Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Contact — Centrum Thuisbeademing

Het Centrum voor Thuisbeademing heeft een 24 uurs bereikbaarheid en staat graag voor u klaar indien u vragen, problemen of klachten heeft omtrent de thuisbeademing.

Secretariaat
(010) 703 28 75
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 - 16:30 uur.

Verpleegkundig spreekuur
(010) 703 44 93
Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 12:00 uur.

Spoed bereikbaarheid
(010) 704 0 704
Bereikbaar buiten kantoortijden. Vraag naar de dienstdoende thuisbeademingsverpleegkundige.

Fax
(010) 703 27 57

BELANGRIJK BERICHT 

Coronanieuwsbrief Centrum voor Thuisbeademing Erasmus MC (volwassenen en kinderen)

20 maart 2020

De actuele situatie rondom het coronavirus in Nederland geeft bij iedereen veel vragen en kan u ook ongerust maken. Bij het CTB realiseren we ons dat. Door middel van deze nieuwsbrief proberen we veel vragen te beantwoorden en u op de hoogte brengen van huidige situatie.

Voor al onze maatregelen en afspraken zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Op de website van het RIVM vindt u veel informatie. Voor elke patiënt van het CTB gelden de hygiëne- en sociale beperkende maatregelen zoals voor iedereen in Nederland.

Als u of uw kind klachten heeft

Indien u klachten heeft, moet u contact opnemen met uw huisarts of indien uw kind CTB-patiënt is moet u contact opnemen met de huisarts of kinderarts. Deze bepaalt de behandeling en of u doorgestuurd moet worden naar een ziekenhuis of specialist.

Huisbezoeken, polibezoeken en thuismetingen

Alle geplande huisbezoeken gaan niet door tenzij dit medisch gezien nodig wordt geacht. U wordt telefonisch op de hoogte gebracht als het huisbezoek wel doorgaat. De polibezoeken worden zo veel als mogelijk omgezet in een telefonisch consult. U wordt van te voren ingelicht indien u wel naar de polikliniek dient te komen en als onderzoeken in het ziekenhuis toch door zullen gaan. Patiënten kunnen veilig ons ziekenhuis bezoeken en röntgenonderzoek, diagnostische ingrepen, bloedafname of kleine behandelingen ondergaan. Tussentijdse metingen vinden plaats op indicatie, omdat er bv problemen zijn met de beademing, proberen we gewoon door te laten gaan.

Disposables
Voor het verwisselen van uw disposables zijn geen extra maatregelen nodig. U kunt het gewone schema aanhouden zoals u dat gewend bent. U kunt daarvoor uw disposables bestellen zoals u gewend bent.
Om schaarste van disposables te voorkomen, zijn er bij VIVISOL voor enkele artikelen limietbeperkingen ingezet. Deze limietbeperkingen geven geen beperkingen op het normale gebruik van patiënten van het CTB.

Beschermende middelen
Indien u of uw kind geen klachten heeft, is het niet nodig om beschermende middelen zoals maskers, beschermbrillen of schorten te gebruiken. Dit geldt voor u of uw kind als patiënt, als ook voor de zorgverleners. Hygiënische maatregelen zoals nu door het RIVM voorgeschreven dienen te worden opgevolgd.
Het CTB voorziet niet in beschermende middelen die nodig zijn bij klachten of bewezen Corona infecties. Professionele zorgverleners dienen zich daarvoor te wenden naar hun werkgevers. Ook ZZP-ers dienen zelf, mogelijk samen met u, voor de benodigde middelen te zorgen of hier passende afspraken over te maken.
Wij realiseren ons goed dat dit problemen kan en zal geven. Ook in het ziekenhuis zijn de beschermende middelen reeds schaars aan het worden.

Het CTB blijft bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent.

Ons telefonisch spreekuur is dagelijks op werkdagen:

  • CTB (volwassenen) van 9.00 -12.00 uur: telefoonnummer 010-7034493
  • CTB&A Sophia (kinderen) van 11.00 – 14.00 uur: telefoonnummer 010-7037103

Mogelijk is de wachttijd langer dan normaal.

We hopen daarbij op uw begrip.


BELANGRIJK VERVOLGBERICHT 

Helaas legt het Corona virus een enorme en toenemende druk op het gezondheidszorg.

Wegens de toename van het aantal patiënten in het ziekenhuis en de noodzaak voor beademing is er meer ondersteuning op deze afdelingen nodig in deze crisis tijden. Verschillende medewerkers van het Centrum voor Thuisbeademing gaan hun bijdrage hieraan leveren. Een beperkter team dan wat u gewend bent, zal werkzaam blijven om de dienstverlening van het Centrum voor Thuisbeademing te garanderen. Hiervoor moeten we wederom onze werkwijze aanpassen.

Afhankelijkheid van verzorging of verpleging

In tijden van deze Corona crisis willen we u vragen om goed op uzelf, familie en/of mantelzorger te letten. Indien u afhankelijk bent van anderen voor uw beademingszorg, willen we u vragen om alvast na te denken wat te doen indien zij uitvallen wegens ziekte of wanneer u zelf ziek zou worden.

Probeer een infectie te voorkomen. Neem hiervoor de nodige beschermende maatregelen in acht om verspreiding van de virus tegen te gaan, conform de richtlijn van het RIVM en LCI (hoog risicogroepen). 

Behandelbeperkingen

Wellicht heeft u de laatste dagen via verschillende tv uitzendingen gehoord dat het belangrijk is om als patiënt na te denken over behandelbeperkingen. De redenen om behandelbeperkingen te overwegen is voor iedereen zeer persoonlijk. Het heeft vaak te maken met uw conditie, de omstandigheden waarin u zich bevindt, of misschien speelt uw geloofsovertuiging een belangrijke rol.

Praten over niet reanimeren (hartmassage), niet intuberen (kunstmatige beademing via een buis in de keel) of geen opname op de Intensive Care afdeling is niet eenvoudig. Juist daarom is tijdig hierover praten en nadenken met uw familie belangrijk. Denk goed na over de voordelen, maar ook over de nadelen en de mogelijke gevolgen voor u. Indien u een beslissing heeft genomen of vragen hierover heeft, kunt u een afspraak maken met uw arts.

Via onderstaande link kunt u meer informatie omtrent behandelbeperkingen vinden:

https://www.patientenfederatie.nl/images/FolderBehandelbeperkingenDef.pdf

Meer informatie

https://www.vsca.nl/

https://www.spierziekten.nl/

Let goed op uzelf, familie en/of mantelzorgers. We wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze bijzondere tijden.

Met hartelijke groet,

Centrum voor Thuisbeademing Rotterdam

 

 

(velden met een * zijn verplicht)