Nieuws

Acuut Kort Verblijf geopend op SEH

5 maart, 2019

De Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC heeft op 4 maart het zogenaamde Acuut Kort Verblijf (AKV) in gebruik genomen.

In tegenstelling tot wat voorheen het Observatorium heette, waar patiënten na hun behandeling op de SEH konden bijkomen, is het AKV meer een high-care afdeling voor patiënten die in het Erasmus MC moeten worden opgenomen, maar waar op dat moment nog geen plek voor is. Het gaat dan om patiënten die dusdanig ernstig ziek of gewond zijn, dat vervoer naar een ander ziekenhuis onwenselijk is.

Buffer

Hoofd SEH Tjebbe Hagenaars: “We zien het AKV als buffer. Niet als oplossing voor beddenproblematiek, maar wel als ontlasting van zowel de SEH als de afdelingen. Wij kunnen onze tertiaire zorg blijven leveren, ook als het heel druk is, en de afdelingen hebben hopelijk meer gelegenheid om ruimte te maken voor de wachtende patiënten.”

Zes bedden

Patiënten blijven tot uiterlijk 12.00 uur de dag na aankomst op de SEH op het AKV liggen. In totaal zijn er zes bedden beschikbaar. 15 high-care verpleegkundigen, afkomstig van buiten en van afdelingen in Erasmus MC, verzorgen de patiënten.

Acute kamers vrij houden

Het AKV vormt een opvangbuffer tussen SEH en de kliniek. Soms kunnen patiënten nog niet naar de kliniek omdat de beoogde afdeling vol ligt. Op het AKV liggen de patiënten op echte bedden, geen brancards en worden zij constant gemonitord, waardoor de kwaliteit van zorg belangrijk verbeterd wordt.

Openingstijden

Het AKV is tot de zomer in gebruik van maandag 14.00 uur tot zaterdag 14.00 uur voor nieuwe patiënten. In september wordt het AKV vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week ingezet.

Medewerkers in gang Acuut Kort Verblijf SEH

Medewerkers aan balie Acuut Kort Verblijf SEH

Bed in ruimte Acuut Kort Verblijf SEH