Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Patiëntenfolder

Uw eerste opnamedag

Gastro-enterologische chirurgie, MDL en Chirurgische oncologie

U wordt opgenomen voor behandeling en verzorging in de kliniek gastro-enterologische chirurgie, maag-, darm- en leverziekten (MDL) en chirurgische oncologie. In de folder ‘Wegwijs in de kliniek’ kunt u lezen hoe een opname in het Erasmus MC verloopt. Deze aanvullende informatie gaat dieper in op de dag van opname en de dagindeling tijdens uw verblijf.

Download PDF

Dag van opname

Op de eerste dag van uw opname heeft u een gesprek met de verpleegkundige. Uw naasten mogen hierbij aanwezig zijn. Het gesprek gaat onder meer over:

 • uw ziektegeschiedenis
 • uw medicijngebruik
 • de zorg die u (eventueel) nodig heeft tijdens de opname
 • het verloop van uw opname: de operatie of het onderzoek, wel/niet nuchter zijn, uw eventuele verblijf op de uitslaapkamer (verkoever), post-operatieve care unit (PACU) of intensive care (IC)
 • de zorg die u na uw opname thuis nodig heeft. Er kan een wachttijd zijn voor nazorg. De verpleegkundige zal tijdig contact opnemen met het Bureau Nazorg om dit te regelen
Vitale controles
De verpleegkundige meet uw temperatuur, bloeddruk en pols (vitale controles).

Medisch opnamegesprek en lichamelijk onderzoek
De afdelingsarts of co-assistent komt langs voor het medisch opnamegesprek en een lichamelijk onderzoek. Dat kan iemand anders zijn dan u op de polikliniek heeft ontmoet. Hij noteert uw wens rondom reanimeren, ongeacht uw leeftijd en lichamelijke conditie.
Tijdens uw opname beantwoordt de anesthesioloog al uw vragen over pijnstilling en anesthesie.

Persoonlijke begeleiding
Eén van onze 4 verpleegkundig specialisten begeleidt u vanaf de kennismaking op de polikliniek. Dus ook tijdens uw opname en na uw ontslag uit het ziekenhuis bij de nazorg. Ieder van hen heeft daarbij een eigen aandachtsgebied:

 • slokdarm en maag
 • HIPEC behandeling (buikvlies)
 • (endel)darm
 • borstkanker (mammacare verpleegkundige)

Dagindeling

De dagindeling ziet er ongeveer als volgt uit:

 • 6.00 - 7.00 uur
  U krijgt eventueel medicatie. We meten uw bloeddruk, pols en temperatuur en vragen naar uw pijnscore.
 • 7.30 uur
  De verpleegkundige van de nachtdienst draagt de zorg over aan de verpleegkundige van de dagdienst. Dit gebeurt bij u aan bed.
 • 7.30 - 8.30 uur
  Ontbijt. De facilitair zorgmedewerker komt bij u langs met de broodbuffetwagen.
 • 8.00 - 10.30 uur
  U krijgt eventueel medicatie. U kunt zich (met hulp) gaan wassen of douchen. De kliniek-assistent neemt zo nodig bloed bij u af. Wij verzorgen uw eventuele wond en/of drain, en helpen u met mobiliseren.
 • 8.15 uur
  Start artsenvisite. De dienstdoend arts, co-assistent, verpleegkundige, eventueel de verpleegkundig specialist, chirurg of MDL-arts komen bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en eventuele acties te bespreken. Elke dinsdag en donderdag is er een ‘grote visite’. Op die dagen komt de arts later bij u aan bed.
 • 10.00 uur
  K
  offie, thee, fris en een tussendoortje.
 • 11.30 uur
  We meten uw bloeddruk, pols en temperatuur.
 • 12.00 uur
  U krijgt eventueel medicatie.
 • 12.00 - 13.00 uur
  Broodmaaltijd. De facilitair zorgmedewerker komt bij u langs met de broodbuffetwagen.
 • 14.00 uur
  U krijgt eventueel medicatie, wond- en/of drainzorg, hulp bij mobiliseren.
  Koffie, thee, fris en een tussendoortje.
 • 15.00 uur
  De verpleegkundige van de dagdienst draagt de zorg over aan de verpleegkundige van de avonddienst. Dit gebeurt bij u aan bed.
 • 17.00 / 18.00 uur
  Op een van deze tijdstippen kunt u een warme maaltijd krijgen. Via de tablet kunt u vóór 13.00 uur aan ons doorgeven hoe laat u wilt eten. De facilitair zorgmedewerker kan u hierbij helpen.
 • 18.00 uur
  U krijgt eventueel medicatie.
 • 19.30 - 22.00 uur
  We meten uw bloeddruk, pols en temperatuur en vragen naar uw pijnscore. Eventueel wond- en/of drainzorg, hulp bij mobiliseren.
 • 20.00 uur
  Koffie, thee, fris en een tussendoortje.
 • 22.00 uur
  U krijgt eventueel medicatie.
 • 22.45 uur
  De verpleegkundige van de avonddienst draagt de zorg over aan de verpleegkundige van de nachtdienst.
Gedurende de hele dag kunnen er bij u onderzoeken plaatsvinden. Wij stellen u hiervan zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte.

bedbadkamerkastje


Uw naaste kan blijven slapen

Als het medisch en/of sociaal gewenst is mag er één familielid of naaste bij u in de kamer overnachten (rooming-in). Dit gaat altijd in overleg met en na toestemming van de arts of verpleegkundige. Wij maken daarbij deze afspraken met u:

 • Rond 8.00 uur heeft u de slaapbank weer afgehaald en ingeklapt. Dan is er plaats voor het ontbijt. Vraag gerust om hulp bij het inklappen van het bed als dat nodig is.
 • De arts of verpleegkundige beoordeelt in overleg met u of uw naaste bij bepaalde medische of verpleegkundige handelingen aanwezig kan zijn.
 • Voor uw naaste is er één gastmaaltijd beschikbaar voor ontbijt, lunch en diner.
 • Het kan zijn dat uw naaste betrokken wil zijn bij uw verzorging. Dat kan alleen in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de verpleegkundige.
 • Als er geen medische of sociale noodzaak meer is voor rooming-in, kunnen wij besluiten om uw naaste niet langer te laten blijven slapen. Dat is ook het geval als de afspraken niet worden nageleefd.Slaapstoel
Medicatie na ontslag

Voordat u met ontslag gaat, komt de apothekers-assistente bij u langs voor een 'medicatie- ontslaggesprek'. U krijgt een actueel overzicht waarop staat welke medicatie u wanneer moet innemen. De apothekersassistent legt u ook alles uit over eventuele nieuwe medicatie. In dat geval krijgt u voldoende medicijnen mee voor een maand.

Gebruikt u bloedverdunners? Dan meldt de verpleegkundige u aan bij de trombosedienst. Als u al bekend bent bij de trombosedienst zorgt de verpleegkundige voor een heraanmelding.


Heeft u vragen?

Wij doen er alles aan om uw verblijf zo aangenaam en veilig mogelijk te maken en u de zorg te geven die u nodig heeft. Heeft u een vraag? Stel deze gerust aan uw behandelend arts, dienstdoende arts of verpleegkundige. Zij helpen u graag.
Meer informatie over uw opname in het Erasmus MC vindt u onder ‘Wegwijs in de kliniek’.


Contact

U kunt de kliniek (gebouw Ne/ Nf/ Ng) telefonisch bereiken via (010) 703 32 56.
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 15.30 uur.
E-mail: vpspreekuurGEonco@erasmusmc.nl.