onze begeleiding

Direct na de onderzoeken volgt het teamoverleg waarbij ook een audioloog aanwezig is. De teamleden bespreken hun bevindingen en komen tot een gemeenschappelijk oordeel en plan van actie. De ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd, meestal wordt daarbij direct een gericht advies gegeven met betrekking tot het vervolgtraject.

Spreekuur

Een eerste afspraak kunt u niet zelf bij ons maken. Voor een eerste bezoek bij een spreekuur of polikliniek van het Erasmus MC heeft u altijd een schriftelijke verwijzing nodig. Zonder verwijzing kunt u geen afspraak maken.

Heeft uw kind hier binnenkort een afspraak?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor