Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Nieuws

Erasmus MC onderschrijft genomen besluit voor twee kinderhartcentra in belang patiënt

27 oktober 2023

Wij hebben kennisgenomen van de plannen tot samenwerking tussen Amsterdam UMC, Leiden UMC en Utrecht UMC op het gebied van de kinderhartzorg. Samenwerking tussen zorgaanbieders is essentieel. Deze samenwerking van deze drie UMC's staat los van de noodzaak tot concentratie van de kinderhartchirurgie.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat concentratie van kinderhartchirurgie in Nederland van vier naar twee centra cruciaal is voor een optimale kwaliteit van zorg. Hierdoor stijgt het aantal ingrepen per centrum waardoor de behandelteams meer ervaring hebben en betere zorg leveren. Dat geeft kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking betere overlevingskansen. Wij onderschrijven als Erasmus MC volledig deze kwaliteitsnorm van de IGJ.

Het Erasmus MC heeft steeds aan alle gestelde criteria voldaan. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het besluit van de minister van VWS om het aantal chirurgische centra terug te brengen tot twee, de kwaliteit van de kinderhartchirurgie in Nederland waarborgt. Daarbij is ook een acceptabele werkdruk van de (kinder)hartchirurgen, de kinder-interventiecardiologen en de teams daaromheen meegewogen. 

Een goede samenwerking met alle kinderhartcentra is voor het Erasmus MC van groot belang en geven we graag samen vorm in lijn met het besluit van de minister. Het Erasmus MC heeft daarbij goede ervaring met het samenwerkingsmodel met het Radboudumc in Nijmegen. Wij zien dat ouders en patiënten daar tevreden over zijn, omdat ze bij zo’n hoogcomplexe aandoening de beste zorg willen voor hun kind of, bij een volwassen patiënt, voor zichzelf.