Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Nieuws

Rapportcijfer patiëntenervaring tijdens coronacrisis: 8.6

1 september 2020

Patiënten waardeerden het Erasmus MC in de periode van 10 februari tot en met 21 mei 2020 gemiddeld met een 8.6. Dit blijkt uit de analyse van de patiëntenervaringsmonitor (PEM). Het gemiddelde rapportcijfer bestaat uit zowel de ervaringen van patiënten die in deze periode opgenomen zijn geweest in de kliniek (8.6) als die fysiek een polikliniek afspraak hebben gehad (8.6). De waardering van de patiënten ligt hiermee nagenoeg gelijk met de periode voor corona (begin 2020) en zelfs iets beter dan in 2019.

Complimenten

De coronacrisis heeft veel impact gehad op patiënten en het zorgpersoneel. Patiënten hebben een grote waardering voor de inzet van het zorgpersoneel. Uit de open antwoorden blijkt dat patiënten zien dat zorgverleners alles doen om goed voor hen te zorgen.

''Ondanks corona zijn de afspraken voor die dag geweldig uitgevoerd. Niets was te veel, de verleende zorg was als een warme deken.''

Ook wordt er vol lof gesproken over de rust en professionaliteit binnen het Erasmus MC tijdens de coronacrisis. Daarnaast hebben patiënten ervaren dat er in het ziekenhuis goed wordt opgelet op de patiëntveiligheid rond het coronavirus. Verder zijn er uit verschillende bronnen signalen en meldingen van patiëntenervaringen, dat zij de communicatie gedurende de coronaperiode als heel positief ervaren hebben. Patiënten waardeerden juist in de onzekere periode tijdens corona de rol die Erasmus MC in de media heeft genomen.

Verbeterpunten

Naast de complimenten zijn er ook verbeterpunten te benoemen. Voornamelijk in de beginperiode hadden patiënten zorgen over de effecten van het coronavirus op de continuïteit en veiligheid van hun behandeling. Er is ook een groep patiënten die heeft aangegeven juist ook in het begin van de coronacrisis vragen te hebben over de hygiëne en voorzorgsmaatregelen. De afdeling Kwaliteit & Patiëntenzorg bespreekt deze verbeterpunten met de Raad van Bestuur, waarna er afspraken worden gemaakt om de vragen en zorgen te verminderen.

Verder onderzoek

Uit de patiëntenervaringen is verder niet bekend of patiënten die consulten op afstand kregen ook tevreden waren. Er zijn signalen dat zij minder tevreden waren. In de komende maanden wordt daar verder onderzoek naar gedaan.