Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Clusterspecifieke info

Lees de laatste actualiteiten over de verschillende clusters en de opleidingen.

Clusters

Acute zorg

Het onderwijs binnen de acute zorg opleidingen wordt voor de pio’s gekoppeld aan de EPA’s. Hierbij staan het flexibel opleiden en het just-in-time aanbieden van het onderwijs centraal. Er zijn verschillende leerlijnen in ontwikkeling, zoals de leerlijn Simulatie. 

Het verzamelen van bewijslast voor het bekwaam verklaren kan worden ondersteund met de instrumenten op itslearning. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de formulieren van het CZO Flex Level en digitaal beschikbaar gemaakt voor de pio’s, werkbegeleiders en praktijkopleiders.

Door middel van evaluaties, interviews en periodieke overleggen geven de aangesloten praktijkinstellingen, studenten en opleiders hun feedback. De (eventuele) herinrichting van het onderwijs gebeurt op basis van deze feedback, in samenwerking met de praktijk en andere opleidingsinstituten. De theorie behorende tot de EPA’s van de BAZ, Recovery en gipsverbandmeesters worden nu herzien met behulp van de methodologie van de 5 Moments of Need. Daarnaast wordt het landelijk opleiden voor verschillende specifieke EPA’s ontwikkeld. 

Bij vragen over onderwijsvernieuwing denken wij graag mee, proberen wij zoveel mogelijk maatwerk te leveren en de aansluiting met het werkveld te behouden. 

Vernieuwen doen we tenslotte samen. 

Moeder & Kind

Sinds september 2021 worden alle opleidingen binnen het Moeder en Kind cluster aangeboden in de structuur van de EPA’s. Het oude curriculum hebben we geherstructureerd. Hierdoor kunnen studenten vanaf september 2021 EPA gericht opgeleid worden.

In 2022 gaan we stap voor stap het flexibel opleiden binnen de Moeder en Kind opleidingen introduceren. We werken met een jaarrooster waarin de praktijk zelf verschillende opleidingsroutes kan samenstellen, afhankelijk van de leerperiodes in de praktijk. De pio leert de theorie op het moment dat hij/zij deze nodig heeft. Op deze manier geven we het just in time learning vorm.

Daarnaast gaan we het onderwijs in de toekomst meer blended aanbieden. We gaan de huidige curricula opnieuw vormgeven en door ontwikkelen. Dit betekent dat er meer gevarieerde leeractiviteiten komen die op elk moment door de pio gevolgd en gemaakt kunnen worden. De pio hoeft alleen voor fysiek onderwijs naar de Academie te komen. We streven ernaar om in september 2023 het onderwijs op de vernieuwde manier aan te bieden.

De werkgroep landelijk IC heeft besloten om gezamenlijk te gaan opleiden voor zowel HC- als IC-kinderopleidingen. Er komt een gezamenlijk nieuw curriculum. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit curriculum aangeboden zal worden. Aan het einde van dit jaar (2022) zal hier meer duidelijkheid over zijn. De wens is om in het najaar 2023 te starten met landelijk opleiden volgens EPA’s. Hiervoor moeten nog veel randvoorwaarden geregeld worden. De stuurgroep gaat hier als eerste mee aan de slag. 

Langdurige zorg

Binnen het cluster langdurige zorg wordt in samenwerking met diverse beroepspraktijken EPA gericht opleiden geïntroduceerd waarbij werkplekleren, flexibiliseren, blended learning en programmatisch toetsen centraal staat. Onze opleidingen worden zo georganiseerd dat bij de meeste opleidingen dit meer mogelijkheden bied om een flexibele en gepersonaliseerde route te volgen. 

Vanuit de Erasmus MC Academie kun je een CZO en/of V&VN geaccrediteerde verpleegkundige vervolgopleidingen volgen. Meer informatie vind je onder de gewenste opleiding:
 
  • Geriatrie verpleegkundige
  • Oncologie verpleegkundige
  • Hematologie verpleegkundige
  • Wondverpleegkundige
  • Endoscopie verpleegkundige
  • Palliatieve zorg verpleegkundige
  • Wondconsulent

 

Medisch assisterend

De unit medisch assisterend biedt onderwijs vaker en flexibeler aan. Hierdoor zijn de contactmomenten op de Academie beter afgestemd op de leerroute in de praktijk.

We bieden onderwijs aan in onderwijseenheden, bestaande uit praktijkopdrachten, zelfstudie, contactmomenten op de Academie (F2F) en peer-to-peer feedback. Door deze vier leeractiviteiten krijgt de student/pio de kennis, vaardigheden en het gedrag aangeleerd die aansluiten op de EPA’s. Door gebruik te maken van blended learning hebben we het aantal contactmomenten (F2F) teruggebracht en is er tijd vrij gekomen voor meer simulatieonderwijs en high impact learning. Deze leeractiviteiten worden mede verzorgd door experts uit de zorginstelling.

Door cyclische observaties monitoren we de groei van studenten. We delen de voortgang van de student met de praktijkbegeleider. Wij leren onze pio's/studenten daarnaast anticiperen op de veranderende technieken en werkzaamheden op de werkplek. Dit doen we door de student/pio aan te leren zelf informatie te vinden en gebruiken.

Om een evenwichtig toetsprogramma te creëren, hebben we de praktijk- en theorietoetsen afgestemd met praktijkbegeleiders in de zorginstellingen. Zo kunnen de (praktijk)opleiders in de zorginstelling en de Academie de student/pio valide en betrouwbaar beoordelen. Met de uitkomsten van de toetsen worden vervolgstappen in de studie bepaald. Zo is de leerroute inhoudelijk en tijd-technisch op de student/pio afgestemd.

Medisch beeldvormend & Radiotherapie

De EPA’s van de inservice opleidingen tot radiotherapeutisch– en radiodiagnostisch laborant zijn eind juni 2022 gevalideerd door CZO Flex Level.

We hebben goed nieuws qua flexibilisering: de eerste 2 RTL studenten zijn een aantal maanden eerder afgestudeerd. Dit hebben zij gedaan door een aantal vrijstellingen te benutten en de opleiding strak te organiseren. Dat is alvast een goed begin! De afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC, Haaglanden MC en Instituut Verbeeten zijn daar heel blij mee. Hoe eerder studenten/pio’s een diploma hebben, hoe eerder ze volledig inzetbaar zijn.

Een andere mijlpaal is dat de eerste Mammolaborant de opleiding tot Radiodiagnostisch laborant versneld kan gaan volgen. Dankzij de al bekwaam verklaarde EPA’s kunnen we deze student heel precies opleiden op gebieden waar dat nog nodig is. De komende tijd bespreken we met de aangesloten instellingen hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de handreikingen van CZO Flex Level. Bijvoorbeeld op het gebied van toetsinstrumenten en bekwaam verklaren met een Oordeel Opleidingsgroep (OOG).

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Titel uitklapper

Quicklinks