Nieuws

Minder keurmerken: meer tijd voor de patiƫnt

29 januari, 2019

In 2019 stoppen ziekenhuizen met het voeren van bepaalde ziekenhuiskeurmerken.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hebben hiertoe het initiatief genomen. Lees erover op de website van de NFU.  

Ook het Erasmus MC stopt met het voeren van tien keurmerken. Het gaat om Smileys van de stichting Kind en Ziekenhuis voor kinder- en dagbehandeling, spoedeisende hulp & polikliniek, eerstelijnskindzorg en kraamafdeling; Kangoeroes voor neonatologie en voor neonatologie & kraamafdeling; het roze lintje voor borstkankerzorg en de spatader- en vaatkeurmerken.

Dagelijkse praktijk

Het stafconvent en de cliëntenraad hebben meegedacht en positief geadviseerd voorafgaand aan het besluit. Geconstateerd werd dat de waarde van keurmerken inmiddels beperkt is, omdat vrijwel alle ziekenhuizen het hebben behaald, of omdat juist slechts een klein aantal ziekenhuizen er aan meedeed. Het stoppen met de keurmerken vermindert de registratielast en bespaart in de kosten die de erkenningen met zich meebrachten. Een belangrijk argument was ook dat de kwaliteit van de zorg steeds beter te zien is in uitkomstindicatoren (o.a. Waardegedreven zorg) en veel van de inzichten uit de keurmerken inmiddels onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk (o.a. SamenZorg in thema Sophia).

Data slim gebruiken

RvB-lid Joke Boonstra: “In de afgelopen jaren zijn de diverse keurmerken in het leven geroepen met veel inzet en betrokkenheid van verschillende instanties en individuen. Ook zorgprofessionals hebben meegedacht. Deze keurmerken hebben zeker nut gehad. Echter, anno 2019 zien we enerzijds dat onze zorgprofessionals ons steeds nadrukkelijker wijzen op de toegenomen registratielast. Anderzijds is veel van de informatie over wat we doen, hoe vaak we het doen, en hoe we daarbij presteren tegenwoordig te vinden op openbare websites als www.ziekenhuischeck.nl of www.kiesbeter.nl. Uiteraard hoort administratie bij het werk en natuurlijk willen we ook transparant zijn over wat we doen. Maar laten we er dan voor zorgen dat artsen en verpleegkundigen maar eenmaal hoeven te registeren en die data zo slim mogelijk gebruiken.”

Patiëntenverenigingen

Het terugdringen van het aantal keurmerken betekent niet dat het ziekenhuis in de toekomst weer in zijn schulp kruipt. Boonstra vervolgt: “We willen graag blijven samenwerken met patiëntenverenigingen en onze Cliëntenraad om met hen te bepreken hoe we onze patiënten zo goed mogelijk van informatie kunnen voorzien voorafgaand en tijdens hun bezoek aan het ziekenhuis.”

Wat betekent dit voor de patiënt?

De patiënt kan dezelfde goede kwaliteit van zorg blijven verwachten. De criteria die voor een keurmerk van belang waren, worden niet losgelaten en zijn inmiddels veelal al onderdeel van onze zorg- en dienstverlening. Door vermindering van de registratielast die gepaard gaat met het verkrijgen keurmerken, is er meer tijd voor direct patiëntencontact. 

De kwaliteit van zorg blijft gehandhaafd en wordt zowel intern als extern doorlopend getoetst. Door transparant te zijn over de uitkomsten van zorg, patiëntervaringen en periodieke instellingsbrede accreditatie van NIAZ Qmentum blijft kwaliteit van zorg ook voor patiënten inzichtelijk.

Boonstra is erover geïnterviewd in de uitzending van Eenvandaag op 24 januari 2019.