Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Ingang Erasmus MC
Nieuws

Erasmus MC doet onderzoek naar inzage patiëntendossier

22 december 2023

Het Erasmus MC doet onderzoek naar ongeoorloofde inzage in het dossier van de patiënte die op 28 september bij het schietincident in Rotterdam is omgekomen. Het gaat om mogelijk tientallen ongeoorloofde inzagen. De Raad van Bestuur is bijzonder ontdaan door dit gedrag.

Op 28 september en de dagen erna werd het dossier van de patiënte opvallend vaak ingezien, ook door medewerkers die geen behandelrelatie hadden. Dat is bij wet verboden en in strijd met de integriteitsregels die in de zorg en in het Erasmus MC gelden.  

Direct na de constatering heeft het Erasmus MC een intern onderzoek ingesteld. Met alle medewerkers die het betreft, werkzaam op verschillende afdelingen, is of wordt een gesprek gevoerd. Bij ongeoorloofde inzage wordt een berisping gegeven. De Raad van Bestuur van het Erasmus MC neemt de zaak hoog op. Ongeoorloofde inzage is een inbreuk op het vertrouwen dat patiënten in ons stellen als zorgverlener, zo geeft Paul Boomkamp, lid Raad van Bestuur, aan. 

Het Erasmus MC hanteert weloverwogen autorisaties rond patiëntendossiers. Deze zijn zo breed als moet in het kader van patiëntveiligheid, maar zo beperkt als kan, gezien het recht op gegevensbescherming en medisch beroepsgeheim. Brede toegangsrechten vereisen bewustzijn bij medewerkers van de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, controle van raadplegingen en sanctioneren van ongeoorloofde inzage. Maatregelen hiertoe zijn ingericht in het Erasmus MC, maar zullen mogelijk naar aanleiding van dit incident worden geïntensiveerd.

De nabestaanden van de patiënte en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn ingelicht. Er zijn geen signalen dat informatie uit het patiëntendossier is gedeeld met onbevoegden.