Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Impressie Zorgpartners vanaf 's Gravendijkwal bron EGM
Nieuws

Zorgpartnersgebouw huisvest straks drie specialismen

18 juli 2022

De ontwikkeling van de Erasmus MC Campus op het terrein aan de ’s Gravendijkwal vordert gestaag. De afgelopen tijd zijn er verschillende intentieovereenkomsten getekend met de toekomstige gebruikers van de nog te bouwen gebouwen. In het zogenoemde Zorgpartnersgebouw is straks ruimte voor een revalidatiecentrum van Rijndam Revalidatie en Laurens, het Oogziekenhuis en de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC. In totaal gaat het daarbij om 70.000 vierkante meters vloeroppervlakte.

Revalidatiekliniek

In het kader van de Erasmus MC Campus zijn Rijndam Revalidatie, Laurens en het Erasmus MC overeengekomen zich in te zetten voor een Revalidatiekliniek. De drie partijen hebben de wens om de samenwerking te intensiveren en uit te breiden met dit hoogwaardige revalidatiecentrum voor volwassenen, ouderen en kinderen in de directe nabijheid van het Erasmus MC. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. 

Oogziekenhuis

Het Oogziekenhuis Rotterdam en de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC werken al jarenlang samen. Het Oogziekenhuis is dringend aan nieuwe huisvesting toe, omdat de huidige gebouwen sterk verouderd zijn. De ontwikkeling van nieuwbouw direct naast het Erasmus MC blijkt het best aan te sluiten op de toekomststrategie van het Oogziekenhuis.

Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC is eveneens gevestigd in een oud gebouw, tussen het Erasmus MC en de ’s Gravendijkwal in. De huidige huisvesting sluit niet meer aan op de patiëntencategoriën, de opvattingen over waardegedreven zorg in de psychiatrie en de kwaliteit van de huisvesting in de bestaande nieuwbouw van het Erasmus MC. Het Psychiatriegebouw wordt de komende jaren gesloopt. Er is inmiddels een Programma van Eisen voor de nieuwbouw Psychiatrie vastgesteld om de zorg in de nabije toekomst aan alle geldende eisen te laten voldoen. Omdat het Zorgpartners gebouw direct aansluit op de gebouwen van het Erasmus MC, wordt ook de samenwerking met de kliniek verder verbeterd.  

Vervolg

Voor het einde van 2022 wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de betrokken partijen. Daarna volgt het ontwerp- en realisatietraject. In 2027 zullen de gebouwen in gebruik worden genomen.

Impressie Zorgpartners vanaf s gravendijkwal Bron EGM Architecten