Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Het verhaal van Erasmusarts 2030

Het Erasmus MC leidt studenten op tot breed academisch gevormde artsen die maatschappelijk betrokken zijn en goed voorbereid op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Visie

Het Erasmus MC leidt studenten op tot breed academisch gevormde artsen die maatschappelijk betrokken zijn en goed voorbereid op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Missie

De Erasmusarts 2030 handelt vanuit een breed academisch perspectief en een solide (bio)medische kennisbasis en zet daarbij technologie bewust in ter bevordering van een gezonde samenleving.

Arts van de toekomst

Het beroep van arts is in verandering. Net als de samenleving waarin studenten zullen gaan werken. De arts van de toekomst kan omgaan met patiënten die meer divers en mondiger zijn dan voorheen. De samenleving is niet alleen multi-cultureler geworden, opvattingen over identiteit zijn aan verandering onderhevig en mensen leven gemiddeld langer waarmee ook hun klachten veranderen en meerdere ziekten naast elkaar voorkomen (co-morbiditeit). Dit maakt het zorglandschap complexer. De arts is daarom in staat als expert en collega te functioneren in een keten of team van zorgverleners en om nieuwe kennis en technologie te beoordelen en toe te passen.

Bovendien ziet de arts mogelijkheden voor preventie van ziekte, bijvoorbeeld door leefstijlinterventies ondersteund door e-health toepassingen. Om de mogelijkheden van technologie en AI optimaal te benutten, is de arts in staat het gesprek aan te gaan met wetenschappelijk onderzoekers en ingenieurs.

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen die hebben geleid tot het nieuw geneeskundecurriculum. Met Erasmusarts 2030 introduceert het Erasmus MC een geneeskundeopleiding die klaar is voor de toekomst en die aansluit bij een eigentijdse visie op onderwijs waarmee deze wervend is voor een nieuwe generatie studenten.

Technologie, Maatschappelijke Betrokkenheid en Academische vorming

De visie van de opleiding Geneeskunde van het Erasmus MC kent drie samenhangende zwaartepunten: technologie, maatschappelijke betrokkenheid en academische vorming. De gekozen zwaartepunten spelen zoveel mogelijk in op bovengenoemde ontwikkelingen. Deze zwaartepunten vormen het profiel van de Erasmusarts 2030.

Het verhaal van Erasmusarts 2030 

Technologie

Technologie ontwikkelt zich snel en op verschillende gebieden. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van medische instrumenten en hulpmiddelen, minimaal invasieve interventies, beeldvorming en beeldanalyse, informatietechnologie en smart data technologie, kunstmatige intelligentie en machine learning en biomedische technologie. Technologie lijkt ongekende mogelijkheden te bieden om de patiëntenzorg naar een hoger niveau te brengen.

Mogelijkheden en risico's

Die moderne technologie biedt ook mogelijkheden om de werklast van zorgprofessionals te verminderen, de zorg dichter bij de patiënt thuis te brengen en de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Technologie levert echter pas een besparing op als de gehele organisatie daarop is ingericht. Technologie maakt niet altijd alles gemakkelijker of beter. Technologische innovaties kunnen ook negatieve gevolgen hebben, namelijk dat we gaan doen wat mogelijk is in plaats van wat nodig is.

Maatschappeljke betrokkenheid

Hoe zorgen we in de toekomst voor kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning die toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen? Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn is zowel een opgave van de menselijke maat als een macroeconomische opgave. Dat wil zeggen: beter aansluiten bij de behoeften van burgers, rekening houdend met diversiteit en laaggeletterdheid én effectievere interventies tegen lagere kosten door een verschuiving van curatie naar preventie, dus van nazorg naar voorzorg.

De Erasmusarts

Het Erasmus MC voelt een grote maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg. Er is een toenemende erkenning van het belang van diversiteit in de samenleving. Mensen worden steeds ouder en steeds meer mensen hebben chronische aandoeningen en multi-morbiditeit. Dit heeft gevolgen voor de gezondheidszorgorganisatie. De Erasmusarts is zich bewust van de veranderingen in de organisatie van zorg en kan daarop inspelen.

Academische vorming

Het Erasmus MC ademt wetenschap en scoort met wetenschappelijk onderzoek al vele jaren hoog op de internationale ranglijsten. In de visie Erasmusarts 2030 blijft het wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats innemen. Academische vorming omvat niet alleen wetenschappelijke vaardigheden, maar ook contextuele, ethische, professionele en leiderschapsvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het bevat reflectie op de wetenschap en de plaats van deze kennis in de samenleving en het ontwikkelen van een breed perspectief.

Breed perspectief

Door zo’n bredere academische vorming worden resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek niet alleen beoordeeld op hun medische meerwaarde, maar bijvoorbeeld ook op hun maatschappelijke impact, ethische repercussies en de verhouding tussen artsen en patiënten. Een breed perspectief draagt bij aan het ontwikkelen van goed leiderschap, zowel persoonlijk als professioneel. De Erasmusarts 2030 kan omgaan met alle maatschappelijke veranderingen en de stress en drukte die dit met zich meebrengt.