Sophia Kinderziekenhuis

Veilig verblijf

Wat kun je zelf doen aan een veilig verblijf in het Erasmus MC-Sophia?

In deze video leggen wij uit wat uw kind en u zelf kunnen doen voor een veilig verblijf in ons ziekenhuis. Het is belangrijk dat u:

  • weet wat een behandeling inhoudt en wie er voor uw kind zorgt;
  • de medicijnen van uw kind meeneemt, plus een overzicht van de apotheek;
  • een allergie bij aankomst zo snel mogelijk vertelt aan de verpleegkundige of arts;
  • uw handen wast voor het eten en na elk toiletbezoek, om geen infecties op te lopen;
  • zo snel mogelijk aangeeft als uw kind pijn heeft, zodat we er iets aan kunnen doen;
  • bij het verlaten van het ziekenhuis een overzicht van de medicijnen, een brief voor de huisarts en eventueel een brief met daarin een afspraak bij de polikliniek mee krijgt.