Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Moeders van Rotterdam header
Nieuws

5 jaar Moeders van Rotterdam

13 juli 2020

Het programma ‘Moeders van Rotterdam’ is een samenwerking tussen Frontlijn (gemeente Rotterdam), Stichting de Verre Bergen en het Erasmus MC. Moeders van Rotterdam is ontstaan om de toename van zeer kwetsbare zwangeren met multi-problematiek aan te pakken en hen te helpen. Inmiddels bestaat het programma vijf jaar, dus hoogste tijd voor een feestje!

Het Erasmus MC en Frontlijn bedachten samen een intensieve aanpak voor kwetsbare zwangeren, met een nauwe samenwerking tussen het medische- en sociale domein. Het doel is de stress te verlagen, en ouderschapsvaardigheden en zelfredzaamheid onder de moeders bevorderen. De partijen klopten voor subsidie aan bij Stichting De Verre Bergen en zo is Moeders van Rotterdam in 2015 geboren.

Laagdrempelig aanmeldpunt
Een belangrijk element van het programma is het laagdrempelige aanmeldpunt. Dit stimuleert zorgverleners om aandacht te hebben voor sociale problematiek in het contact met zwangeren, zodat kwetsbaarheid in beeld komt en vrouwen aangemeld kunnen worden.

Na de aanmelding neemt Moeders van Rotterdam contact op met de zwangere voor een intake. De helft van de zwangeren krijgt een traject bij Moeders van Rotterdam, de andere helft van de zwangeren wordt geholpen door het wijkteam. Zij vormen de controlegroep in dit onderzoek.

Frontline coaches
Moeders die in het programma terecht komen worden intensief begeleid door de frontline coaches. Ze gaan in gesprek om allereerst mogelijke stressfactoren weg te nemen. De coaches zijn doortastend en begeleiden tot de problemen opgelost zijn.

Als de stressoren zijn weggenomen, wordt er steeds intensiever gekeken naar de ontwikkeling van het kind, en naar het bevorderen van de zelfredzaamheid van de moeder. Hierbij horen een gezonde leefstijl, administratie, het huishouden, studie- en werkmogelijkheden enzovoort.

Het programma loopt vanaf het moment van aanmelden tot en met de derde verjaardag van het kind. Gemiddeld zijn de vrouwen iets meer dan een jaar actief in begeleiding, waarna een minder intensieve nazorgfase volgt. In deze fase kunnen de moeders met al hun vragen terecht, en komt Moeders van Rotterdam nog een aantal keer op bezoek.

Doelstellingen
Aan het begin in 2015 zijn geformuleerd zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het verbeteren van de zorg voor kwetsbare zwangeren
  • Het bevorderen van een gezonde zwangerschap
  • Een veilige hechtingsperiode en een goede start voor het kind realiseren.

De effecten op de moeders worden onderzocht door het Erasmus MC. In de periode 2015 – 2020 worden de vrouwen gevolgd die in zorg bij Moeders van Rotterdam óf in het wijkteam zitten. Er wordt gekeken naar de effecten van het programma op drie gebieden: stressverlaging, ontwikkeling van het kind en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt dieper ingezoomd op de doelgroep, en wordt onderzocht hoe het programma uitgevoerd is met behulp van de procesevaluatie.

Het volledige onderzoek zal in 2023 afgerond zijn, daarvoor worden wel alvast delen beschikbaar gesteld voor de praktijk om het programma te verbeteren. Het succes van het programma is wel evident, omdat een grote groep kwetsbare zwangeren al in beeld is gebracht.

Feestje!
Het Vijfjarige jubileum werd op 6 juli gevierd via een webinar. Er waren verschillende sprekers en de 300 moeders die nu in het begeleidingstraject zitten kregen een goodiebag. Verder werd deze video over 5 jaar Moeders van Rotterdam getoond.
Moeders van Rotterdam 700 x450

Wethouder Judith Bokhove (links) en professor Eric Steegers (Erasmus MC) brachten de eerste goodiebag bij een deelnemende moeder thuis.

Feiten en cijfers 5 jaar ‘Moeders van Rotterdam’

  • Er zijn 1.881 vrouwen aangemeld, waarvan er 1.501 binnen het programma vielen.
  • Van de 1.501 vrouwen die in aanmerking kwamen voor het traject, hebben er 1.218 een intake gehad.
  • Van deze 1.218 vrouwen waren er 761 toebedeeld aan Moeders van Rotterdam en 457 aan de wijkteams.
  • Na de intake hebben er 623 vrouwen een traject bij Moeders van Rotterdam gekregen.
  • De 457 aanmeldingen die naar het wijkteam zijn gegaan hebben de reguliere zorg door het wijkteam gekregen, tenzij het wijkteam de vrouw in kwestie niet kon helpen.